WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості та резерв під кошти, які розміщені на коррахунках в інших банках. Отже, АКБ "Форум" необхідно, з одного боку, активізувати роботу щодо відрахувань у зазначені резерви, а з другого, - вжити заходи для поліпшення якості активів, посилити контроль за ризиками у кредитній діяльності.
Забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності активів на сьогодні є однією з найактуальніших проблем АКБ "Форум". Від'ємний фінансовий результат або незначний прибуток свідчать не лише про неефективну фінансову діяльність банку, а й про його сумнівну фінансову надійність та конкурентоспроможність.
Прибуток, який АКБ "Форум" отримав впродовж 2003 року, дорівнював 168,2 тис. грн. (для порівняння - прибуток 2002 року складав 130,7 тис. грн., тобто був на 22,3% меншим). Доходи дорівнювали 3887,3 тис. грн., основною їх частиною стали процентні доходи - 2571 тис. грн. (66,1% від загальної суми). Із них процентні доходи за кредитами, наданими суб'єктам господарювання становили 2048,2 тис. грн. (52,7%), комісійні доходи - 1086,4 тис. грн. (27,9%). Значна частка останніх - 1058,2 тис. грн. (27,2%) - це комісійні доходи за операціями з клієнтами. Доходи від торгівельних операцій дорівнювали 120,4 тис. грн. (3,1%), інші банківські операційні доходи - 45,6 тис. грн. (1,2%), інші небанківські операційні доходи - 15,9 тис. грн. (0,4%), інші доходи - 47,6 тис. грн..
Слід звернути увагу на те, що в 2003 році процентні доходи АКБ "Форум" збільшилися лише на 8,8%, тоді як комісійні зросли на 11,2%, доходи від торгівельних операцій - на 19,3%, інші банківські операційні доходи - на 31,5%. Отже, це може бути обумовлено переорієнтацією діяльності банку на отримання доходів від менш ризикових операцій.
Витрати АКБ "Форум" за 2003 рік сягнули 3719,2 тис. грн. Вони формувалися в основному за рахунок процентних витрат - 1280,9 тис. грн. (34,4% від загальних витрат) та інших небанківських витрат - 1450,0 тис. грн. (39,%). До останніх, зокрема, входять: витрати на утримання персоналу - 736,4 тис. грн. (19,8%)? основні засоби та нематеріальні активи - 243,4 тис. грн. (6,5%). Впродовж 2003 року спостерігалося пропорційне зростання всіх видів витрат.
Таким чином, прибуткова діяльність є неодмінною передумовою фінансової рівноваги та надійності АКБ "Форум". Дбаючи про неї у подальшому, менеджери банку мають більше уваги приділяти зростанню доходів від не ризикових операцій та зниженню рівня банківських витрат. Передусім за рахунок витрат на утримання персоналу, процентних витрат за коштами, отриманими від інших банків. Нині особливої ваги набуває оптимізація обсягу структури доходів та витрат, яка зрештою зводиться до отримання максимального прибутку за мінімальних витрат та ризиковості здійснюваних операцій.
Протягом 2003 року зафіксовано менше порушень банком встановлених нормативів. Це може свідчити про певне зниження рівня ризиковості здійснюваних операцій та про посилення надійності АКБ "Форум". Поліпшився стан справ із дотриманням банком нормативу Н6 (загальної ліквідності), Н8 (максимального розміру ризику на одного позичальника), Н15 (загальної відкритої валютної позиції банку), Н16 (довгої відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті). Найчастіше банк порушував нормативи: Н7 (співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку), Н8 (максимальний розмір ризику на одного позичальника), Н10 (максимальний розмір кредитів, наданих одному інсайдеру).
Із цього можна зробити висновок, що основні проблеми АКБ "Форум" пов'язані з низькими рівнями капіталізації, ліквідності, платоспроможності, підвищеною ризиковістю діяльності та кредитуванням інсайдерів.
Проведений аналіз свідчить про в цілому стабільне функціонування та розвиток АКБ "Форум" протягом 2003 року. У подальшому банку слід зосередити свої зусилля на виконанні найважливіших завдань, серед яких:
підвищення рівня капіталізації?
поліпшення якості активів та підвищення їх рентабельності шляхом зменшення частки неробочих, проблемних активів?
оптимізація структури капіталу, активів і зобов'язань банку, посилення його позитивного впливу на розвиток реального сектора економіки?
підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтація на доходи від кредитування й обслуговування реального сектору економіки та скорочення витрат?
зниження рівня ризиковості здійснюваних операцій та забезпечення формування резервів за активними операціями в повному обсязі.
В умовах становлення банківської системи України АКБ "Форум" має дотримуватися зваженої, реалістичної стратегії подальшого розвитку, адаптованої до вимог ринку, запроваджувати світовий досвід управління активами і пасивами, дбати про свою фінансову надійність, про довіру вкладників і кредиторів, прагнути до отримання максимального прибутку за мінімального ризику здійснюваних операцій.
2.3. АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКТИВІВ І ПАСИВІВ
АКБ "ФОРУМ" В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ
Аналіз структурних особливостей активів і пасивів АКБ "Форум" показує, що банк успішно проводить емісію ощадних сертифікатів. Ощадні сертифікати мають механізм валютного застереження, що дає можливість надійно захистити гроші клієнтів від інфляції. Розмаїтість умов, номіналів, термінів погашення, а також процентних ставок, що котируються щодня, роблять сертифікати АКБ "Форум" привабливими як для фізичних, так і для юридичних осіб, що у свою чергу, свідчить про успішну реалізацію стратегії управління. Банк надає кредити під заставу власних сертифікатів.
При достроковому погашенні вищевказаних сертифікатів мають місце наступні особливості стратегії управління:
штраф за дострокове погашення не стягується?
відсотки за неповний місяць перебування внеску в банку не виплачуються?
клієнту повертається сума внеску і відсотки, нараховані за кожен повний місяць перебування внеску в банку?
відсотки не нараховуються?
клієнту повертається сума внеску.
Поряд з депозитними й ощадними сертифікатами перспективним методом залучення засобів є емісія фінансових векселів АКБ "Форум". Банк проводить емісію фінансових векселів, по яких він є векселедавцем і платником.
Фінансовий вексель АКБ "Форум" є засобом платежу в межах терміну своєї дії і використовується для проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності за поставлену продукцію і виконані роботи. Банк емітує фінансові векселі з метою забезпечення потреб клієнтів у збільшенні оборотних коштів і подолання кризи неплатежів у народному господарстві України. Емісія здійснюється шляхом продажу векселів. Покупцем векселів банку може бути будь-яка юридична особа, незалежно від форми власності та виду діяльності.
Векселі використовуються для проведення банком пасивних операцій і продаються клієнту за гроші. АКБ "Форум" щодня визначає курси купівлі та продажу цих векселів і складає котирувальну таблицю. У цьому випадку підприємство фактично вкладає кошти на депозит, притім не вилучаючи їх з господарського обороту.
Для АКБ "Форум" використання таких векселів

 
 

Цікаве

Загрузка...