WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

вигідно тим, що мобілізовані завдяки їхній реалізації ресурси не підлягають обов'язковому резервуванню. Для клієнтів же вигода полягає в тому, що, одержуючи такий же підвищений відсоток, як за термінові депозити, вони одержують такий цінний папір, як вексель, у виді додаткової гарантії повернення засобів. Крім того, вексель може бути проданий, закладений і обрахований банком.
Істотну питому вагу в пасивах АКБ "Форум" мають вклади до запитання. Вони не розглядаються їхніми власниками як засіб одержання доходу, тому сплачувані банком відсотки по цих внесках, як правило, невисокі. Для власників таких внесків має значення швидкість проведення банком платежів, оскільки основним призначенням вкладів до запитання є використання розміщених на них засобів для розрахунків з постачальниками та підрядчиками за поставлені ними товари і надані послуги.
У цю групу пасивів АКБ "Форум" входять розрахункові та поточні рахунки фізичних і юридичних осіб, бюджетні рахунки, карткові рахунки, лоро-рахунки банків-кореспондентів.
По суб'єктах джерел вкладень усі пасиви АКБ "Форум" можуть бути розділені на засоби вкладників банку - фізичних і юридичних осіб, та засоби, притягнуті від банків у формі кредитів національного та комерційних банків.
Незалежно від джерел засобів і термінів їх залучення, основною метою при проведенні пасивних операцій АКБ "Форум" є використання притягнутих засобів для формування активів банку й одержання прибутку.
2.4. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ ТА
АКТИВАМИ
КУПА АКБ "Форум" створено відповідно до рішення правління банку. Він є самостійним колегіальним органом, що підкоряється безпосередньо президенту банку.
У своїй діяльності КУПА керується чинним законодавством України, Законом України "Про банки і банківську діяльність", нормативними документами НБУ, Статутом АКБ "Форум", рішеннями Правління банку, наказами і розпорядженнями президента банку.
КУПА АКБ "Форум" створено з метою:
керування банківськими ризиками?
забезпечення ліквідності балансу банку?
забезпечення прибутковості операцій банку.
Задачею комітету є організація комплексної системи керування пасивами й активами банку шляхом:
здійснення нагляду за керуванням різними видами ризиків?
визначення політики щодо лімітів і нормативів?
планування, керівництва і контролю за використанням консолідованих засобів банку?
прогнозування зміни ситуацій на ринках, керування капіталом банку.
Склад КУПА затверджується президентом АКБ "Форум". В обов'язковому порядку до складу КУПА входять:
директор економічного відділу?
директор відділу активно-пасивних операцій?
директор відділу маркетингу та роботи з клієнтурою?
директор відділу по роботі з філіями?
директор відділу розрахунків?
директор відділу бухгалтерського обліку та звітності?
начальник казначейства? начальник керування аналізу та планування?
начальник керування кредитування та проектного фінансування? начальник керування об'єднаного ділінга?
начальник керування цінними паперами? начальник ОПЕРУ?
секретар КУПА.
Головою КУПА є директор економічного відділу. У разі потреби можливо додаткове введення до складу КУПА працівників інших структурних підрозділів банку. Кандидатури нових членів КУПА подаються головою КУПА на затвердження президенту банку.
Визначимо далі стратегічні функції КУПА АКБ "Форум".
Для рішення поставлених задач на КУПА покладаються наступні функції:
1. Встановлення лімітів і нормативів:
1.1. Структури балансу:
питома вага кожної групи активів (пасивів) у загальних активах (пасивах).
1.2. Ліквідності:
розрив ліквідності за визначеними термінами?
норматив поточної ліквідності?
норматив резервування притягнутих засобів на кореспондентському рахунку.
1.3. Прибутковості:
розрахунок максимальних ставок залучення по видах (термінах, сумах) ресурсів?
розрахунок мінімальних ставок розміщення по видах (термінах, сумах) активів?
мінімально припустимий розмір маржі при здійсненні арбітражних угод.
1.4. Ризиків:
країни?
регіональних?
галузевих?
максимального розміру ризику на одного позичальника?
максимального розміру "великих" кредитних ризиків?
максимального розміру бланкового кредитування окремого позичальника?
процентних?
курсових і інших, на розсуд КУПА.
2. Затвердження методик і процедур управління пасивами та активами:
2.1. Розподіл ресурсів по видах активних операцій.
2.2. Визначення прибутковості по кожному виду активних операцій.
2.3. Визначення собівартості операцій на основі їхніх технологій, бюджету підрозділів, вартості використаних ресурсів і встановлення мінімального рівня прибутковості операцій.
2.4. Управління процентним ризиком.
2.5. Управління курсовим ризиком і іншими, на розсуд КУПА.
3. Прийняття рішень у разі потреби перевищення (порушення) внутрішніх нормативів і лімітів.
КУПА АКБ "Форум" інформує про свої рішення підрозділи, яких вони безпосередньо стосуються, у день проведення засідання, на якому приймаються ці рішення. Інформація передається через членів КУПА, які представляють відділ, до складу якого входять ці підрозділи.
Усі стратегічні рішення, прийняті КУПА, обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами банку. За невиконання рішень КУПА посадові особи банку несуть персональну відповідальність.
Поточний моніторинг виконання рішень, прийнятих на засіданнях КУПА, покладається на Казначейство АКБ "Форум". Результати моніторингу виконання рішень, прийнятих на попередніх засіданнях КУПА, розглядаються на наступному засіданні.
Стратегічні рішення КУПА стосуються безпосередньо управління капіталом АКБ "Форум", установлення власних внутрібанківськихлімітів, які повинні узгоджуватися з відповідними нормативами НБУ. Тому встановлені ліміти та нормативи визначаються границями повноважень КУПА. Ліміти та нормативи, встановлені КУПА обов'язкові для дотримання всіма службами банку.
Ліміти та нормативи, які виходять за межі обумовлених повноважень КУПА, передаються для затвердження президенту та Правлінню банку.
Комітет з питань управління пасивами та активами створюється для виконання вимог ст.44 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та у відповідності з рішенням Правління АКБ "Форум". Розроблена модель Комітету Управління Пасивами і Активами має затверджуватися Правлінням банку. Прийняття нової редакції автоматично призводить до припинення дії попереднього документа.
Таким чином, діяльність КУПА АКБ "Форум" за наведеною моделлю стане інструментом формування ефективної структури пасивів і активів, за допомогою якого банк отримає великі можливості одержання найрізноманітнішої інформації, яка повинна аналізуватися з погляду вироблення відповідних підходів до стратегії формування активів і пасивів.
2.5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСНОЇ БАЗИ АКБ "ФОРУМ"
На підставі проведеного аналізу практичної діяльності АКБ "Форум" стосовно формування ефективної структури пасивів та

 
 

Цікаве

Загрузка...