WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

забезпечення максимальної дохідності банківських операцій, що є необхідною умовою прибуткового господарювання комерційного банку як підприємства.
Аналіз управління формуванням структури пасивів та активів АКБ "Форум" дає можливість констатувати, що управлінська стратегія стосовно активів та пасивів передбачає залучення максимально допустимого обсягу ресурсів (як власних, так і залучених) із наступним їх розміщенням у максимально дохідні активи, які характеризуються заданим рівнем ліквідності та мають прийнятний рівень ризику. Таким чином, формування структури активів та пасивів має безпосереднє відношення до управління банківськими ризиками. Той факт, що АКБ "Форум" здійснює одночасно операції із залучення та розміщення коштів, зумовлює наявність додаткових факторів ризику, а також особливого підходу до обмеження їх впливу. Ризики активно-пасивних операцій пов'язані, перш за все, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну відсоткових ставок, що призводить до скорочення, зведення до нуля чи негативної величини маржі банку.
Завдання оптимізації структури активів і пасивів АКБ "Форум" полягає в постійному виборі з безлічі певних видів кредитно-інвестиційної діяльності банку такого набору, який дозволяє одержати максимальний результат із мінімальними витратами.
До елементів управлінської стратегії АКБ "Форум", які пов'язані з формуванням структури активів та пасивів належать аналіз тенденцій в динаміці окремих груп балансових даних з подальшим прогнозом розвитку структури активів та пасивів банку, збір та обробка інформації про ринкові відсоткові ставки за пасивними та активними операціями в банківській системі й по конкретному регіону. Особливу увагу менеджерам слід приділяти оцінці чутливості до змін відсоткових ставок, розробці методів управління співвідношенням активів та пасивів, чутливих до зміни рівня відсоткових ставок, методів перевірки різних управлінських стратегій управління активами та пасивами.
Як показує дипломне дослідження, в АКБ "Форум" стратегія управління відносно формування структури активів та пасивів реалізується через спеціальний підрозділ - "Комітет з управління активами та пасивами", тобто КУПА є інструментом формування ефективної структури пасивів та активів, за допомогою якого банк має величезні можливості одержання найрізноманітнішої інформації про клієнтів. Ця інформація повинна вчасно збиратися й аналізуватися з погляду вироблення відповідних підходів до стратегії формування активів та пасивів. Отже, КУПА потребує постійного вдосконалення.
На підставі узагальненої моделі КУПА, запропонованої в дослідженні, АКБ "Форум" рекомендується вдосконалити КУПА, основними функціями якого стане впровадження в практичну діяльність банку інтегрованого підходу до формування оптимізаційної моделі структури активів та пасивів.
Інтегрований підхід до управління активами та зобов'язаннями повинен базуватися на таких основних принципах: визначення стратегії та цілей, для досягнення яких необхідно якомога повніше контролювати обсяги, структуру, доходи та витрати як за активами, так і за пасивами? контроль над активами повинен бути скоординований із контролем над пасивами таким чином, щоб управління активами та пасивами характеризувалося внутрішньою єдністю? головним елементом стратегії управління стосовно формування структури активів і пасивів є прибутковість? управління ризиками є актуальним завданням банківського менеджменту, для вирішення якого необхідно подбати про методологічне, організаційне, інформаційне та програмне забезпечення АКБ "Форум".
Фінансова стійкість та ефективність діяльності АКБ "Форум" значною мірою залежать від якості, стабільності його ресурсної бази, оптимального співвідношення між статутним капіталом, резервним фондом, коштами суб'єктів господарювання, вкладами населення, субординованим боргом, міжбанківськими кредитами.
Необхідною умовою фінансової стабільності АКБ "Форум" є не лише якісне, врівноважене зростання обсягу активів, а й наявність раціональної (оптимальної) їх структури, її постійне вдосконалення, спрямоване на зменшення обсягу неробочих, проблемних активів та на диверсифікацію активних операцій банку. У цьому зв'язку інвестиційна політика банку повинна спрямовуватися на розв'язання проблем дохідності, ліквідності, на зменшення ризику від операцій із цінними паперами шляхом проведення політики диверсифікації портфеля цінних паперів в межах заходів стратегії управління.
Працюючи в умовах становлення банківської системи України АКБ "Форум" повинен дотримуватися зваженої, реалістичної стратегії подальшого розвитку, адаптованої до вимог ринку, запроваджувати світовий досвід управління активами та пасивами, дбати про свою фінансову надійність, про довіру вкладників і кредиторів, прагнути до отримання максимального прибутку за мінімального ризику здійснюваних операцій.
Планування управлінської стратегії формування ефективної структури пасивів та активів АКБ "Форум" повинне: базуватися на оцінці перспектив у сфері політики, економіки, технологій? спиратися на сучасні методи прогнозування й аналізу, які допоможуть відслідковувати новітенденції ринку банківських послуг? бути вихідною функцією в діяльності банку, щоб забезпечити в умовах конкуренції позицію банку на майбутнє та, по можливості, її оптимізувати. Інтегрований підхід до управління активами та зобов'язаннями повинен базуватися на таких основних принципах: визначення стратегії та цілей? внутрішня єдність управління активами та пасивами? прибутковість? управління ризиками.
АКБ "Форум" рекомендується ввести в практичну діяльність механізм оцінки кредитоспроможності позичальника як обов'язковий елемент стратегії управління стосовно формування ефективної структури активів та пасивів.
Пріоритетним напрямом формування оптимальної структури активів та пасивів АКБ "Форум" є реалізація завдань із підтримання належного рівня прибутковості банку шляхом регулювання величини чутливих до змін процента вкладень і відповідних їм залучених ресурсів, які також чутливі до змін ринкової норми процента. При цьому до активів, чутливих до зміни процентної ставки, належать короткострокові цінні папери, позики, надані під плаваючі процентні ставки, короткострокові вкладення на грошовому ринку, урядові й муніципальні цінні папери, які підлягають погашенню з реінвестуванням вкладених коштів за поточними ставками. До пасивів, чутливих до змін процентної ставки, належать депозитні сертифікати, які погашаються протягом року, депозитні рахунки грошового ринку, зобов'язання банку з плаваючими процентними ставками. Чутливість активів та пасивів банку до змін процента зростає також у міру закінчення строків їхнього розміщення й залучення відповідно.
В дипломному дослідженні встановлено, що основними елементами оптимізаційної моделі формування структури активів та пасивів АКБ "Форум" є: розрахунок і регулювання ліквідної позиції на основі спеціального групування активів і пасивів банківського балансу? управління активами відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...