WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок реєстрації комерційного банку - Реферат

Порядок реєстрації комерційного банку - Реферат

законодавству України. Статут підписує уповноважена особа і затверджують установчі збори (збори учасників).
Протокол установчих зборів має містити рішення про створення банку, ухвалення статуту, обрання членів органів управління банку та органів контролю, призначення голови правління, головногобухгалтера та особи, уповноваженої від імені засновників відповідати за реєстрацію банку. Протокол підписують голова та секретар зборів.
Економічне обґрунтування та мета створення банку являють собою бізнес-план на перший рік діяльності: розрахунковий баланс, розрахунок доходів, витрат і прибутку на кінець першого року діяльності.
Висновок аудиторської організації включає дані про фінансовий стан і платоспроможність засновників; наявність у них вільних власних коштів у розмірі, який забезпечував би виконання їхніх зобов'язань щодо формування статутного фонду банку; достовірність балансових даних бухгалтерської та фінансової звітності, наданої на дату перед здійсненням внеску до статутного фонду банку, стосовно тих засновників, частка яких не менша 5 % оголошеного статутного фонду банку. Перевірку фінансового стану і платоспроможності засновників комерційного банку можуть здійснювати як аудиторські організації, так і окремі аудитори, але за наявності ліцензії Аудиторської палати України. Достовірність висновків про фінансовий стан засновників, частка яких становить не менше 5 % оголошеного статутного фонду, перевіряють підрозділи НБУ.
Бухгалтерську й фінансову звітність подають усі засновники - юридичні особи незалежно від розміру їхньої участі у статутному фонді банку станом на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до цього фонду.
Фізичні особи подають довідки Державної податкової інспекції про наявність доходів, достатніх для внесення коштів відповідно до
установчих документів, якщо їх розмір перевищує 100 неоподатковуваних мінімальних заробітних плат (яка діє на день сплати внеску).
Відомості про перших керівних осіб (голову правління та головного бухгалтера) подаються у вигляді:
o витягу з трудової книжки, який засвідчується в установленому порядку регіональним управлінням НБУ за місцезнаходженням банку;
o нотаріально засвідченої копії диплома про вищу освіту;
o трьох рекомендацій осіб, які працюють у банківській системі й кандидатури яких погоджено з НБУ та його регіональним управлінням. Одна з рекомендацій обов'язково має бути з попереднього місця роботи особи, яка висувається на керівну посаду в новостворюваному банку;
o інформації регіонального управління НБУ, яке здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, де працювали зазначені особи, щодо відсутності в їхній роботі зловживань і порушень чинного законодавства та нормативних актів НБУ. Цей документ подається в тому разі, якщо особи, що висуваються на керівні посади новостворюваного банку, раніше працювали в інших регіонах України.
Кандидатури перших керівних осіб банку висуваються та затверджуються установчими зборами (зборами учасників), але їхні характеристики обов'язково мають відповідати вимогам Національного банку України:
o наявність вищої фінансово-економічної або юридичної освіти - для голови правління та економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера;
o досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років, а також стаж роботи на керівній посаді не менше трьох років;
o відсутність на їх попередньому місці роботи порушень чинного законодавства та нормативних актів НБУ.
Плата за реєстрацію банку, його філії та за реєстрацією змін і доповнень до його установчих документів, установлена Національним банком України в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати. Ця плата вноситься платіжним дорученням на спеціальний рахунок в Операційному управлінні Національного банку України.
Банки, що створюються у формі акціонерного товариства відкритого типу, подають копію звіту про проведення відкритої підписки на акції. Звіт має встановлену Міністерством фінансів України стандартну форму. До нього додається перелік акціонерів банку, в якому зазначаються:
o найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи);
o місцезнаходження юридичної особи (адреса для фізичної особи);
o платіжні реквізити юридичної особи (паспортні дані для фізичної особи);
o кількість акцій, на які він підписався;
o загальна вартість акцій;
o частка у статутному фонді банку.
Документами, що засвідчують наявність приміщення для розміщення банку, можуть бути:
o свідоцтво на право власності на приміщення;
o угода на оренду приміщення з його власником на термін не менше 5 років.
Ці документи мають бути підписані особою, яка уповноважена за установчим договором підписувати документи та здійснювати інші дії від імені засновників банку.
Установчі документи надаються засновниками - юридичними особами, які за організаційною формою діяльності є акціонерними або пайовими товариствами. Це можуть бути як нотаріально засвідчені копії, так і оригінали статутів, установчих договорів і протоколів установчих зборів акціонерних товариств (зборів учасників для пайових товариств).
Пакет документів передається на розгляд до регіонального управління НБУ за місцем створення комерційного банку, де протягом двох тижнів мають бути підготовлені висновки щодо фінансового стану, платоспроможності, репутації акціонерів (учасників); наявності приміщення, придатного для розміщення банку; професійної придатності і репутації перших посадових осіб майбутнього банку.
Висновки РУ НБУ разом із пакетом документів передаються до центрального апарату НБУ, де розглядаються управлінням реєстрації і ліцензування комерційних банків, департаментом валютного регулювання, юридичним департаментом, а в разі потреби й іншими департаментами.
Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку з національним капіталом приймає Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Для банків, що створюються з участю іноземного капіталу, таке рішення ухвалює Правління НБУ. Реєстрація банку здійснюється внесенням відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у місячний термін з дня отримання документів Національним банком України. У разі зволікання з реєстрацією банків без поважних причин НБУ сплачує засновникам штраф у розмірі 0,01 % заявленого статутного фонду за кожен день затримки реєстрації.
Після реєстрації кошти з поточного рахунка, відкритого для формування статутного фонду, переказуються на відкритий новоствореному комерційному банку кореспондентський рахунок у НБУ.
У разі

 
 

Цікаве

Загрузка...