WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків - Реферат

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків - Реферат

Південної Америки.
Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку з банками світу представлені на малюнку 1.1.
Мал. 1.1. Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку зі світом.
Банк у своїй діяльності керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими законодавчими актами України, нормативними актами НБУ і власним статутом.
Банк є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює свою діяльність на комерційній основі.
Банк здійснює операції на території України і за кордоном у відповідності з цілями своєї діяльності і Статутом .
Банк відповідає за своїми обов'язками, що належать йому майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути спрямоване стягнення . Банк, є державним, однак не відповідає по зобов'язаннях держави, також, як і держава Україна не відповідає по зобов'язаннях банку, за винятком окремо обумовлених випадків.
Банк може відкривати філії і представництва, як на території України, так і за кордоном, і наділяти їх правами в рамках положень Статуту.
Власні кошти банку складаються зі статутного і резервного фондів, основних фондів, амортизаційного фонду й інших фондів, створюваних за рахунок прибутку банку. Положення про порядок формування і використання фондів затверджується правлінням Укрексімбанку.
Гривневий еквівалент статутного фонду банку на 01.01.1999 р. склав 107,3 млн. грн., а на 01.01.2000 р. - 107,35 млн. грн.
В даний час це один з найбільших статутних фондів серед зареєстрованих в Україні комерційних банків. Так, наприклад, найближчими конкурентами по величині статутного фонду за станом на 01.01.2000 р. є:
АКБ "Промінвестбанк" України - 200,18 млн. грн., "Ощадний банк" - 158,00 млн. грн., КБ "Приватбанк" - 140,00 млн. грн., АПБ "Україна" - 70, 34 млн. грн., АППБ "Аваль" - 63,00 млн. грн.
На 01.01.2000 р. капітал банку (власні засоби) склав 139,08 млн. грн., доходи - 218,20 млн. грн. (9 місце серед банків України), витрати - 189,73 млн. грн. (10 місце).
Банк створює резервний фонд для забезпечення зобов'язань банку і покриття можливих збитків по своїх операціях у розмірі 25 % статутного фонду. Щорічні відрахування в резервний фонд складають не менш 5 % від суми чистого прибутку банку.
Основні фонди складаються з приналежних банку будинків, споруджень, устаткування й іншого майна, що відноситься до основних фондів.
Амортизаційний фонд створюється і використовується відповідно до законодавства України.
Інші фонди формуються за рішенням Правління Банку.
Банк здійснює операції відповідно до отриманої ліцензії НБУ.
23.06.1998 року Державний експортно-імпортний банк України одержав нову Генеральну ліцензію НБУ, на здійснення операцій, що включає наступні пункти: 1-6, 8-23, 26-30.
№ операції
Назва операції
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей і інкасація коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України
5 Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України
6 Здійснення операцій по касовому виконанню державного бюджету України, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків державних позабюджетних фондів
7 Здійснення операцій по касовому виконанню місцевого бюджету, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків місцевих позабюджетних фондів
8 Видача й одержання кредитів на міжбанківському ринку
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб, фінансовий лізинг
10 Факторинг
11 Вкладення засобів у статутні фонди інших юридичних осіб
12 Залучення депозитів юридичних осіб
13 Залучення депозитів фізичних осіб
14 Емісія цінних паперів
15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті
16 Неторгові операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України
19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій по них
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій по них
21 Залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України
Продовження.
22 Залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках
23 Валютні операції на міжнародних ринках
24 Операції з банківськими металами на валютному ринку України
25 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках
26 Фінансування капітальних вкладень з доручення власників або розпорядників інвестуємих засобів
27 Видача поручительств, гарантій і інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їхнє виконання в грошовій формі
28 Покупка, продаж цінних паперів і операції з ними
29 Управління коштами і цінними паперами з доручення клієнтів
30 Покупка, продаж державних цінних паперів і операції з ними
Таким чином, Укрексімбанк у даний час має право на здійснення самого широкого кола операцій. Але, що ще важливіше, банк не тільки має право, але і має необхідний фінансовий і кадровий потенціал для здійснення самого широкого кола операцій і надання спектра послуг.
Правління Банку організовує і здійснює управління діяльністю Банку і несе відповідальність за виконання його статутних цілей.
Правління складається з Глави Правління, призначуваного на посаду Президентом України, першого заступника Глави Правління, заступників Глави й інших членів Правління, призначуваних Главою Правління.
У систему Укрексімбанку входить Головний банк, 27 балансових установ і 22 безбалансових відділення, що розташовані майже у всіх регіонах України.
Відділення має право вести переговори з питань, що входять у його компетенцію з українськими й іноземними організаціями, фірмами, і представниками, а також з українськими й іноземними громадянами.
Відділення приступає до здійснення своєї діяльності після рішення Правління Банку і його реєстрації в НБУ. Діяльність відділення припиняється за рішенням Банку й в інших випадках, передбачених чинним законодавством, а також у випадку збиткової діяльності відділення Правління Банку може прийняти рішення про припинення діяльності відділення.
Одеське відділення Внешторгбанка СРСР почав свою роботу 18 лютого 1974 року. Завдяки своєму місцеві розташування (один з найбільших морських портів СРСР із величезним вантажообігом), одеське відділення Внешторгбанка СРСР, незабаром стало одним з найбільших і прибуткових у всій системі Внешторгбанка. З утворенням Укрексімбанку, одеське відділення згодом утратило той ступінь самостійності, якою воно володіло в часи Внешторгбанка . Це пояснюється відсутністю прямих кореспондентських відносин з іноземнимибанками - усі проходить через Головний банк.
Але і в даний час відділення Укрексімбанку в м. Одесі залишається

 
 

Цікаве

Загрузка...