WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

заборгованості по овердрафту в іноземній валюті складає 0,3 % від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочки. [11]
Після встановлення ліміта кредитування заява на відкриття овердрафту разом із розрахунком ліміту овердрафту сектор моніторингу кредитних операцій передає на розгляд заступнику керівника філії по корпоративному бізнесу.
Сектор ризик - менеджменту, юридичний відділ і відділ безпеки філії здійснюють поглиблений аналіз заявки ТОВ "Спектр" і формують висновки (кожний окремо).
Відділами була позитивно оцінена можливість надання бланкового
овердрафту ТОВ "Спектр" при наявності непокритої поруки керівника
підприємства - позичальника. Після формування висновку розрахунок ліміту й
установчі документи повертаються відділу моніторингу. Розрахунок ліміту
залишається в кредитній справі позичальника, установчі документи
повертаються в операційний підрозділ.
Висновки сектора ризик - менеджменту, юридичного відділу філії і помічника Заступника Голови Правління по безпеці розглядаються кредитною
комісією КВ "Ощадбанку". На Кредитному Комітеті філії було прийняте позитивне
рішення щодо можливості видачі ТОВ "Спектр" бланкового овердрафта з лімітом кредитування 129192,00 грн терміном на 1 місяць.
Таким чином здійснювалась підготовка до укладання договору овердрафту
з ТОВ "Спектр"в КВ "Ощадбанку".
Внаслідок позитивного рішення Кредитного Комітету КВ "Ощадбанку" стосовно задоволення заяви ТОВ "Спектр"з підприємством - позичальником підписується Договір овердрафту (Додаток 3).
Саме з метою стимулювання своєчасного погашення клієнтом овердрафта розмір процентної ставки встановлюється в залежності від строку повного погашення основного боргу по овердрафту:
а) якщо заборгованість була погашена протягом 1-3 днів - застосовується мінімальна процентна ставка;
б) якщо заборгованість була погашена в період із 4-го по 10-й день -застосовується середня процентна ставка;
в) якщо заборгованість була погашена в період із 11-го по 30-й день -застосовується гранична процентна ставка;
г) якщо заборгованість була погашена в період із 31-го дня і пізніше -застосовуються підвищені процентні ставки. [11]
Вищевказані ставки розраховуються Казначейством Банку і затверджуються Заступником Голови Правління кожен тиждень щопонеділка до 12-00.
Затверджені ставки є єдиними для всієї системи "банку". Вони діють
для встановлення ставок у договорах, що укладаються із робочого дня, наступ-
ного за днем їх затвердження, протягом 7 календарних днів.
Засоби для погашення заборгованості направляються спочатку на погашення прострочених відсотків і комісії, потім - на погашення нарахованих відсотків і комісії, потім - на погашення простроченого основного боргу, потім - у погашення основного боргу по овердрафту. [11]
Перед укладанням кредитного договору фахівці юридичної служби та служби безпеки готують та подають для узагальнення кредитному фахівцю свої висновки щодо можливості та умов кредитування з визначенням суми позички, термінів погашення, умов надання та погашення, розміру процентних ставок, форми забезпечення зобов'язань тощо.
В процесі структуризації позичок кредитним підрозділом визначено:
1. Вид позички: 1) разова позичка, 2) збільшення кредитної лінії.
2. Сума та строк позички: 1) разова позичка - 1500 тис.грн. на 9 місяців, 2) збільшення кредитної лінії до 1000 тис.грн. на 9 місяців.
3. Процентна ставка: 1) 32 % річних за користування кредитною лінією, 2)
35% річних за користування кредитом.
4. Спосіб погашення: 1) по кредитній лінії в межах діючої кредитної лінії до 16.04.2003р.; графік зниження ліміту заборгованості розрахований на останні 3 місяці кредитування: на 01.03.03 - 800 тис.грн., на 15.03.03 - 500 тис.грн., на 01.04.03 - 300 тис.грн., на 16.04.03 - повне погашення; 2) по позичці погашення щомісячно рівними частинами.
5. Забезпечення: основні засоби ТОВ "Спектр" на суму 2,7 млн.грн. та право вимоги майна по контрактам на суму 4 млн.грн.
Рішення щодо надання позичок приймається колегіальне кредитним комітетом банку.
У кредитному договорі передбачено: 1) повне найменування сторін, їхпоштові, банківські та інші реквізити, паспортні дані керівника позичальника,
2) мета кредитування, 3) сума позички, що надається, порядок надання кредитних коштів, 4) умови та терміни кредитування, 5) об'єкт кредитування (для здійснення попереднього та подальшого контролю за цільовим використанням позички цільове призначення позички повинно бути чітко визначено), 6) строк користування кредитними коштами та конкретні терміни його погашення, 7) розмір процентної ставки за користування позичкою, комісійних винагород, штрафних санкцій за несплату основного боргу та процентів, 8) черговість виконання зобов'язань по кредитному договору, 9) форма забезпечення повернення позички, сплати процентів та інших платежів по кредитному договору, 10) право банку на здійснення перевірок достовірності наданих документів та звітів, фінансового стану позичальника, його платоспроможності, цільового використання позички, стану зберігання заставленого майна, 11) відповідальність позичальника, тощо.
Після укладення кредитних договорів кредитний фахівець переходить до укладення договорів по забезпеченню повернення позичок.
Після підписання кредитного договору сторонами та його реєстрації в книзі реєстрації кредитних договорів фахівець кредитного підрозділу дає розпорядження підрозділам установи банку, про відкриття балансових рахунків для обліку наданих позичок, нарахованих процентів та позабалансових рахунків - по обліку застави та інших гарантій та розпорядження про надання позичок та оприбуткування застави.
Розпорядження містить інформацію про ліміт кредитування, процентну ставку, терміни погашення та основні вимоги до ведення позичкового рахунку. Розпорядження підписуються керівниками установи банку та відповідним виконавцем.
Фахівцями бухгалтерії на підставі наданих розпоряджень кредитного підрозділу виписуються прибуткові позабалансові ордери на оприбуткування застави.
Позички надаються з позичкового рахунку в безготівковому порядку переважно шляхом оплати розрахунково - грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах передбачених договорами та контрактами з постачальниками. Видача коштів по кредитній лінії буде здійснена по мірі виробничих потреб.
Перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку здійснюється
лише за платіжним дорученням позичальника та після візування платіжного
документу начальником кредитного підрозділу. Фахівець бухгалтерії слідкує за
лімітом заборгованості по позичковому рахунку. Перевищення ліміту не
допускається.
Порядок погашення позички визначається кредитним договором. Погашення основного боргу може здійснюватись:
а) одноразово (передбачає повернення позички в повній

 
 

Цікаве

Загрузка...