WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

кредитування.
Зважаючи на викладене вище, важко погодитися з авторами, які вважають, що нині кредитуються не об'єкти, а суб'єкти, тож, мовляв, цільове кредитування відходить у минуле. Це суперечить реальності, що, як і раніше, вимагає від комерційних банків постійного попереднього і послідовного контролю за цільовим використанням наданих позичальникам коштів.
Розглянемо принцип диференційованого характеру кредитування (саме кредитування, а не кредиту, як пишуть деякі автори). На наш погляд, поняття "диференційований характер кредиту" не відповідає самій суті останнього, адже кредит як об'єктивне явище нікого сам не обирає. Однак банки в процесі кредитування диференціюють позичальників, тобто з метою захисту власних інтересів застосовують суб'єктивний; підхід до надання позичок. Це зумовлено прагненням мінімізувати чинники, що призводять до їх неповернення. Як правило, диференціації передує аналіз кредитоспроможності позичальників, за рівнем якої їх і поділяють на групи чи класи. Деякі банки оцінюють не лише рівень кредитоспроможності позичальника, а й ризиковість цілі, з якою береться позика, що, на наш погляд, має сенс.
На жаль, принцип диференційованого характеру кредитування належно не відображено ні в Положенні НБУ "Про кредитування", ні в проекті Закону "Про банківський кредит".
Ще одна важлива засада організації кредитування - принцип забезпеченості кредиту. У Положенні НБУ "Про кредитування" зазначено: "Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника" [8]. У проекті Закону "Про банківський кредит" читаємо: "Умова забезпеченості кредиту означає наявність у кредитодавця майнових прав реалізувати предмет забезпечення кредиту з метою компенсації заборгованості позичальника за кредитним договором..." [66, с.25]. У підручнику з основ банківської справи наголошується на тому, що принцип забезпеченості кредитів застосовується з метою захисту інтересів банку та недопущення збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника [66, с.25]. В підручнику "Финансы, денежное обращение, кредит" принцип забезпеченості кредиту трактується так: "Цей принцип полягає у необхідності забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі можливого порушення позичальником узятих на себе зобов'язань і знаходить практичне відображення в таких формах кредитування, як позики під заставу або під фінансові гарантії. Особливо актуальний у період загальної економічної нестабільності..." [90, с.120].
Крім розглянутих принципів кредитування, вважаємо за доцільне зазначити ще один, який використовується, але досі залишається поза складом принципів кредитування. Мова про договірний характер кредитування - обов'язкове укладення кредитного договору учасниками кредитної угоди, тобто кредитором і позичальником.
На основі наукового обгрунтування та узагальнення принципів кредитування виділимо наступні основні умови надання позичок юридичним особам:
1. Операції проводяться в межах вільних кредитних ресурсів у національній або іноземній валюті.
2. Банки виходять із необхідності поєднання своїх інтересів з інтересами вкладників і держави.
3. Для забезпечення власної стійкості операції проводяться з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів.
4. Рішення про умови та порядок надання кредиту приймається колективно і визначається правилами банку.
5. Позики надаються тільки плато- та кредитоспроможним позичальникам, які мають .власні оборотні кошти і самостійний баланс на конкретні цілі.
6. Позики видаються на забезпечення потреб виробництва і сфери обігу, фізичним та юридичним особам незалежно від форми власності й організаційної будови.
7. Позики видаються, як правило, за умови наявності відповідного забезпечення виконання зобов'язань позичальника перед банком
8. Всі питання у кредитних взаємовідносинах будуються на договірній основі тощо.
Саме такими, на наш погляд, повинні бути принципи та умови кредитування банками своїх клієнтів.
1.2. Основи організації кредитної діяльності банку.
Однією з основних операцій комерційного банку є кредитування. Кредити
становлять більше 50% всіх активів банку й приносять близько 2/3 усіх
прибутків.
Перш ніж досліджувати організацію кредитної діяльності банків
проаналізуємо структуру кредитного портфеля банків України за 2002 рік. Кредит-
ний портфель банків становить основну частину їх активів; його частка впродовж 2002 р. збільшилася з 59,5% до 63,2%. Темпи зростання перевищували темпи збільшення активів у цілому. Якщо обсяги загальних активів за звітний період зросли на 27,4%, то кредитного портфеля - на 35,3%. або на, 8317, 5 млн.грн. (за 2000 рік - на 67,4%), і на 01.01.2003 р. становили 31862,6 млн.грн. Чистий кредитний портфель (загальний кредитний портфель, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні ризики) дорівнював 28904,5 млн. грн.
Збільшення обсягів кредитного портфеля відбулося в основному за рахунок зростання (на 45,4%) позичок, наданих суб'єктам господарювання. Це, з одного боку, сприяло пожвавленню ділової активності в економіці, а з другого - засвідчило поліпшення фінансового стану й очікувань суб'єктів господарювання.
Позитивним моментом у кредитуванні суб'єктів господарювання є
наявність стійкої тенденції до зростання обсягів довгострокових позичок. За
2001 рік їх обсяг зріс на 2386,1 млн.грн., або на 73,1%, і за станом на 01.01.2003
р. сягнув 5648,2 млн.грн. (17,7% від усіх кредитів, наданих суб'єктам господа-
рювання). Нагадаємо, що за 2000р. обсяг довгострокових позичок збільшився
на 863,0 млн. грн., або на 36,0%, і за станом на 01.01.2002 року дорівнював
3262,0 млн. грн. Отже, протягом 2002 року темпи приросту обсягів
довгострокового кредитування порівняно з 2001 роком підвищилися майже
вдвічі.
У структурі кредитного портфеля переважали позички, надані суб'єктам господарювання. На звітну дату вони становили 26351,8 млн. грн,, або 82,7% від загального обсягу кредитного портфеля; позички, надані іншим банкам та НБУ - 3940,1 млн. грн. (12,4%); позички, надані фізичним особам - 1373,5 млн, гри. (4,3%);позички, надані органам державного управління - 197,3 млн. грн. (0,6%), що зображено на рис, 1.1.
Позички,
надані
фізичним
особам
4,3%
Позички, надані іншим банкам та НБУ 12,4%
Позички,
надані органам
державного
управління
0,6%
Позички,
надані
суб'єктам
господарюванн
я 82,7%
Рис. 1.1.Структура кредитного портфеля за напрямками кредитування.
Кредити, надані суб'єктам підприємницької діяльності, за галузями еко-номіки розподіляють так; позички, спрямовані в промисловість, - 40,0%, торгівлю та громадське харчування - 35,8%, сільське господарство - 6,6,% транспорт - 3,4%, будівництво - 2,4%, інші галузі народного господарства - 11,8%, як це показано на рис. 1.2.
Сільське
господарство
7%
Інші

 
 

Цікаве

Загрузка...