WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

для виконання зобов'язань є готівка банку, виражена в залишках грошей у касі і на кореспондентських рахунках? активи, які можна швидко перетворити на готівку? міжбанківські кредити, які при необхідності можна отримати з міжбанківського ринку або від центрального банку 7, с.127 .
Д. Олійник трактує "банківську ліквідність" як:
спроможність банку своєчасно відповідати за своїми зобов'язаннями?
можливості щодо використання активу як засобу платежу з огляду на його здатність зберігати свою номінальну вартість незмінною?
спроможність банку проводити активні операції 61, с.28 .
Більш узагальнене розуміння цього поняття пропонує І.В. Ларіонова. Під ліквідністю комерційного банку вона розуміє "здатність банку ефективно фінансувати активи та брати на себе зобов'язання, а також виконувати вимоги щодо погашення боргу та зменшення обсягу депонованих коштів у постійно змінних умовах щоденної діяльності. Ліквідність банку - це здатність купувати готівкові гроші на фінансовому та грошових ринках або в центральному банку за розумною ціною для забезпечення своєчасності платежів за своїми зобов'язаннями і задоволення потреб клієнтів у позичкових коштах" 51, с.213 . І.В Ларіонова основний акцент у цьому визначенні робить на фінансову стійкість банку та його надійність, тому що ці характеристики дозволяють банку позичати гроші на фінансовому та грошовому ринках, а також у центральному банку. Особливо підкреслюється те, що позики повинні бути позичені за розумною ціною. І.В. Ларіонова пропонує для вирішення дослідженої проблеми проводити позики в розумних межах та кредитоспроможною кредитною установою. Визначення ліквідності банку передбачає, що можуть виникати труднощі щодо проведення платежів по кореспондентському рахунку, однак вони повинні мати короткостроковий характер і не бути пов'язані з довгостроковими проблемами, а також не повинні обходитись банку занадто дорого.
Отже, досліджуючи взаємозв'язки між означене ними підходами до визначення ліквідності банку доходимо висновку, що ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначаються наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів за статтями активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів. Ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між трьома складовими - власним капіталом банку, залученими та розміщеними коштами шляхом оперативного управління їх структурними елементами.
Ліквідність банку може бути визначена як запас і як потік, тобто ліквідність є статична (запас) і динамічна (потік).
Статична ліквідність - ліквідність банку, що визначена на конкретний термін часу, на певну дату. Тобто, на будь-яку дату проводиться "зріз" всіх операцій, оцінка активів, які можна перетворити на готівкові кошти і визначається виконання зобов'язань банку на необхідну дату. Це обмежений підхід, оскільки до уваги не беруться ліквідні кошти, які банк може отримати на кредитних ринках у вигляді притоку фінансових ресурсів.
Динамічна ліквідність - ліквідність банку визначена на конкретний час, але з урахуванням прогнозу стану ліквідності на наступний період. Справа в тому, що статична ліквідність може бути повною при умові, що наступного дня банк повинен виплатити великий депозит. Динамічна ліквідність може бути короткостроковою та довгостроковою. Короткострокова ліквідність визначається з урахуванням прогнозу стану банку на термін понад один рік.
Статичну і динамічну ліквідність можна поділити за степенем повноти: повна, задовільна, незадовільна. Повна ліквідність банку дає можливість виконувати наявні зобов'язання, не порушаючи троки або інші критерії. Задовільна ліквідність банку - стан ліквідності, при якому банк порушує зобов'язання тільки по платежах, пов'язаних з адміністративно-господарськими витратами. Усі інші види порушень свідчать про незадовільну ліквідність.
Українська банківська практика орієнтується на ліквідність як на запас. Тому допускається ряд помилок, якими не передбачаються врахування опосередкованих зв'язків у системі управління банківською ліквідністю:
1. Стосується запасу ліквідних коштів розміщених у кредитах. За умов неповернення, прострочення та пролонгації кредиторської заборгованості реальний обсяг запасу фактично зменшується на суму останньої. А тому грошові потоки мають тенденцію до подовження строку їх кругообігу. Тому показники повинні відображати фактичне продовження можливих строків погашення позик внаслідок їх пролонгації або прострочки. А отже, існує потреба брати до уваги строки пролонгації та пор строчки наданих кредитів, кредитоспроможність позичальників та механізм погашення кредитів.
2. За умов інфляційної економіки реальний запас ліквідних коштів має тенденцію до знецінення. За даних умов кошти недоцільно тримати в запасах, вони повинні обертатися і приносити дохід як засіб від знецінення. Тобто кошти потребують обігу - потоку.
3. Ґрунтуючись на понятті запасу, існує думка, що банки, маючи у власності значні суми основних засобів (нерухомості) більше забезпечені ліквідними коштами. Але в даному випадку може йтися лише про загальну ліквідність. Адже забезпечити короткострокову ліквідність неможливо шляхом реалізації майна, враховуючи тривалість процесу реалізації. Як можливий варіант банк може розмістити конкретний обсяг фінансових ресурсів у такі форми активів як касова готівка з короткострокові державні цінні папери. Інший варіант може передбачати розміщення аналогічної суми у банківські будівлі та іншу нерухомість. У першому і у другому варіанті буде однаковий коефіцієнт загальної ліквідності, оскільки показник відображує співвідношення між всіма зобов'язаннями банку і його активами. Отже, запас ліквідних активів однаковий. Проте механізми грошових потоків різні.
4. Коефіцієнти ліквідності недостатньо правильно відображають необхідність у ліквідних коштах. Наприклад, банк. у якого загальний коефіцієнт ліквідності дорівнює 80,0% може бути фактично більш ліквідним як банк з коефіцієнтом 60,0%, якщо у першого вклади стабільні, а у другого мають тенденцію до вилучення. Недолік цієї ситуації полягає у тому, що для точного визначення потреби в ліквідних коштах і оптимізації їх обсягу необхідно враховувати динаміку потоку.
Висновок полягає в тому, що зазначені нормативи ліквідності не несуть інформації щодо обсягів ліквідних коштів на час міжперіодами звітності. Наведені аргументи свідчать про необхідність виміру саме динаміки потоку ліквідних коштів. Враховуючи наведені зауваження, показники більшою мірою виконують роль нормативів контролю, ніж інструментів попереднього інформування про можливі недоліки у роботі банку. Розглядаючи ліквідність як потік, враховується здатність банку отримувати кредит на міжбанківському, фондовому та інших ринках і забезпечувати надходження готівкових грошей від операційної діяльності.
Розглянемо поняття ліквідності балансу. Баланс вважається

 
 

Цікаве

Загрузка...