WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків - Реферат

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків - Реферат

експортним, імпортним операціях його клієнта. Копії цих документів зберігаються в справі клієнта протягом терміну, визначеного НБУ.
Для того, щоб здійснити банківський переказ коштів за межі України, резидент повинний представити в банк відповідний пакет документів, необхідних для здійснення даного переказу. Підставою для переказу валютних засобів за кордон є договір (контракт, угода), а також виставлені рахунки або інвойси. Клієнт представляє оригінали і копії документів. Копії документів звіряються з оригіналами, після чого оригінали повертаються. У контракті перевіряють суму контракту, валюту контракту, терміни постачання товару, терміни дії контракту, предмет контракту, найменування резидента і партнера нерезидента, банківські реквізити сторін, умови платежу (аванс або за отримані товари, зроблені послуги). Якщо оплата здійснюється за отриманий товар (зроблені послуги), то надається ВМД, або акт виконаних робіт (зроблених послуг), а якщо здійснюється авансовий платіж, то підставою для переказу є виставлені рахунки або інвойси і ця імпортна операція ставиться на валютний контроль. Після перевірки законності контракту і наявності коштів на рахунку, клієнт заповнює платіжне доручення на переказ валюти . Працівник банку звіряє банківські реквізити з контрактом, списує комісію і виконує переказ. Усі перекази здійснюються через Головний банк у м. Києві. Сума переказу списується з поточного інвалютного рахунка платника і зараховується попередньо на транзитний рахунок.
Дт - 2600
Кт - 290900632, на суму переказу
2600 - "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
2909 - "Інша кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами банку"
Підставою для відображення в обліку є меморіальний ордер, що складається в чотирьох екземплярах.
Перший екземпляр після відображення в обліку міститься в документи дня. Другий - залишається у працівника банку, що здійснює переказ, третій - в документи по кореспондентському рахунку, і останній, четвертий екземпляр до виписки з особового рахунка платника.
За переказ банк стягує комісію з поточного інвалютного рахунка в розмірі 0,2 % від суми переказу.
Дт - 2600
Кт - 3800 / на суму комісії (0,2 % від суми переказу)
3800 - "Позиція банку щодо іноземної валюти і банківських металів"
Одночасно виробляється дооцінка валютної позиції на підставі меморіального ордера.
Дт - 3801
Кт - 6110 / на еквівалент суми комісії в гривні
3801 - "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти і банківських металів"
6110 - "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів"
Так-як, відділення Укрексімбанку користається послугами системи S.W.I.F.T., то витрати за використання цієї системи оплачуються також з поточного інвалютного рахунка клієнта і зараховується на транзитний рахунок 2909.
Дт - 2600
Кт - 2909, на суму SWIFT витрат (10$)
2909 - "Інша кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами банку"
Комісії за використання системи SWIFT накопичуються на цьому рахунку і 25 числа кожного місяця відкредитуються до Головного банку.
Дт - 2909 (субрахунок нагромадження)
Кт - 2909 (транзитний рахунок), на суму накопичених за місяць комісій.
Після зарахування суми переказу на транзитний рахунок і списання всіх комісій, відділення Укрексімбанку посилає в Головний банк доручення на переказ коштів по електронній пошті в інший іноземний банк. Якщо в дорученні не зазначений конкретний банк-кореспондент, то Головний банк вибирає банк-кореспондент, через який можна перелічити кошти, або якщо зв'язаний з ним - прямо здійснює переказ.
Дт - кореспондентський рахунок відділення Укрексімбанку (3901)
Кт - кореспондентський рахунок іноземного банку (рахунки Ностро або Лоро)
Після виконання переказу Головний банк надсилає дебетове повідомлення типу t-900 про здійснення переказу. В автоматичному режимі виробляється списання суми переказу з транзитного рахунка.
Дт - 290900632
Кт - кореспондентський рахунок відділення Укрексімбанку (3900)
3900 - "Рахунки відкриті в установах банку що знаходяться в Україні"
Бухгалтерський облік по банківському переказу показаний у виді таблиці.
Дебет Кредит Короткий зміст операцій
2600 290900632 Перерахування засобів на транзитний рахунок.
2600 3800 Списання комісії в інвалюті.
3801 6110 Дооцінка валютної позиції.
2600 2909 Списання витрат за використання системи S.W.I.F.T. за курсом НБУ.
2909 2909 Кошти за використання системи S.W.I.F.T. с накопичувального рахунка відділення перелічуються на рахунок Головного банку.
3901 1500 (1600) Головний банк Перелічує засобу інобанку.
290900632 3900 Списання суми переказу з транзитного рахунка через кореспондентський рахунок відділення.
Якщо ж засобів на рахунку недостатньо для переказу за кордон, то валюту купують на міжбанківському валютному ринку.
Підставою для покупки іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами по торгових операціях вважаються такі документи: заявка, договір з нерезидентом; вантажна митна декларація, акт прийому-здачі, акт виконаних робіт (зроблених послуг); документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо); довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків.
Отже, у банк для покупки іноземної валюти надаються три комплекти документів: оригінал і дві копії. Оригінал документів банк залишає в себе до закриття клієнтом контракту, другий комплект документів після перевірки його працівником банку підшивається в справу клієнта, третій - відсилається в податкову інспекцію. Копії документів надані в банк повинні бути звірені з оригіналами, і на копіях проставляється напис "копія вірна", печатка, підписи керівника і головного бухгалтера підприємства. Після звірення копій документів з оригіналами працівник банка візує копії.
Банк відсилає пакет документів у державну податкову адміністрацію з заявками на покупку валюти, а також реєстр заявок клієнтів на покупку валюти на УМВР в електронному виді. Державна податкова інспекція, перевіривши документи, посилає інформацію в електронному виді в НБУ, що вирішує питання про можливість здійснення даної операції по конкретному клієнту і тільки одержавши підтвердження НБУ, відділення Укрексімбанку дає запит у Київ на покупку валюти.
При цьому формується заявка на покупку валюти. На підставі меморіального ордера з поточного гривневого рахунка клієнта провадиться списання коштів на біржовий персональний рахунок клієнта.
Дт - 2600
Кт - 2900ДО03 (біржовий персональний рахунок клієнта).
Здійснюється зарахування коштів на персональний рахунок клієнта (1 % від суми заявки напокупку валюти) для подальшого перерахування в Пенсійний фонд:
Дт - 2600
Кт - 2909 (персональний рахунок).
Після набору заявки на покупку

 
 

Цікаве

Загрузка...