WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Процес банківського кредитування - Реферат

Процес банківського кредитування - Реферат


Реферат на тему:
Процес банківського кредитування
Процес банківського кредитування складається з певних етапів, кожний з яких окремо забезпечує розв'язання локального завдання, а разом досягається основна мета позикових операцій - їх надійність і прибутковість для банку.
Комерційні банки дотримуються таких етапів кредитування:
o підготовчий - вивчення можливостей надання кредиту та проведення переговорів між банком і клієнтом;
o розгляд і вивчення проекту кредитування на підставі офіційно поданих до банку документів, за яким робиться висновок на основі рішення кредитного комітету;
o оформлення кредитної документації (укладення кредитного договору, договорів застави чи іншого забезпечення, формування кредитної справи);
o використання та супроводження кредиту - подальший контроль під час кредитування (здійснюється моніторинг кредитної операції: дотримання ліміту кредитування, цільове використання кредиту, повнота і своєчасність повернення кредиту і відсотків за його користування, перевірка стану та наявності заставленого майна, контроль за грошовими потоками за рахунками клієнта, фінансовим станом клієнта).
Початковим етапом процесу кредитування є розгляд заявки клієнта на кредит. Щоб одержати кредит, позичальник звертається до банку з обґрунтованим клопотанням, до якого додаються певні документи. У сукупності це має назву "кредитна заявка".
Банк, приймаючи рішення про видачу кредиту клієнту, може запросити у позичальника - юридичної особи - пакет, який містить такі документи.
Документи на видачу кредиту
1. Лист-заявка клієнта на отримання кредиту (зазначається сума кредиту, термін користування, бажана відсоткова ставка, мета і забезпечення кредиту).
2. Копії установчих документів, засвідчені нотаріально:
o копія статуту;
o копія установчого договору.
3. Картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально.
Якщо позичальник є клієнтом банку, то згадані вище документи не потребують нотаріального засвідчення, а звіряються з документами справи з юридичного оформлення рахунків клієнта-позичальника.
4. Документи про реєстрацію:
o копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності;
o копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, видана органом державної статистики.
5. Документи про повноваження керівних осіб підприємства-позичальника щодо отримання кредиту з визначенням особи, якій надається право підпису кредитних документів (протокол зборів засновників, накази тощо).
6. Фінансові документи:
o баланси за останній рік, на останню звітну дату, та оперативні поточні зміни (Форма № 1);
o річні звіти про фінансові результати та їх використання за останній рік, на останню звітну дату (Форма № 2);
Якщо підприємство-позичальник існує менше року, то згадані вище фінансові документи подаються за фактичний період його діяльності.
o на останню звітну дату: звіт про рух грошових коштів (Форма № 3), звіт про власний капітал (Форма № 4), звіт про зобов'язання (Форма № 11), звіт про доходи (Форма № 15);
o податкова декларація (без додатків) про прибуток підприємства на останню звітну дату (на вимогу банку);
o розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості на останню звітну дату та оперативні поточні зміни (зазначати: боржник, сума, призначення платежу, строк виникнення заборгованості та строк планового її погашення);
o копія висновків аудиторської перевірки (при її наявності, на вимогу банку);
o довідка про наявність непогашених кредитів в інших банках;
o копія акта останньої комплексної перевірки податковою адміністрацією (на вимогу банку);
o для клієнтів інших банків: довідка з банку, де відкрито поточний, і в тому числі - в іноземній валюті, рахунки клієнта, про рух коштів за минулий і за поточний рік;
7. Комерційні документи:
o якщо діяльність позичальника підлягає ліцензуванню - копія ліцензії;
o техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) проекту або заходу, що кредитується;
o позичальник, який отримує кредит на витрати, що не перекриваються надходженнями протягом календарного року, надає прогнозні розрахунки необхідності в короткостроковому кредиті на рік з поквартальною розбивкою;
o копії контрактів і договорів, рахунків-фактур (інвойсів), вантажних митних декларацій, накладних, актів прийому-передачі, платіжних документів, які підтверджують запитувану суму кредиту;
o копії господарських договорів, угод, доходом від виконання яких передбачається погашення кредиту.
При видачі кредиту на фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) позичальник також надає в банк:
o документи на право власності (користування) земельною ділянкою, що виділена під будівництво;
o проект будівництва (реконструкції), що має відповідати встановленим санітарно-гігієнічним, екологічним, пожежним та іншим нормам;
o проектно-кошторисну документацію;
o контракт(и) з будівельною(ими) організацією(ями);
o графік виконання робіт;
o інші документи, враховуючи можливу специфіку процесу будівництва (реконструкції).
8. Документи із забезпечення повернення кредиту та сплати відсотків:
8а. Гарантія (порука) іншого банку:
o договір між банком-кредитором і банком-поручителем;
o установчі документи банку-поручителя, його баланс на останню звітну дату, економічні нормативи, картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально, копія ліцензії НБУ.
8б. Застава нерухомості.
Правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності заставника на предмет застави, залежно від набуття права власності:
o договори купівлі-продажу, міни, дарчі, засвідчені державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами;
o свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, що видаються державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами;
o свідоцтва про право на спадщину, видані державними нотаріальними конторами;
o свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів, видані державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами;
o свідоцтва про придбання об'єктів нерухомого майна на аукціонах з реалізації заставленого майна, видані державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами;
o свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, видані органами місцевої

 
 

Цікаве

Загрузка...