WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

операцій.
На кінець 2003 року структура загальних активів АКБ "Форум" була такою: ліквідні активи становили 8130,3 тис. грн. (17,9% від суми загальних активів)? кредитний портфель - 28627,1 тис. грн. (63,0%)? вкладення в цінні папери - 2398,2 тис. грн. (5,3%)? дебіторська заборгованість - 2022,3 тис. грн. (4,5%)? основні засоби та нематеріальні активи - 3321,5 тис. грн. (7,3%)? інші активи - 915,0 тис. грн. (2,0%).
Зазначимо: інтенсивність структурних змін у загальних активах на кінець року (порівняно з початком) була майже вдвічі вищою (на початок року Іп=0,80%, на кінець - Ік=0,44%, за рік Ір=1,16%). Однак такі структурні зрушення не привели до збільшення на кінець року прибутку.
Позитивними змінами у структурі активів АКБ "Форум" можна вважати зростання частки кредитного портфеля (за рік вона збільшилася на 3,5 процентного пункту) та зменшення частки проблемних кредитів (за рік - на 2,3 процентного пункту).
Одне із найважливіших завдань АКБ "Форум" - підвищення рівня ліквідності, адже це є необхідною умовою конкурентоспроможності банку на внутрішньому та міжнародних ринках.
За 2003 рік обсяг ліквідних активів АКБ "Форум" збільшився на 413,6 тис. грн., або на 5,4%, і на кінець року становив 8130,3 тис. грн. (19,1% від обсягу чистих активів). Серед ліквідних коштів переважають готівкові кошти та кошти, розміщені в НБУ.
Основна частина активів АКБ "Форум" - це кредитний портфель. Його обсяг збільшився з початку року на 4944,3 тис. грн., або на 20,9%, і на кінець року дорівнював 28627,1 тис. грн. Зростання сталося в основному за рахунок збільшення (на 28,2%) обсягів кредитів, наданих суб'єктам господарювання. Високими темпами (за рік на 20,2%) зростали й обсяги кредитів, наданих фізичним особам.
У структурі кредитного портфеля АКБ "Форум" переважають кредити, надані суб'єктам господарювання - 23372,9 тис. грн. (81,7% від загального обсягу)? кредити, надані іншим банкам та НБУ становлять 3988,2 тис. грн. (13,9%)? кредити, надані фізичним особам - 1149,2 тис. грн. (4,0%)? кредити, надані органам державного управління - 166,8 тис. грн. (0,4%).
Основні фактори, які перешкоджають АКБ "Форум" розвивати кредитування фізичних осіб, - низький рівень доходів населення, високі відсотки за користування кредитними коштами, недосконалість схем довгострокового кредитування фізичних осіб.
Зауважимо, що переважна більшість (96,8%) кредитів, наданих АКБ "Форум" суб'єктам господарювання, це позички недержавним підприємствам.
Позитивним явищем у сфері кредитування АКБ "Форум" суб'єктів господарювання є наявність стійкої тенденції до зростання довгострокового кредитування. Так, за 2003 рік обсяг довгострокових позичок збільшився на 1112,2 тис. грн., або на 34,1%, і на кінець року досяг 4375 тис. грн., або 18,8% від наданих кредитів суб'єктам господарювання (на початок року цей показник дорівнював 17,9%). Довгострокові кредити в основному спрямовувалися у промисловість - 1457,9 тис. грн.? торгівлю та громадське харчування - 1384,8 тис. грн.? сільське господарство - 259,5 тис. грн.? транспортну галузь - 280,1 тис. грн., інші сфери діяльності.
У промисловості пріоритет надавався таким галузям: машинобудуванню і металообробці - 370,4 тис. грн.? харчовій промисловості - 328,0 тис. грн.? чорній металургії - 183,4 тис. грн.? хімічній та нафтохімічній галузям промисловості - 188,8 тис. грн.
Якість кредитного портфеля АКБ "Форум" в 2003 році дещо поліпшилася. Так, частка проблемних (прострочених та сумнівних) кредитів зменшилася на 2,3 процентного пункту (з 11,9% до 9,6% від обсягу кредитного портфеля), сума всіх проблемних кредитів скоротилася на 63,3 тис. грн., або на 2,2%.
Із початку 2003 року обсяги вкладень у цінні папери АКБ "Форум" збільшилися на 217,8 тис. грн., або на 10,0%, і на кінець року становили 2398,2 тис. грн.
Слід зазначити, що обсяги вкладень у цінні папери збільшувалися дещо повільними темпами, ніж сума активів АКБ "Форум" - частка цінних паперів у загальних активах становила лише 5,6%. Це пояснюється зваженою політикою банку щодо здійснення операцій із цінними паперами, обумовленою недостатнім розвитком фондового ринку в Україні.
В інвестиційному портфелі АКБ "Форум" переважають вкладення в цінні папери на інвестиції (на кінець 2003 року вони дорівнювали 1364, 9 тис. грн., або 56,9% від загальної суми вкладень у цінні папери).
Вкладення в цінні папери на продаж становили 854,0 тис. грн. (35,6%), вкладення капіталу в асоційовані компанії - 126,2 тис. грн. (5,3%), вкладення капіталу в дочірні компанії - 53,2 тис. грн. (2,2%).
Зауважимо, що протягом 2003 року найвищими були темпи зростання вкладень у асоційовані та дочірні компанії (відповідно 29,8% і 19,8%), що свідчить про прагнення АКБ "Форум" набути впливу в інших сферах діяльності.
Основна частина вкладень у цінні папери - це ОВДП та цінні папери, які рефінансуються НБУ, - 881,1 тис. грн., або 36,7% від загальної суми вкладень у цінні папери. Це обумовлено тим, що державним цінним паперам властивий високий ступінь надійності.
Таким чином, активні операції АКБ "Форум" за цінними паперами є важливим джерелом одержання прибутку, дієвим засобом вирішення проблемних питань, пов'язаних із ліквідністю балансу. Тож інвестиційна політика банку повинна і надалі спрямовуватися на розв'язання проблем дохідності, ліквідності, на зменшення ризику від операцій із цінними паперами шляхом проведення політики диверсифікації портфеля цінних паперів в межах заходів стратегії управління.
Обсяги дебіторської заборгованості АКБ "Форум" на кінець 2003 року становили 2022,3 тис. грн. За рік частка зазначеної заборгованості в загальних активах зменшилася з 4,6% до 4,5%, в чистих активах - з 5,0% до 4,7%. Здобутком банку в цьому напрямі, безумовно, слід вважати зменшення сумнівної дебіторської заборгованості на 33,0 тис. грн., або на 29,1%.
Звернемо увагу на те, що в загальних активах АКБ "Форум" доволі великою є частка неприбуткових активів (основних засобів та нематеріальних активів) - 7,3%(7,8% від обсягу чистих активів). Причому вона має стійку тенденцію до збільшення. Так, в 2003 році основні засоби та нематеріальні активи зросли на 211,1 тис. грн., або на 6,8%, і на кінець року оцінювалися в 3321,5 тис. грн.
Протягом 2003 року АКБ "Форум" продовжував формувати резерви за активним операціями.
З початку року загальна їх сума збільшилася на 144,2 тис. грн., або на 5,3%, і на кінець року дорівнювала 2877,5 тис. грн. У тому числі резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями становив 2686,0 тис. грн.? резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості - 42,9 тис. грн.? резерв на відшкодування можливих збитків від операцій із цінними паперами - 120,1 тис. грн.? резерв на відшкодування можливих втрат за коштами, що розміщені на коррахунках в інших банках, - 7,4 тис. грн.? резерв під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами - 21,1 тис. грн.
Як бачимо, не в повному обсязі АКБ "Форум" сформовано резерв на відшкодування можливих втрат за операціями із цінними паперами, резерв на

 
 

Цікаве

Загрузка...