WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Відкриття банками рахунків у національній валюті суб'єктам господарської діяльності - Реферат

Відкриття банками рахунків у національній валюті суб'єктам господарської діяльності - Реферат

сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунка подають документи, зазначені в параграфі "Б" цього розділу, копію документа, визначеного підпунктом "є", подають організації, що використовують найману працю.
Професійні спілки та їхні об'єднання для відкриття поточного рахунка подають до установи банку документи, зазначені в параграфі "Б" у пунктах "а", "в", "ґ", "є".
Первинні організації профспілок, окрім документів, зазначених у пунктах "а", "ґ", подають копію статуту профспілки (всеукраїнської профспілки або профспілки з іншим статусом), засвідчену нотаріально або вищим профспілковим органом.
Орендні підприємства, крім документів, зазначених у параграфі "Б", подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.
Ґ) Відкриття рахунків фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їхнє ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.
Для відкриття рахунка в установу банку подають:
а) заяву про відкриття поточного рахунка встановленого зразка, підписану суб'єктом підприємницької діяльності;
б) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;
в) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
г) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
ґ) картку зі зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально;
д) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку (подається, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності - використовує найману працю).
За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, засвідченою нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.
У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи його права та обов'язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.
Д) Відкриття рахунків для спільної діяльності без утворення юридичної особи
Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види сумісної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах банків відкривається лише один поточний рахунок. При цьому подають:
а) заяву про відкриття рахунка, підписану особою, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;
б) копію договору про ведення сумісної діяльності, засвідчену нотаріально;
в) копію документа про реєстрацію такого договору (контракту), засвідчену нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки за договорами з участю іноземних інвесторів);
г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності;
ґ) картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У картці зі зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за
довіреністю всіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;
д) копію документа, що підтверджує взяття підприємства (резидента) на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.
Відмітка установи банку про відкриття рахунка ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).
Е) Відкриття рахунків для формування статутного фонду
У разі відкриття рахунка для формування статутного фонду господарського товариства подаються: рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа); копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо засновником є фізична особа); заява про відкриття рахунка, підписана уповноваженою засновниками особою; картка зі зразком підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису, засвідчена уповноваженим працівником банку.
Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в реєстрації господарського товариства або в інших випадках,передбачених чинним законодавством України, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається.
У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного банку подають такі документи:
а) заяву про відкриття рахунка за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;
б) копію установчого договору, засвідчену нотаріально. У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку замість копії установчого договору подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;
в) картку зі зразком підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчену уповноваженим працівником банку.
Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених чинним законодавством) коштів учасників новостворюваного банку з метою формування його статутного капіталу до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України або територіальному управлінні Національного банку України за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунка за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про підприємництво" від 26.02.91 № 785/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887/ ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 № 959/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№29.
4. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 № 1202/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 № 1576/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49.
6. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 № 2654-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47.
7. Закон України "Про страхування" від 07.03.96 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18.
8. Закон України "Про лізинг" від 16.12.97 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 16.
9. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.99 № 679-XIV // Голос України. - 1999. - № 112 зі змінами, внесеними Законами № 1458-Ш від 17.02.2000 // ВВР. - 2000. - № 14-15-16. - ст. 121 № 1658-Ш від 20.04.2000 // ВВР. - 2000. - № 29. - ст. 230 № 1919-Ш від 13.07.2000.
10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121- Ш //Урядовий кур'єр. - 2001. - № 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...