WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік доходів (витрат) банку - Реферат

Облік доходів (витрат) банку - Реферат

впливають на фінансовий результат звітного періоду.
Як правило, ці операції виконуються в останній робочий день місяця. З різних причин банк може не встигнути провести їх результати на рахунках бухгалтерського обліку, що призводить до неповноти інформації на щоденному файлі № 01 "Дані про залишки на рахунках". Тому Національним банком України (постанова Правління від 10.09.98 за № 358) визначено порядок формування коригувальних проведень, що здійснюються банками, з метою забезпечення реальної фінансової звітності.
Коригувальне проведення здійснюється за умови, що подія. зміст якої воно відображає, стосується операції, фактично проведеної у звітному періоді або відображеної в балансі банку на кінець попереднього місяця.
Визначено такі принципи здійснення коригувальних проведень:
? їх виконують після звітного місяця в перші дні наступного місяця, але до дати подання файла № 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках";
? їх відображають в балансі банку на день фактичного виконання проведення;
? у виписці з особового рахунка коригувальні проведення показують окремою групою, відокремленою незаповненим рядком після проведень поточного дня. У виписці поточного дня додатково зазначається місяць, за який проводиться коригування. Аналогічно виокремлюються коригувальні проведення і в меморіальному ордері, який підписують виконавець, головний бухгалтер або його заступник.
Наприклад, виписка з особового рахунка може мати такий вигляд:
МФО
Рахунок Назва
банку
****** 03.07.01 (дата
поточного
дня) 06 (місяць, за який
проводиться коригу-
вання) 17.06.01 (дата остан-
нього проведення на
цьому рахунку)
Банки щоденно роздруковують список коригувальних проведень, який надалі підшивається разом з іншими документами, що стосуються таких проведень. У документах дня їх підшивають окремою групою.
Банки щомісяця ведуть накопичувальні реєстри коригувальних проведень, які згодом використовують для формування файла № 02 (включають Б обороти звітного місяця).
Термін зберігання документів такий самий, як меморіальних і касових документів дня (згідно з переліком документів Національного банку України, затвердженим постановою Правління НБУ від 23.12.96 за № 327 та начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 05.12.96).
Банки можуть установлювати власний порядок здійснення ко-ригувальних проведень, але за правилами та рахунками, визначеними згаданою постановою. При цьому банк контролює правильність здійснення коригувальних проведень.
Для здійснення коригувань використовують такі рахунки:
? балансові рахунки "Нараховані доходи" та "Прострочені нараховані доходи":
1208, 1218, 1418, 1428, 1448, 1508, 1518, 1528, 2008, 2018, 2028, 2038, 2048, 2058, 2068, 2078, 2108, 2118, 2208, 2218, 3108, 3118, 3208, 3218, 3570, 3578, 3904;
1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 3119, 3219, 3579;
? балансові рахунки "Нараховані витрати":
1308, 1318, 1328, 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 3308, 3328, 3668, 3670, 3678, 3905;
? рахунки групи 351 "Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку";
? рахунки групи 352 "Розрахунки щодо податків та обов'язкових платежів";
? рахунки групи 361 "Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку";
? рахунки групи 362 "Розрахунки щодо податків та обов'язкових платежів";
? рахунки неамортизованого дисконту:
1416, 1426, 1446,3116,3216,3306;
? рахунки неамортизованої премії:
1417, 1427, 1447, 3117, 3217, 3307;
? рахунки резервів:
1490, 1491, 1590, 1591, 1790, 1890, 2400, 2401, 2490, 2890, 3190, 3290, 359, 369;
? рахунки розділів 43-45;
? рахунки групи 350 "Витрати майбутніх періодів";
o рахунки групи 360 "Доходи майбутніх періодів";
? рахунки групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";
? 3720 П "Кредитові суми до з'ясування":
? 3902 А "Розрахунки за коштами, що надані установам банку";
? 3903 П "Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку;
? рахунки групи 502 "Загальні резерви банку";
? рахунки групи 503 "Результати минулих років";
? рахунки групи 504 "Результати минулого року, що очікують на затвердження";
? рахунки групи 510 "Результати переоцінювання";
? усі рахунки класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати";
? усі рахунки класу 9 "Позабалансові рахунки", крім тих, на яких обліковуються цінності у сховищі.
Розглянемо приклад. Нехай потрібно здійснити коригувальні проведення третього числа наступного після звітного місяця:
? За нарахованими доходами:
Д-т рахунка 1208 "Нараховані доходи за коштами до запитання в НБУ" 150грн.
К-т рахунка 6000 "Процентні доходи за коштами до запитання в НБУ" 150грн.
? За нарахованими витратами:
Д-т рахунка 7040 "Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб" 80 грн.
К-т рахунка 2628 "Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб" 80 грн.
За зазначеними рахунками залишок на початок наступного дня (у цьому прикладі на четверте число) буде розраховано на базі всіх операцій поточного дня (третього числа) з урахуванням коригувальних проведень.
Балансовий
рахунок Вхідний залишок
на третє число Операції поточного дня Коригувальне
проведення Залишок на четверте число
1208 2000 300 150 2450
6000 2000 300 150 2450
7040 5200 500 80 5780
2628 5200 500 80 5780
Коригування інших балансових рахунків здійснюється аналогічно.
У разі виконання коригувальних проведень за операціями в іноземній валюті використовується офіційний курс Національного банку України, що діяв на кінець звітного місяця, за який здійснюється відповідне проведення. У кінці поточного дня, що в ньому відображенооперацію з коригування, переоцінювання валюти та визначення результатів такого переоцінювання виконуються у звичайному порядку. (Здійснюється додаткове проведення на суму курсової різниці на день коригування та на останній робочий день звітного місяця.)
Наприклад: 3 серпня виконується коригувальне проведення за операцією в іноземній валюті за офіційним курсом на останній робочий день попереднього місяця (31 липня). У кінці дня, після здійснення операцій, сума коригувального проведення переоцінюється за офіційним курсом, що діяв на початок операційного дня (3 серпня), у такий спосіб:
Коригувальне проведення 3 серпня за нарахованими доходами на суму 100 USD (курс 1USD = 5,52 грн.). На 31 липня курс 1USD становив 5,50 грн. Дебет Кредит Сума
1) на 31 липня нараховані доходи 3800 100 USD
3801 6 клас 550 грн.
2) переоцінювання коригувального проведення, здійсненого 3 серпня 3801 6204 2 грн.
Банк - юридична особа - формує файл № 02 з урахуванням оборотів за коригувальними проведеннями в поточному місяці і в цілому по банку та надсилає його територіальним управлінням НБУ у встановлений ними термін.
Територіальні управління НБУ передають файл № 02 Департаменту бухгалтерського обліку (через Центральну розрахункову палату) 10 числа після звітного періоду.
Центральна розрахункова палата надсилає до Національного банку України роздруковані консолідовані та в розрізі банків - юридичних осіб - відомості коригувальних проведень. Відомості формуються з файла № 02 та мають вигляд форми звітності № 10-КБ "Оборотно-сальдовий баланс комерційного банку".
Показники місячних форм звітності звіряються з місячним балансом (файл № 02).

 
 

Цікаве

Загрузка...