WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

активів, нами запропонована відповідна оптимізаційна модель, структурні особливості якої розглянуті нижче.
Оптимізаційна модель формування структури активів та пасивів АКБ "Форум" має бути основою для прийняття управлінських рішень щодо здійснення тих чи інших операцій із надання різних видів послуг клієнтам, а тому її найдоцільніше подати у вигляді певної системи, кожен елемент якої має визначати відповідну спрямованість регулятивних заходів усередині самого банку із метою забезпечення його ліквідності. Основними елементами такої системи управління активами і пасивами можуть бути:
1) розрахунок і регулювання ліквідної позиції на основі спеціального групування активів і пасивів банківського балансу?
2) управління активами відповідно до факторів попиту на ліквідні кошти?
3) регулювання грошових потоків у рамках сукупного банківського портфеля.
Специфікою першого елемента з одного боку, є виділення в окремі групи, активів за критерієм їхньої дохідності й можливості використання для розрахунків, а з другого - пасивів із позицій власності банку на ті чи інші ресурси та відповідно зобов'язань щодо їхнього повернення. Особливо важливо під час класифікації активів і пасивів звернути увагу окремо на групи, які поліпшують загальну ліквідність АКБ "Форум" і які її погіршують. Для реалізації цього завдання найдоцільніше виділити такі групи активів: А1 - ліквідні, що не приносять доходу? А2 - дохідні ліквідні? А3 - короткострокові ліквідні? А4 - інші активи банку, що приносять дохід? А5 - довгострокові вкладення? А6 - важколіквідні активи? А7 - безнадійні щодо повернення активи.
Група А1 - це кошти в національній та іноземній валюті, банківські метали, залишки коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та інших банках, а також кошти на рахунках "ностро" за кордоном. Ці активи можуть бути негайно використані для погашення зобов'язань АКБ "Форум".
Група А2 - кошти, розмішені в Національному банку України на короткострокових депозитах, а також надані НБУ за операціями РЕПО шляхом купівлі цінних паперів з умовою зворотного викупу, короткострокові депозити, розмішені в інших банках (у тому числі депозити овернайт терміном не більш як на один операційний день), короткострокові кредити, надані іншим банкам (включаючи овердрафт за їхніми коррахунками, кредити овернайт і операції РЕПО), а також боргові цінні папери, які рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж. Ця група активів є джерелом поповнення коштів, що із мінімальною затримкою можуть бути використані на погашення зобов'язань АКБ "Форум".
Група А3 - вкладення банку, які з великою ймовірністю (а радше обов'язково) погашатимуться упродовж найближчих 30 днів. До цієї групи слід віднести кредити, надані центральним і місцевим органам державного управління, фізичним особам і підприємствам, кредитоспроможність яких не викликає у банку сумнівів, а також боргові цінні папери у портфелі банку на інвестиції, термін погашення яких припадає на найближчі 30 днів. Ця група охоплює ті активи АКБ "Форум", які з великою ймовірністю протягом короткого терміну будуть перетворені на безпосередні платіжні засоби.
Група А4 - активи кредитно-інвестиціиного портфеля, термін погашення вкладень з якого перевищує 30 днів. Ця група є основою робочих активів АКБ "Форум" і включає різні види кредитів підприємствам, організаціям, населенню, державним установам, а також вкладення у боргові цінні папери з метою отримання доходу.
Група А5 - активи, які визначають участь АКБ "Форум" у статутних фондах інших підприємств і організацій (асоційованих і дочірніх банків, небанківських фінансових установ та інших компаній). Можливості банку щодо перетворення цих вкладень на ліквідні активи вкрай обмежені.
Група А6 - інвестиції банківських ресурсів у операційні та неопераційні основні засоби (будинки, обладнання, споруди, транспортні засоби), а також нематеріальні активи (придбані банком права на користування землею, об'єктами інтелектуальної власності). Такі активи створюють умови для нормальної діяльності АКБ "Форум" і отримання прибутку.
Група А7 - частина кредитного портфеля АКБ "Форум", погашення якої малоймовірне через терміни прострочення позики (кредити, не повернені банку в строк, нараховані за ними й не отримані проценти, сумнівна заборгованість за кредитами, наданими підприємствам, фізичним особам і органам державного управління).
Наведена класифікація активів дасть змогу реально оцінити загальний потенціал ліквідності АКБ "Форум" з точки зору наявності у нього коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Сума залишків коштів за групами А1, А2, А3 визначить цей потенціал із точки зору можливостей виконання вимог клієнтів на вилучення коштів із поточних і депозитних рахунків або отримання кредиту. З іншого боку, сумарна величина груп активів А4, А5, А6, А7 відобразить той рівень вкладень, який негативно позначається на ліквідності балансу АКБ "Форум". Співвідношення між сумами цих груп вкаже на потенційні можливості банку розраховуватися за платіжними зобов'язаннями при одночасному отриманні доходу від вкладень у відповідні активи.
В основу групування пасивів АКБ "Форум" покладено власність банку на ті чи інші ресурси та його зобов'язання щодо їх повернення. Отже, пасиви АКБ "Форум" можуть бути поділені на такі групи: П1 - капітал банку? П2 - кошти до запитання інших банків? П3 - кошти до запитання клієнтів банку? П4 - короткострокові кредити інших банків? П5 - короткострокові депозити клієнтів банку? П6 - строкові залучені ресурси? П7 - цінні папери власного боргу.
Група П1 - власні кошти, які включають статутний капітал, резервні фонди та нерозподілений прибуток. Пасиви цієї групине містять чітких зобов'язань щодо їхнього повернення (це визначається самим економічним змістом інвестування коштів у акції).
Група П2 - залишки коштів на рахунку центрального банку в АКБ "Форум", а також залишки на кореспондентських рахунках інших банків, відкритих у ньому.
Група П3 - залишки коштів на поточних рахунках суб'єктів господарської діяльності й фізичних осіб. Ця група пасивів, як і група П2, являє собою зобов'язання АКБ "Форум" першої черги, за якими має підтримуватися негайна готовність щодо здійснення розрахунків.
Група П4 - короткострокові кредити, отримані від НБУ (включаючи овердрафт за кореспондентським рахунком, операції РЕПО, стабілізаційні ломбардні кредити, позики, отримані через аукціон та інші види кредитів), короткострокові депозити інших банків, кредити, отримані від інших банків.
Група П5 - залишки заборгованості АКБ "Форум" перед суб'єктами господарської діяльності й фізичними особами за короткостроковими (до 30 днів) депозитами, а також іншими депозитами, термін погашення яких припадає на найближчі 30 днів.
Група П6 - зобов'язання АКБ "Форум", строки виконання яких перевищують 30 днів. Це залишки коштів на строкових депозитах, які належать юридичним і фізичним особам, із терміном погашення понад 30 днів, а також довгострокові кредити, отримані банком від НБУ, інших банківських установ чи міжнародних фінансових організацій.
Група П7

 
 

Цікаве

Загрузка...