WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Процес банківського кредитування - Реферат

Процес банківського кредитування - Реферат

виконавчої влади чи місцевого самоврядування;
o свідоцтва про право власності на спадщину та свідоцтва на право власності на частку в спільному майні подружжя, оформлені консульськими установами України;
o договори купівлі-продажу, міни, зареєстровані біржею;
o договори відчуження між юридичними особами недержавної форми власності;
o рішення судів, господарських судів про визначення права власності на об'єкти нерухомого майна;
o витяг із нотаріально засвідченого договору,укладеного між житлово-будівельним колективом або членом цього колективу і виконкомом міської (районної) ради депутатів трудящих, про безстрокове користування відведеною земельною ділянкою і про будівництво багатоквартирного будинку з правом власності на окрему квартиру, за наявності акта про прийняття будинку в експлуатацію;
o накази органів Фонду державного майна з додатком-переліком об'єктів нерухомого майна про передачу у власність цих об'єктів акціонерним товариствам.
8в. Застава рухомого майна:
o для застави товарів на складі, в обігу та переробці:
- рахунок-фактура (інвойс), договір купівлі-продажу або інші договори цивільно-правового характеру (міни, поставки), що підтверджують право власності заставника на товари, що передаються в заставу;
- вантажно-митні декларації (імпортні товари), товарно-транспортні накладні або акти прийому-передачі;
- копії платіжних документів, що підтверджують здійснення оплати за товари, які передаються в заставу;
- виписка з рахунків: матеріали, товари, готова продукція;
- складські довідки про наявність товарів, які повинні містити індивідуальні ознаки (найменування, код, кількість, вартість на дату, передбачену договором застави, тощо);
- договір оренди приміщення, в якому зберігаються товари, що передаються в заставу, якщо приміщення не є власністю заставника;
o для застави обладнання:
- рахунок-фактура (інвойс), договір купівлі-продажу або інші договори цивільно-правового характеру (міни, поставки), що підтверджують право власності заставника на обладнання, що передається в заставу;
- вантажні митні декларації (якщо обладнання придбане за кордоном), товарно-транспортні накладні або акти прийому-передачі, копії платіжних документів, які підтверджують здійснення оплати за обладнання, що передається в заставу;
- договір оренди приміщення, в якому міститься обладнання, яке передається в заставу, якщо приміщення не є власністю заставника;
- технічна документація (паспорт) на обладнання;
o для застави транспортних засобів:
- технічний паспорт автотранспортного засобу;
- ключі, якщо транспорт перебуває на зберіганні в банку;
- повідомлення в МРЕВ про заставу автотранспортного засобу. 8г. Застава цінних паперів:
o акції:
- виписка з реєстру акціонерів, що підтверджує право власності заставника на акції, що передаються в заставу;
- розшифровка фінансових вкладень в цінні папери (якщо їх власником є юридична особа);
- розпорядження застави;
- передатне доручення (при заставі);
o облігації, ощадні сертифікати, векселі, інші цінні папери:
- договір купівлі-продажу або інші договори цивільно-правового характеру, що підтверджують право власності заставника на цінні папери, що передаються в заставу, або безпосередньо цінні папери в разі їх передачі через індосамент;
- розшифровка фінансових вкладень в цінні папери (якщо їх власником є юридична особа).
8ґ. Застава майнових прав:
o на депозитний вклад у комерційному банку:
- договір застави майнових прав на контракт, угоду;
- договір застави майнових прав на депозитний вклад;
- договір про відступлення права вимоги;
- договір про депозит. 9. Додатково:
o для майна державних підприємств: дозвіл державного органу, уповноваженого на управління майном державного підприємства, на передачу цього майна в заставу (дозвіл може надаватися шляхом погодження укладеного договору застави);
o для підприємств, які перебувають у процесі приватизації: дозвіл уповноваженого органу приватизації на заставу майна державного підприємства;
o висновки служби безпеки банку про відсутність компрометуючих матеріалів на фірму та її керівництво (перед іншими банками, фірмами).
У разі прийняття кредитним комітетом рішення про надання кредиту в кредитній справі крім зазначених вище документів (щодо заходу, що кредитується, та заставленого майна) мають зберігатися такі документи:
o протокол рішення кредитного комітету банку або філії щодо надання кредиту;
o копія кредитного договору;
o копія(ї) договору(ів) застави;
o експертна оцінка предмета застави незалежним експертом;
o договір (договори) страхування предмета(ів) застави (на вимогу банку, якщо предмет застави підлягає страхуванню);
o при видачі кредиту під заставу рухомого майна - виписка з Єдиного державного реєстру застав рухомого майна;
o при видачі кредиту, зобов'язання за яким забезпечені порукою, - договір (договори) поруки;
o акт перевірки та оцінки застави працівниками банку чи філії з висновками;
o копії платіжного(их) доручення(нь) про сплату позичальником комісій з кредитування;
o документально підтверджені перевірки цільового використання кредитних коштів;
o щоквартальні перевірки наявності та стану збереження заставленого майна;
o виписки руху коштів за позичковим рахунком позичальника;
o щоквартальні фінансові звіти позичальника за Ф-1, Ф-2;
o листування банку з позичальником щодо кредитування;
o інші документи, що пов'язані із заходом, що кредитується, або наданим у заставу майном.
Кредитний працівник банку проводить попередню бесіду з потенційним позичальником, ураховуючи інформацію, що міститься в кредитній заявці. Ця бесіда має суттєве значення для прийняття принципового рішення про кредитування. Вона дає змогу спеціалісту банку з'ясувати багато важливих деталей, пов'язаних з майбутнім кредитом. Зокрема, сформувати думку щодо клієнта, оцінити професійну підготовленість керівництва позичальника, визначити перспективу його розвитку.
Якщо попередня бесіда спеціаліста банку з клієнтом пройшла успішно, починається наступний (другий) етап процесу кредитування. Він полягає у вивченні кредитоспроможності потенційного позичальника й оцінці ризику за позикою.
Банк глибоко й ретельно вивчає фінансовий стан позичальника та оцінює його можливість і здатність повернути позику.
Ураховуючи значущість оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...