WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ "Форум")
ЗМІСТ
ВСТУП……………..……………………………………………………...........
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ
РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.....................................
1.1. Сутність процесу формування ресурсної бази комерційного банку..
1.2. Основні напрями аналізу ресурсної бази банку...................................
1.3. Організаційна структура банку як фактор оптимізації
ресурсної бази..........................................................................................
1.4. Управління ліквідністю комерційного банку.......................................
2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ
АКБ "ФОРУМ"..............................................................................................
2.1. Аналіз розподілу капіталу банку...........................................................
2.2. Управління структурою активів та пасивів банку...............................
2.3. Аналіз структурних особливостей активів і пасивів АКБ "Форум" в процесі управління розподілом ресурсів...........................................
2.4. Аналіз діяльності Комітету з управління пасивами та активами.......
2.5. Пропозиції щодо вдосконалення процесу управління формуванням ресурсної бази АКБ "Форум"................................................................
2.6. Рекомендації щодо управління кредитним ризиком при формуванні ресурсної бази АКБ "Форум"............................................................
ВИСНОВКИ………………………………………………………………........
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...
ВСТУП
Економічне зростання в Україні значною мірою залежить від стабільного функціонування та розвитку комерційних банків, передусім - від рівня їх капіталізації, обсягів здійснюваних активних операцій, кредитування реального сектора економіки країни.
Головні причини, які призвели до необхідності вдосконалення системи управління процесом формування ресурсної бази сучасними комерційними банками, наступні: посилення конкуренції в банківському секторі як в сфері запозичення грошових засобів, так і в сфері надання кредитних послуг? обмеження цінової конкуренції на ринку банківських послуг, які пов'язані з державним регулюванням? розвиток інформаційних технологій та комунікативних засобів на підставі сучасної техніки, який сприяє розширенню територіальної сфери діяльності фінансово-кредитних інститутів? високий ступень диверсифікації банківської індустрії? інтернаціоналізація економічних процесів, яка супроводжується проникненням банків на зовнішні ринки та їх конкуренцією з місцевими банками, тобто глобалізація конкуренції в банківському секторі.
Отже, складні обставини й ризики, пов'язані з нестабільністю фінансово-кредитної системи України, роблять проблему впровадження й ефективного застосування управлінського потенціалу в сфері активно-пасивних операцій більш ніж актуальною, якщо не єдиною можливістю забезпечити фінансову стійкість комерційного банку.
Об'єктом дослідження дипломної роботи виступає Акціонерний Комерційний Банк "Форум" (далі АКБ "Форум"). Предметом дослідження є система управління процесом формування та розподілу ресурсної бази банку.
Цілі дипломної роботи:
проаналізувати теоретичні підходи до управління формуванням ресурсної бази комерційного банку
оцінити ефективність процесу управління ресурсною базою АКБ "Форум".
Відповідно до поставленої мети визначені такі задачі дослідження:
визначити сутність процесу формування ресурсної бази комерційного банку
охарактеризувати основні напрями аналізу ресурсної бази банку
проаналізувати організаційну структуру банку як фактор оптимізації ресурсної бази
дослідити процес управління ліквідністю комерційного банку
зробити аналіз розподілу капіталу АКБ "Форум"
проаналізувати ефективність процесу управління структурою активів та пасивів об'єкту дослідження
дослідити структурні особливості активів і пасивів АКБ "Форум" в процесі управління розподілом ресурсів
проаналізувати діяльність Комітету з управління пасивами та активами АКБ "Форум".
Результати дослідження буде покладено за основу для розробки пропозицій щодо вдосконалення процесу управління формуванням ресурсної бази та управління кредитним ризиком АКБ "Форум".
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Удосконалення стилів і прийомів керування, швидке й адекватне реагування на зміну кон'юнктури ринку, розвиток нових напрямків і інструментів у роботі банку, удосконалення всіх елементів менеджменту з урахуванням специфіки українського кредитного ринку, дає вітчизняним банкірам можливість формування ефективної структури пасивів і активів комерційного банку.
Успішна реалізація управлінської стратегії у відношенні формування структури пасивів і активів припускає облік структурних особливостей останніх.
Мобілізація і концентрація вільних фінансових ресурсів - пріоритетна функція та економічний базис діяльності комерційного банку. Ресурси комерційного банки - це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються для виконання активних операцій. Більша частина ресурсів банку формується за рахунок залучених та запозичених, а не власних, коштів. Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними, тобто шляхом пасивних операцій проходить залучення чужих коштів на вклади. При цьому формуються зобов'язання банків 41, с.13 .
Для кожного комерційного банку актуальною стає розробка регулювання портфеля банківських операцій, визначення сфери найприбутковіших вкладень коштів у кредитні та інвестиційні проекти на певний період часу, аналіз ефективності використання ресурсів.
Ефективні вкладення коштів кредитно-ресурсного потенціалу досягаються при дотриманні наступного комплексу умов: забезпечення необхідного рівня ліквідності, використання всієї сукупності засобів кредитно-ресурсного потенціалу, досягнення максимально високого прибутку 70, с.37 .
В умовах загострення конкурентної боротьби коливання рівнів відсоткових ставок, зниження віддачі вкладених банками коштів за одночасного підвищення рівня всіх банківських ризиків важливого значення набуває проблема грамотного управління активними та пасивними операціями комерційних банків.
Управлінська стратегія стосовно активів і пасивів передбачає залучення максимально допустимого обсягу ресурсів (як власних, так і залучених) із наступним їх розміщенням у максимально дохідні активи, що характеризуються заданим рівнем ліквідності та мають прийнятний рівень ризику. Основне завдання стратегії полягає в оптимізації структури балансу банку з метою забезпечення високого рівня ефективності банківських операційза одночасного скорочення витрат, дотримання обов'язкових економічних нормативів та інших існуючих обмежень за

 
 

Цікаве

Загрузка...