WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів - Реферат

Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів - Реферат

перевищення ліміту каси, то в ці дні воно може не здавати в установлені терміни готівкову виручку до кас банків.
Усіюридичні особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в банках, можуть тримати у своїй касі на кінець дня готівку в межах установлених їм обслуговуючими банками лімітів каси.
При укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування юридична особа має подати до банку заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення загального ліміту каси (з урахуванням потреби його відокремлених підрозділів), термінів та порядку здавання готівкової виручки, яка є невід'ємною частиною цього договору й оформлюється як додаток до цього договору, або копію заявки-розрахунка, засвідчену підписом уповноваженого працівника та відбитком печатки установи банку, що встановила ліміт каси, або копію документа про самостійно встановлений підприємством ліміт каси для внесення розміру цього ліміту в договір на розрахунково-касове обслуговування, що є невід'ємною умовою цього договору. Відповідальність за достовірність даних у заявці-розрахунку даним касової книги та бухгалтерського обліку несе підприємство - юридична особа.
Ліміт каси може переглядатися у разі звернення юридичної особи (за наявності обґрунтованих причин, наприклад зміна розмірів касових оборотів, режиму функціонування, умов здавання виручки тощо) або з ініціативи банку, який його встановив. Для цього підприємство подає до банку заявку-розрахунок, в якій обґрунтовує основні причини необхідності зміни ліміту каси. Рішення банку про зміни оформлюється додатковою угодою до договору на розрахунково-касове обслуговування.
Керівники підприємств відповідним наказом повідомляють про зміни розміру встановленого ліміту каси, порядку й термінів здавання готівкової виручки своїм відокремленим підрозділам.
Відповідальність за невстановлення лімітів каси підприємствам згідно з чинним законодавством України покладається на банки лише в тому разі, якщо за наявності поданої підприємством заявки-розрахунку ліміт каси не був установлений.
Ліміт каси для кожного підприємства визначається банками з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених термінів і порядку здавання готівкової виручки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію та здавання готівкової виручки до вечірньої каси банку тощо:
o для підприємств, які мають готівкову виручку з терміном здавання її до банку щодня в день надходження до каси підприємства, - у розмірах, необхідних для забезпечення їхньої роботи вранці наступного дня;
o для підприємств, які мають готівкову виручку з терміном здавання її наступного дня, - у межах середньоденної готівкової виручки;
o для підприємств, що мають готівкову виручку з іншим терміном здавання її до банку, - у розмірах, що залежать від установлених термінів здавання виручки та її суми;
o для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - у межах середньоденної видачі готівки.
Ліміт каси підприємствам (окрім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг) установлюється установами банків за погодженням із керівниками підприємств на підставі розрахунку середньоденного надходження готівкової виручки або середньоденної видачі готівки.
У деяких випадках, ураховуючи особливості діяльності підприємств та на підставі їх відповідних обґрунтувань, за письмовим рішенням керівників установ банків цим підприємствам може встановлюватися ліміт каси в розмірах, що перевищують середньоденну готівкову виручку чи середньоденну видачу готівки.
Під час затвердження ліміту каси банк має право вимагати від підприємства подання документів, що обґрунтовують розміри касових оборотів, наведених у заявці-розрахунку підприємства.
Контроль за дотриманням підприємствами встановлених їм лімітів каси здійснюють органи Державної податкової служби України.
Б) Особливості встановлення ліміту каси іншим підприємствам
Державному казначейству, його територіальним органам та підприємствам, установам і організаціям, що ними обслуговуються, а також іншим бюджетним установам, які відповідно до Бюджетного кодексу України фінансуються з державного або місцевих бюджетів, ліміт каси банки не встановлюють. Державне казначейство самостійно визначає потребу та порядок встановлення такого ліміту в його касі та в касах підприємств, установ і організацій, що ним обслуговуються.
Селянські (фермерські) господарства, які діють відповідно до статті 25 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство", самостійно визначають розмір готівки, що постійно перебуває в їх касах, повідомляючи про нього обслуговуючим банкам. Готівку понад визначені розміри вони мають здавати до банків.
Банки з урахуванням специфіки виробництва та переробки сільськогосподарської продукції можуть за пропозицією сільськогосподарських товаровиробників різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, агрофірми та інші виробники сільськогосподарської продукції) і переробних підприємств установлювати (переглядати) їм ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції відповідно до фактичних показників їхніх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року.
Ліміт каси для підприємств грального бізнесу, включаючи гральні будинки, казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тощо, установлюється з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих закладів відповідно до переліку та правил ведення азартних ігор і затвердженого підприємством положення про призовий фонд у межах середньоденної видачі готівки, але не більше максимально можливого виграшу відвідувача.
Фінансовим установам (кредитним спілкам, ломбардам, лізинговим компаніям, довірчим товариствам, страховим компаніям, установам накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційним фондам і компаніям та іншим юридичним особам, винятковим видом діяльності яких є надання фінансових послуг) ліміт каси комерційні банки не встановлюють. Зазначені установи роблять це самостійно.
Підприємствам поштового зв'язку ліміт каси установою банку не встановлюється. Зазначені підприємства самостійно встановлюють такий ліміт у своїх касах і касах структурних підрозділів, які входять до їх складу.
Для новостворених підприємств, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їхньої роботи ліміт каси мають встановлювати обслуговуючі установи банків, виходячи з наданих цими підприємствами прогнозних розрахунків. Установлений ліміт каси з урахуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...