WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Різновиди кредитних операцій (пошукова робота) - Реферат

Різновиди кредитних операцій (пошукова робота) - Реферат

застави.
Крім того, банк має впевнитисяв тому, що одержані клієнтом кошти використані на виробничі потреби, а не для купівлі нових цінних паперів. Ця умова спрямована на обмеження біржової спекуляції позичальників і зниження ризику банкрутства клієнтів.
Б) Кредитування під вексель
Одним із видів кредитування під цінні папери є надання позик під заставу боргових зобов'язань (векселів).
Вексель (від нім. wechsel - зміна, розмін) - це письмове боргове зобов'язання, що оформлене за нормами особливого (вексельного) законодавства й видається позичальником кредитору. Вексель - універсальний платіжний, розрахунковий, кредитний документ, призначений для сплати товарів і послуг, надання короткострокових кредитів, переоформлення раніше наданих кредитів.
Простий вексель (соло) - свідоцтво, що містить письмове безумовне зобов'язання векселедавця сплатити зазначену суму грошей подавцеві векселя або особі, яка зазначена у векселі, через встановлений термін або за поданням.
Переказнии вексель (трата) - це документ, що містить письмову безумовну вказівку векселедавця особі, на яку виставлений вексель (платникові), сплатити зазначену суму грошей утримувачу векселя або особі, яка зазначена у векселі, через встановлений термін або на вимогу.
Платником за простим векселем є векселедавець, за переказним - інша особа, яка бере на себе зобов'язання сплатити за векселем у термін і яка є вексельним боржником.
Видаючи простий вексель, векселедавець стає зобов'язаним перед векселетримачем. За переказним векселем зобов'язаним є платник, тому переказнии вексель насамперед пред'являється платникові для акцепту (від лат. acceptus - прийнятий), тобто для згоди на оплату. Шляхом акцепту платник бере на себе зобов'язання сплатити переказнии вексель. Акцепт оформлюється написом на векселі ("Акцептований, "Зобов'язуюся сплатити" або іншим рівнозначним словом або фразою) і підписом платника. Так він стає акцептантом - головним вексельним боржником. За простим векселем векселедавець зобов'язаний, як і акцептант за переказним.
Векселетримач після закінчення встановленого терміну може пред'явити вексель до сплати, або, не чекаючи цього терміну, може передати його іншій особі за допомогою спеціального передатного напису - індосаменту (від лат. indorsum - спина) на звороті векселя або на спеціально прикріпленому листі - алонжі (від фр. allonge - надставка), але вже для сплати свого боргу, або може вексель продати. Продаж векселя до настання терміну погашення називається заліком векселя і має на меті негайне отримання грошей.
Платіж за векселем (у межах усієї вексельної суми або тільки її частки) може бути гарантований третьою особою або однією із осіб, які підписали вексель. Таке вексельне поручництво називається аваль (від фр. aval- поручництво за векселем); воно оформлюється гарантійним написом і підписом аваліста - особи, яка виконує аваль. Аваль може бути здійснений також видачею спеціального документа. За поручництво авалісти беруть плату.
Кредит під заставу векселя. Про схожу операцію вже йшлося під час розгляду характеру забезпечення кредиту - вексель згадувався як засіб забезпечення кредиту.
Під заставу векселя банк може надати разовий кредит. Розмір кредиту становить 60-90 % номінальної суми векселя. Термін кредиту визначається терміном погашення векселя. Виконуючи таку операцію, банк ретельно аналізує вексель: правильність юридичного оформлення, платоспроможність векселетримача, а також зміст операції, яка лежить в основі виписування векселя. На векселі банк ставить напис "Валюта під заставу", "Валюта під забезпечення", зберігає вексель до закінчення терміну у встановленому порядку.
Кредит під заставу векселя може мати постійний характер. Такий кредит видається зі спеціального позичкового рахунка в межах наданого позичальнику ліміту кредитування, який окремо встановлюється для кожного клієнта. Погашення кредиту здійснюється або перерахуванням коштів з поточного рахунка клієнта на судний, або за рахунок платежів за заставними векселями. Спеціальний позичковий рахунок відкривається тільки солідним клієнтам, які мають велику кількість надійних векселів, термін погашення за якими ще не настав. Найефективніший у взаємовідносинах банку з торговельними та постачально-посередницькими підприємствами.
Дисконтний кредит. Банки досить часто обліковують векселі. Це одна з найстаріших традиційних банківських операцій, яка здійснюється через індосамент (передатний напис на векселі). Векселетримач в момент заліку отримує вексельну суму за мінусом залікового відсотка або дисконту. Оскільки векселетримач отримує гроші, не чекаючи терміну погашення, то фактично він отримує від банку кредит.
В) Акцептний кредит
Банк часто буває акцептантом, тобто платником за переказним векселем. Акцептний кредит, на відміну від дисконтного, не набуває характеру кредиту, а є лише гарантією, наданою банком. Акцептую-чи вексель, банк гарантує здійснення платежу точно у зазначений термін. Векселетримач вносить вексельну суму в банк до настання терміну платежу за векселем (зазвичай за один-два дні), а також сплачує комісію за акцепт (зазвичай 0,5 % суми).
Г) Авальний кредит
Банки та інші кредитні установи часто виступають авалістами (поручителями за векселем). За видачу вексельного поручництва
банк стягує плату, так званий написний відсоток. У разі надання авального кредиту, як і при акцептному кредиті, йдеться не власне про позику, а лише про гарантії, що надаються банком для погашення вексельної суми або її частини.
Зазначимо, що три останні форми кредиту (особливо акцептний і авальний) мають характер опосередкованого кредитування, безпосередньо не пов'язані з наданням додаткових коштів у тимчасове користування позичальнику.
Ґ) Форфетирування
Форфетирування (від фр. a for fait - цілком) - купівля банком у експортера (кредитора) комерційних векселів, акцептованих імпортером чи банком імпортера, термін за якими ще не настав, без можливості регресу (повернення вимоги про стягнення боргу) до попередніх боржників. Вексель передається банку (форфейтору). Власник векселя (експортер) отримує відразу суму боргу за мінусом облікової ставки форфетирування, яка зазвичай вища, ніж за іншими формами кредитування. Величина ставки залежить від категорії боржника, терміну кредиту, валюти. Після настання терміну платежу вексель пред'являється боржнику від імені форфейтора.
Зовні операція форфетирування нагадує операцію обліку векселя, але відрізняється обсягом прав і зобов'язань форфейтора і покупця векселя. Форфейтор не має права регресу до продавця векселя, тоді як власник векселя має право вимагати виплати за векселем у всіх осіб індосаментного ряду (осіб, зазначених на векселі).
Найчастіше ця операція застосовується в зовнішній торгівлі. Векселі купуються на великі суми та на тривалі терміни (від 6 місяців до 5 років). Форфетирування зазвичай застосовується як разова

 
 

Цікаве

Загрузка...