WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки та їх роль в економіці - Реферат

Банки та їх роль в економіці - Реферат

додаткового капіталу.
У результаті виграють усі зацікавлені сторони. Тимчасово вільні кошти вкладників банк перетворює на капітал, що приносить реальний дохід у формі процента. Використання кредиту позичальниками сприяє прискоренню обігу їх капіталів, скорочення витрат виробництва і зростання прибутків виробництва. Що ж до комерційних банків, то вони отримують дохід від зазначених операцій у вигляді маржі.
Стійка і динамічна економіка не може існевати й розвиватися без добре відлагодженого механізму грошових розрахунків, який пронизує усі сфери єдиного господарського організму іє його кровоносною системою. Підприємства, організації, населення, розміщуючи свої кошти на банківських рахунках, активно використовують їх як засіб взаєморозрахунків. Тому весь безготівковий платіжний оборот повністю проходить через установи банків, що визначає їх величезне господарське значення, як організаторів розрахунків у економіці.
Спроможність комерційних банків створювати у процесі своєї діяльності додаткові засоби платежу є однією з найважливіших функцій, що відрізняє їх від інших інститутів кредитної системи. Йдеться, звичайно, не про випуск готівки, що є виключно прерогативою центрального банку, а про депозитну емісію, яка проводиться комерційними банками шляхом виконання позичкових та розрахункових операцій. Така емісія за умов правильного регулювання відіграє важливу роль у забезпеченості еластичності грошового обігу в країні і підтриманні стійких темпів піднесення економіки.
Отже, банк доцільно визначати як інститут кредитної системи, що є песередником у кредиті, розрахунках і випускає кредитні знаряддя обігу. У наведеному визначенні три основні функції банку, що охоплюють такі фундаментальні основи банківської діяльності, як акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів, надання їх у позику на умовах платності і відшкодування, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, а також депозитну емісію, засновану на кредитних і розрахункових операціях банку. Виконання цього комплексу операцій можна вважати визначальною економічною ознакою банку взагалі як центрального, так і комерційного. Вказані операції є базовими, вони створюють первинну сферу банківської діяльності.
2. Види банків і кредитно-банківська система
За своєю структурою банківські системи різних країн істотно відрізняється. Разом з тим існує ряд ознак, які властиві всім банківським системам, що функціонують в ринковій економіці. Це перш за все, дворівнева їх побудова.
На першому рівні знаходиться один банк або декілька банків, об'єднаних спільними цілями і завданнями. Такій установі надається відповідальність за вирішення макроскопічних завдань в грошово кредитній сфері, перш за все - підтримання сталості національних грошей та забезпечення сталості функціонування всієї банківської ситеми.
На другому рівні банківської системи знаходиться решта банків, які в Україні прийнято називати комерційними банками.
Центальний банк, який посідаює перший рівень у банківській ситемі покликаній регулювати її діяльність у межах прав та повноважень, наданих йому законом. Тому він несе відповідальність перед суспільством за функціонування банківської системи в цілому.
Отже, центральний банк - це орган державного грошово-кркдитного регулювання економіки, наділений монопольним правом емісії банкнотної та правом керувати грошово кредитною ситемою країни, за формою організації центральні банки можуть бути державними або акціонерними. Капітал державних банків повністю зосереджений у руках держави. Центральний банк може бути організований як у момент свого безпосереднього створення (наприклад, Німецький федеративний банк - 1957 р.), так і націоналізацією уже існуючих центральних банків, які до того функціонували на акціонерних засадах (Банк Англії - 1946 р., Банк Франції - у 1945 р.).
За акціонерної форми організації центрального банку його капітал або взагалі не належить державі (наприклад, у США капітал федеральних резервних банків формується за рахунок пайових внесків комерційних банків-членів ФРС), або належать лише частково (наприклад, у Бельгії та Австії - 50%, в Японії -55%, у Швейцарії 57%).
Головне завдання центрального банку полягає у забезпеченні стійкості національної валюти.
Комерційний банк - багатопрофільні кредити установи, що здійснюють операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення.
Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Різноманітність постуг, які надаються комерційними банками, не означає, що всі вони виконують однаковий набір операцій.
Види операцій є найважливішими критеріями класифікації комерційних банків за типами.
Крім того, така класифікація визначається галузевою функцією, територіальним розміщенням, формою власності.
Таблиця 1. Класифікація комерційних банків
Критерії класифікації Види банків
1. Характер діяльності Універсальні
А) функціональна спеціалізація
Б) клієнтська спеціалізація
Спеціалізовані:
- інвестиційні
- ощадні
- іпотечні
- трастові
- зовнішньоторгові та ін
- сільськогосподарські
- промислові
- торгові
- будівельні
- біржові та ін.
2. Форма власності Державні
Приватні
Кооперативні
Змішані
3. Організаційно правова форма діяльності Пайові
Акціонерні товариства
- відкритого типу
- зактитого типу
4. Територіальна сфера діяльності Реганальні
Міжрегіональні
Загальнонаціональні
Міжнародні
5. Належність до країни Національні
Іноземні
Спільні
6. Масштаб діяльності Дрібні
Середні
Крупні
Комерційні банки в кожній країні істотно відрізняються по набору операцій та послуг, що надаються. Одні з них виконують широке коло операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. Такі банки прийнято називати універсальними.
Свої функції комерційні банки реалізують через виконання певного набору операцій. Коло операцій, які може виконувати сучасний універсальний банк наведено на рис.2
Рис. 2. основні види операцій та послуг сучасного
універсального комерційного банку
Всі універсальні банки можна об'єднати в три групи і комерційні банки.
Таблиця 2.Відмінні риси окремих видів універсальних банків
№п/п Види банків Правова форма Клієнтура Цілі діяльності
1 Комерційний Акціонерні товариства
Приватні Переважно юридичні особи.
Частково фізичні особи Максимальні прибутки
2 Ощадні Державні,
національні Переважно фізичніособи. Частково юридичні особи малого і середнього бізнесу Максимальний прибуток сприяння вирішення соціальних завдань
3. Кооперативні Товариства Переважно фізичні особи. Юридичні особи малого і середнього бізнесу Максимальний прибуток. Сприяння вирішенню соціальних завдань власників та колективу банку.
Колективні банки обслуговують насамперед підприємства та організації різних галузей народного господарства, а також фізичних осіб.
Ощадні банки по своїх функціях мало чим відрізняються від комерційних банків.
Діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...