WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

параметрів якості значно скоротити процес виробництва, що має позитивний вплив на одержання більшої суми від реалізації. Вартість предмета застави розраховується за формулою 2.10:
С майна = ЧОД/Рк, (2.10)
де С майна - вартість предмета застави;
ЧОД - чистий операційний дохід за рік; Рк - коефіцієнт капіталізації.
Чистий операційний дохід за рік розраховується за формулою 2.11
ЧОД=Р-3, (2.11)
де Р - сума реалізації;
З - виробничі затрати без врахування податків та процентів за позикою.
Для 1 черги цеху по виробництву рибної продукції ЧОД=(8944,4 тис.грн.-
6509,2 тис.грн.)/2= 1217,6 тис.грн.
Враховуючі понижуючий коефіцієнт поправки на технічний брак 5% ЧОД = 1217,6 * 0,95 - 1156,72 тис. грн.
Ринкова вартість майна, розрахована методом оцінки по бізнесу складає :
С майна = 1156,72 тис. грн./0,15 = 7711,47 тис. грн.
Застосовуючи понижуючі коефіцієнти для прийняття майна в заставу (виробничі приміщення - 30%, обладнання - 35%), заставна вартість 2 черги цеху по виробництву рибної продукції складає 2699,01 тис. грн.
Згідно критеріїв визначення класу застави предмет застави було віднесено до класу Б.
Необхідний розмір забезпечення (Сзаг.з.) за всіма зобов'язаннями ТОВ
"Макро" складає:
1. Кредитна лінія (Сзі) 1 млн. грн., строк дії 9 місяців, відсоток 32% річних: Сз1= 2*(32%*9/12+1) = 2,48 млн. грн.
2. Кредит на закупку сировини (Сз2) 1,5 млн. грн., строк 9 місяців, відсоток 35% річних: Сз2 =2* (1,5*9*35%/12+1,5) = 3,78 млн. грн.
С заг.з = Сз1+Сз2 = 2,48 + 3,78 = 6,26 млн.грн.
Загальна заставна вартість майна складає: 2, 69 млн. грн. + 4 млн. грн. = 6,69 млн.грн.
Загальний клас застави згідно критеріїв визначення : клас В.
Таким чином, в КВ АППБ "Аваль" вартість забезпечення, згідно до кредитної політики, повинна не менше ніж у 2 рази перевищувати нарощену суму за позичкою. Лише в такому випадку є можливим видача позички за встановленим лімітом кредитування.
Отже, саме так здійснювався аналіз забезпечення в КВ АППБ "Аваль"
при кредитуванні ТОВ "Макро".
Варто зауважити, що при видачі разової позички чи відкриття кредитної лінії банк, виходячи з встановленого ліміту кредитування, враховуючи побажання клієнта та його фінансові можливості встановлює необхідний розмір
забезпечення. А при видачі позички у вигляді овердрафту, забезпечення, як
правило, не вимагається, оскільки користувачами овердрафту є надійні клієнти банку.
2.3. Порядок видачі і погашення позик господарськими суб'єктами.
Продовжуючи дослідження процесу кредитування в КВ АППБ "Аваль" та КВ "Ощадбанку", зокрема кредитування ТОВ "Макро" та ТОВ "Спектр" проаналізуємо діючий механізм видачі та погашення позичок в цих банках.
Кредитні операції є найбільш прибутковими для банків, тому спочатку розглянемо які саме доходи від кредитування отримують комерційні банки кредитуючи своїх клієнтів різними методами. Для цього продовжимо дослідження разового кредитування та видачу позичок у вигляді кредитної лінії в КВ АППБ "Аваль".
В кредитному відділі КВ АППБ "Аваль" здійснюється розрахунок прибутковості проекту з урахуванням додаткових доходів банку від діяльності позичальника ТОВ "Макро", зокрема:
а) проценти за кредит (вартість кредитних ресурсів, рівень прибутковості кредитних операцій, рівень кредитних ризиків, резервування тощо);
б) комісійні винагороди за консультаційні послуги, обслуговування позичок, за проведення розрахункових операцій ;
в) доходи, що прогнозується одержати від діяльності позичальника.
Кредитним підрозділом КВ АППБ "Аваль" здійснений розрахунок прибутковості кредитного проекту ТОВ "Макро". Згідно здійсненого розрахунку процентна ставка за користування кредитними коштами банку для ТОВ "Макро" встановлена в розмірі: 32% річних за користування кредитною лінією, 35% річних за користування позичкою, орієнтовна вартість ресурсів - 22%, рівень резервування - 5%, маржа прибутковості - 5-8% (для порівняння: середній рівень відсоткових ставок в регіоні - 30-35%), 0,1% від суми - одноразова комісія за обслуговування позички.
Тепер розглянемо, який дохід отримає КВ "Ощадбанку" від кредитування у формі овердрафту.
Овердрафт являє собою кредитну операцію, яка приносить банку дохід:
1. Процентного прибутку: 1) процентноїставки (процентів), 2) підвищеної
процентної ставки (підвищених процентів) при настанні визначених умов,
обговорених у договорі.
2. Непроцентного прибутку: 1) комісії за встановлення ліміту по овердрафту, 2) комісії за проведення платежів за рахунок овердрафту, 3) пені за невчасне погашення суми основного боргу, відсотків і комісії з овердрафту. [11]
Процентна ставка (проценти) - вид плати за овердрафт, встановлюваний у вигляді процентів, що нараховуються на суму залишків по рахунку основної заборгованості клієнта по овердрафту. Процентна ставка діє з дня її встановлення до дати припинення терміна дії Договору. Термін сплати процентів - день нарахування.
Проценти нараховуються на слідуючий робочий день після повного
погашення основного боргу по овердрафту, але не пізніше 31-го календарного
дня з дня виникнення боргу .
З метою стимулювання своєчасного погашення клієнтом овердрафту розмір процентної ставки встановлюється в залежності від терміна повного погашення основного боргу по овердрафту.
Комісія за встановлення ліміту по овердрафту встановлюється у вигляді відсотка від суми ліміту овердрафту. Комісія за встановлення ліміту, поряд із відсотками, є платою за надання позичальнику фінансового кредиту. Розмір від 0,1% до 1% від суми ліміту по овердрафту. Термін сплати комісії - день нарахування. [11]
Комісія за проведення платежів за рахунок овердрафту встановлюється у вигляді відсотка від суми платежів, проведених за рахунок овердрафту. Комісія за проведення платежів за рахунок овердрафту, поряд із відсотками, є платою за надання позичальнику фінансового кредиту. Розмір комісії - 0,05 % від суми. Сума платежів за день, проведених за рахунок овердрафту, визначається як різниця між заборгованістю клієнта по овердрафту на кінець дня і заборгованістю на початок дня. Якщо ця різниця менше нуля або "дорівнює нулю, то комісія не стягується. Якщо заборгованості по овердрафту на початок дня не було, то сума платежів за рахунок овердрафту за день приймається рівною заборгованості по овердрафту на кінець дня. Термін сплати комісії - день нарахування.
Пеня за невчасне погашення суми основного боргу, відсотків і комісій з овердрафту встановлюється у виді процентної ставки до суми несвоєчасно погашеної заборгованості. Пеня за невчасну сплату відсотків і комісій нараховується у випадку, якщо сплата відсотків і комісій прострочена більш ніж на 5 днів.
Ставка пені за невчасне погашення заборгованості по овердрафту в національній валюті не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ.
Ставка пені за невчасне погашення

 
 

Цікаве

Загрузка...