WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Поняття кредитної системи. Характеристика комерційних банків - Реферат

Поняття кредитної системи. Характеристика комерційних банків - Реферат

капіталу, тобто банк не є власником капіталу. Принцип обмеженої відповідальності, який втілено при створенні пайових банків, відповідальність кожного учасника обмежує розміром його внеску в капітал банку.
Залежно від масштабу діяльності комерційні банки поділяються на місцеві, регіональні та міжрегіональні. Керуючись такої класифікацією, Національний банк установлює норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (НІ), якого всі банки зобов'язані дотримуватися.
Мінімальний розмір регулятивного капіталу (НІ) діючих банків має становити:
а) для місцевих кооперативних банків:
на 17 січня 2003 року - не менше 1000000 евро, на 1 січня 2004 року не менше 1150000 евро,
на 1 січня 2005 року не менше 1300000 евро,
на 1 січня 2006 року не менше 1400000 евро,
на 1 січня 2007 року не менше 1500000 евро;
б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області (регіональних), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних:
до 17 січня 2003 року - не менше 3000000 евро, на 1 січня 2004 року не менше 3500000 евро,
на 1 січня 2005 року не менше 4000000 евро,
на 1 січня 2006 року не менше 4500000 евро,
на 1 січня 2007 року не менше 5000000 евро;
в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України (міжрегіональних), у тому числі спеціалізованих інвестиційних і розрахункових (клірингових), центрального кооперативного банку: до 17 січня 2003 року - не менше 5000000 евро, на 1 січня 2004 року не менше 5500000 евро,
на 1 січня 2005 року не менше 6000000 евро,
на 1 січня 2006 року не менше 7000000 евро,
на 1 січня 2007 року не менше 8000000 евро.
Мінімальний розмір регулятивного капіталу (НІ) новостворених банків має становити:
а) для місцевих кооперативних банків:
до одного року діяльності - 1000000 евро,
до двох років діяльності - 1100000 евро,
до трьох років діяльності - 1200000 евро,
до чотирьох років діяльності - 1350000 евро,
починаючи з п'ятого року діяльності - 1500000 евро;
б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області (регіональних), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних:
до одного року діяльності - 3000000 евро,
до двох років діяльності - 3500000 евро,
до трьох років діяльності - 4000000 евро,
до чотирьох років діяльності - 4500000 евро,
починаючи з п'ятого року діяльності - 5000000 евро;
в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України (міжрегіональних), у тому числі спеціалізованих інвестиційних і розрахункових (клірингових), центрального кооперативного банку:
до одного року діяльності - 5000000 евро,
до двох років діяльності - 5500000 евро,
до трьох років діяльності 6000000 евро,
до чотирьох років діяльності - 7000000 евро,
починаючи з п'ятого року діяльності - 8000000 евро. Більшість комерційних банків, що функціонують на банківському ринку України, є регіональними. Причому значна частина їх сконцентрована в Києві та Київській області, а також у містах, які традиційно вважаються індустріально розвиненими (Дніпропетровськ, Харків, Донецьк).
Комерційні банки за обсягом та характером здійснюваних ними операцій, поділяються на універсальні та спеціалізовані. Універсальні банки виконують усі банківські операції для своїх клієнтів. Спеціалізовані банки або обслуговують визначену сферу, галузь господарства, групу клієнтів, або виконують незначну кількість операцій.
Спеціалізовані банки:
а) обслуговують певну категорію клієнтів - банки з клієнтською спеціалізацією;
б) обслуговують переважно юридичних і фізичних осіб у межах певної галузі - банки з галузевою спеціалізацією;
в) надають невеликий аспект послуг для більшості своїх клієнтів - банки із функціональною спеціалізацією.
Найяскравіше виражена функціональна спеціалізація, оскільки вона принципово впливає на характер діяльності банку, визначає особливості формування активів і пасивів, побудову балансу банку, а також специфіку роботи з клієнтурою.
За функціональною спеціалізацією розрізняють банки інвестиційні, інноваційні, ощадні, клірингові, іпотечні, облікові, депозитні.
Інвестиційні та інноваційні банки акумулюють тимчасово вільні кошти на тривалий строк (у тому числі облігаційні позики) і надають довгострокові кредити.
Ощадні банки спеціалізуються на кредитуванні населення залученням невеликих за розмірами строкових депозитів.
Клірингові банки спеціалізуються на розрахунках і заліку взаємозаборгованості.
Іпотечні банки здійснюють кредитні операції на тривалий строк, здебільшого під заставу нерухомості. Значна частка їх пасивів формується за рахунок власного капіталу й капіталу, мобілізованого випуском іпотечних облігацій.
Облікові та депозитні банки історично спеціалізуються на здійсненні короткострокових депозитних і кредитних операцій. Тому в них серед активних операцій переважають кредитні та облікові операції з комерційними векселями, а серед пасивних - операції із залучення тимчасово вільних коштів у депозити до запитання.
В Україні яскравим представником банку з вираженою функціональною спеціалізацією є Укрощадбанк, у пасиві якого близько 90 % - це кошти фізичних осіб, а основна спеціалізація активних операцій - споживче кредитування.
Ступінь спеціалізації галузевих банків значною мірою залежить від сфери їхньої діяльності, а також від особливостей господарської діяльності галузевої клієнтури, які можуть бути пов'язані із сезонними чи іншими коливаннями виробничого процесу. Все це впливає на специфіку формування активів і пасивів банків. В Україні близько 20 банків із галузевою спеціалізацією, серед яких "Легбанк", "Енергобанк", "Автозазбанк", "Донвуглекомбанк", "Укрнафтогазбанк" та ін.
Ще більший ступінь деталізації, диференційованості видів банків зумовлений їхньою спеціалізацією на обслуговуванні конкретного типу клієнтури. Для зарубіжної банківської справи характерно, що біржові банки обслуговують виключно операції біржових структур, страхові - страхових інститутів, а кооперативні банки здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування кооперації. Саме тому банки з клієнтською спеціалізацією називають "кишеньковими", тобто створеними для фінансового обслуговування певної групи фірм.
Список використаної літератури:
1. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
3. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 1998.-448 с.
4. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. - К.; МАУП, 1997. - 224 с.
5. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. - М.: СП "Космополис", 1991. -480 с.
6. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски; Учеб.-метод, пособие. - К.; УФИМБ, 1995. - 16 с.
7. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків; Курс лекцій. - Львів; Центр Європи, 1997. - 276 с.
8. Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. - К: МАУП, 1999.- 112 с.
9. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.; Либра, 1994.- 330 с.
10. Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.; Либідь, 1998. -416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...