WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті - Реферат

Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті - Реферат

державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;
в) картки зі зразками підписів, що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально.
Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, додатково подають копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену в установленому законодавством порядку.
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі (резиденту) відкривається на підставі заяви, документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, який замінює його), договору на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином, картки зі зразками підписів, які надаються в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником.
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі (нерезиденту) відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і подання до уповноваженого банку:
а) заяви встановленої форми;
б) картки зі зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником;
в) засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунка в разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті представництву юридичної особи (нерезидента) до уповноваженого банку подаються:
а) заява про відкриття рахунка;
б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;
в) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (нерезидента), засвідчена нотаріально;
г) копія легалізованої довіреності юридичної особи (нерезидента) її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально;
ґ) картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.
Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті розташованим на території України дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав до уповноваженого банку подаються:
а) заява про відкриття рахунка;
б) копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчена нотаріально або органом, що видав посвідчення;
в) картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.
Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті представництву іноземного банку до уповноваженого банку подаються такі документи:
o заява представництва про відкриття рахунка;
o копія легалізованого положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;
o копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
o картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально.
Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою управління) до уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунка, картка зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально, і засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади України такі документи:
o копія реєстраційної картки програми або проекту;
o копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, що підтверджує статус виконавця програми або проекту;
o копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.
Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організацією чи установою (групою управління) на виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунка, картка зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки,
засвідчена нотаріально, лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди, і засвідчені визначеним в угоді органом такі документи:
o копія документа про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, що підтверджує їхній статус як виконавця програми або проекту;
o копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.
Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку подаються такі самі документи, які передбачено умовами відкриття рахунків у гривнях.
Список використаної літератури
1. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.
2. Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. -328 с.
3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.
4. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
6. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 1998.-448 с.
7. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. - К.; МАУП, 1997. - 224 с.
8. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. - М.: СП "Космополис", 1991. -480 с.
9. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски; Учеб.-метод, пособие. - К.; УФИМБ, 1995. - 16 с.
10. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків; Курс лекцій. - Львів; ЦентрЄвропи, 1997. - 276 с.
11. Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. - К: МАУП, 1999.- 112 с.
12. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.; Либра, 1994.- 330 с.
13. Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.; Либідь, 1998. -416 с.
14. Савлук М. I., Мороз А. М., Коряк А. А. Вступ до банківської справи. - К; Лібра, 1998. - 344 с.
15. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк; управление и операции. - М.; "Все для вас", 1993. - 320 с.
16. Шевченко Р. І. Банківські операції; Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.; КНЕУ, 2000. - 160 с.
17. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков; российский и зарубежный опыт. - М.; Финансы и статистика, 1993. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...