WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів - Реферат

Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів - Реферат

представлених розрахунків переглядається та затверджується за фактичними показниками діяльності підприємства за три календарних місяці в установленому порядку.
Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства,місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або інших видів підприємницької діяльності, ліміт каси не встановлюється.
В) Порядок використання готівки, одержаної в банку Підприємства (підприємці), які одержують готівку зі своїх поточних рахунків, мають зазначати її цільове призначення у грошовому чеку, чітко формулюючи суть операцій, що будуть здійснюватися. Комерційні банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які здійснюють значні або сумнівні операції, і, відповідно до вимог законодавства України, повідомляти про ідентифікацію цих осіб відповідним органам згідно із законодавством, що регулює питання боротьби з організованою злочинністю.
Надання установами банків кредитів суб'єктам господарської діяльності, а також погашення цих кредитів і сплата за ними відсотків мають здійснюватися в безготівковій формі. У готівковій формі кредит може надаватися суб'єктам господарської діяльності лише для розрахунків із здавальниками сільськогосподарської продукції та фізичним особам, а також малим і середнім підприємствам (для їх розвитку) за кредитною лінією Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і середніх підприємств у національній валюті в сумах, які на дату зарахування готівки не перевищують еквівалент 10000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком.
Комерційні банки одержують від підприємств (у тому числі установ та організацій, що обслуговуються органами Державного казначейства України) календар видачі заробітної плати, до якого підприємство включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а за кілька днів, то його керівник за погодженням з установою банку встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах підприємство одержуватиме готівку на заробітну плату.
Видача готівки на виплату заробітної плати в терміни, що припадають на вихідні (святкові) дні, здійснюється установами банків напередодні (за два робочих дні). У четвер може також здійснюватися видача готівки, якщо термін виплати заробітної плати припадає на п'ятницю.
Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою й неділею, видача готівки на виплату заробітної плати в терміни, що припадають на вихідні дні цих підприємств, здійснюється напередодні (за два робочих дні).
Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками, які звільняються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними працівниками здійснюється банком незалежно від установлених термінів виплати заробітної плати.
Терміни видачі стипендій установлюються керівниками відповідних навчальних закладів.
Установи банків задовольняють вимоги своїх клієнтів щодо видачі готівки на заробітну плату.
Для регулювання касових ресурсів банки складають зведений календар видачі заробітної плати щодо всіх підприємств, що вони обслуговують.
У календарі зазначаються терміни видачі готівки на підприємствах і конкретні суми видачі за кожним місяцем.
У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за всіма числами місяця, включаючи й неробочі дні.
У календар включають всі суми заробітної плати, премій, постійних надбавок, інших видів оплати праці, що виплачуються готівкою з кас банків.
Не включається в календар заробітна плата, що переказується підприємствами через підприємства поштового зв'язку і для зарахування на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах банків.
За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не здійснює операцій з готівкою, календарі видачі на заробітну плату складаються й надсилаються установі банку, що здійснює касове обслуговування цих підприємств.
Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ комерційних банків з організації готівкового обігу з метою виконання ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому законодавством України.
За результатами перевірок територіальні управління Національного банку до 12-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків, з пояснювальною запискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і вжиті заходи.
Територіальні управління Національного банку аналізують статистичну звітність про касові обороти в розрізі установ банків, у разі потреби здійснюють відповідні перевірки й щокварталу інформують Департамент готівково-грошового обігу про стан готівкового обігу та дотримання банками чинного законодавства України щодо контролю за значними або сумнівними операціями з готівкою їх клієнтів.
Видача готівки під звіт працівникам установ банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами кас банків забороняється.
Видача готівки під звіт працівникам установ банків для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, здійснюється безпосередньо з їх кас або через банкомати із застосуванням корпоративних карток.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про підприємництво" від 26.02.91 № 785/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887/ ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 № 959/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№29.
4. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 № 1202/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 № 1576/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49.
6. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 № 2654-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47.
7. Закон України "Про страхування" від 07.03.96 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18.
8. Закон України "Про лізинг" від 16.12.97 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 16.
9. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.99 № 679-XIV // Голос України. - 1999. - № 112 зі змінами, внесеними Законами № 1458-Ш від 17.02.2000 // ВВР. - 2000. - № 14-15-16. - ст. 121 № 1658-Ш від 20.04.2000 // ВВР. - 2000. - № 29. - ст. 230 № 1919-Ш від 13.07.2000.
10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121- Ш //Урядовий кур'єр. - 2001. - № 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...