WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

надійному клієнту понад залишок на його поточному рахунку у межах наперед обумовленої суми (ліміта кредитування), шляхом дебетування цього рахунку за рахунок кредитних ресурсів банку. [26,3]
Відбір клієнтів КВ "Ощадбанку"що мають право на одержання овердрафту,
відбувається по таких критеріях:
а) наявність поточного рахунку в КВ "Ощадбанку" не менше 3-х місяців;
б) середньомісячні стабільні надходження на поточний рахунок, по якому дається овердрафт, не менше еквівалента 100 тис. грн. (за винятком надходжень із депозитних, трастових, позичкових рахунків, надходжень у вигляді внеску в статутний фонд, фінансової допомоги і перекидання з одного рахунку клієнта на інший);
в) фінансова стійкість, стан і розміщення власних оборотних коштів;
г) своєчасність повернення і повнота розрахунків по раніше отриманих кредитах. Овердрафт не дається клієнтам, що мають прострочену заборгованість перед банком по будь-якому виді наданих послуг;
д) суб'єктивна позитивна думка кредитної комісії філії (регіонального управління), а в необхідних випадках - кредитного комітету банку. [11]
Овердрафт не дається сільськогосподарським виробникам, трастовим і
страховим компаніям, підприємствам, що є фінансовими посередниками.
Керівник ТОВ "Спектр", що обслуговується у КВ "Ощадбанку" з
25.03.1998р. і має там поточний рахунок №2600610532 звернувся в банк
15.11.2001р. із заявою з проханням встановити ліміт по овердрафту. Підприємство відповідає всім встановленим вимогам та критеріям банку щодо можливості кредитування у вигляді овердрафту.
Керівник ТВО "Спектр" Підубний В.I. подав в кредитний
підрозділ фінансову звітність: Форма 1 "Баланс" і Форма 2 "Звіт про
фінансові результати" (Додаток Г) на останню звітну дату.
Для розрахунку ліміту кредитування та оцінки фінансового стану позичальника ТОВ "Спектр" в КВ "Ощадбанк" використані дані про рух коштів по поточному рахунку ТОВ "Спектр" КВ "Ощадбанку" за останні 2 місяця, а також баланс підприємства на останню звітну дату.
При розрахунку ліміту кредитування ( Додаток Д ) використовується формула 2.3:
Л = Кп * Кс * Кф, (2.3)
де Л - ліміт кредитування;
Кп - сума ймовірних надходжень у тиждень; Кс - коефіцієнт зниження надходжень;
Кф - коефіцієнт фінансового стану і статусу підприємства. [11]
Сума ймовірних надходжень у тиждень розраховується за формулою 2.4:
К1+К2
Кп = --- *0,25, (2.4)
2
де Кп - сума ймовірних надходжень у тиждень;
К1 - сумарний кредитовий оборот по поточному рахунку клієнта за останній місяць;
К2 - сумарний кредитовий оборот по поточному рахунку клієнта за передостанній місяць. [11]
З сумарного кредитового обороту при розрахунку К1 і К2 виключаються:
а) надходження з депозитних, трастових, позичкових рахунків, надходження у вигляді внеску в статутний фонд, фінансової помочі;
б) результат перекидань між рахунками клієнта.
Згідно фінансових документів наданих про кредитовий оборот по рахунку ТОВ
"Спектр" сума ймовірних надходжень в неділю згідно формули 2.4 розраховує-
ться так:
1600257,00+756304,42
Кп = -------------- * 0,25 =-294570,17 грн.
2
Отже, "можливе" надходження на поточний рахунок ТОВ "Спектр" протягом одного тижня в такому місяці складає 294570,17 грн.
Коефіцієнт зниження надходжень (Кс) при збільшенні надходжень, коли К1>К2, Кс=1; при зменшенні надходжень, коли К1 756304,42 ), то Кс = 1.
Коефіцієнт фінансового стану і статусу підприємства, що дає більш повну інформацію про фінансовий стан позичальника і його статус і розраховується за формулою 2.5.
Кф = Сума ваг/100, (2.5.)
Моментальна ліквідність балансу ТОВ "Спектр" розраховується за формулою 2.6:
Кл = А1:3, (2.6)
де Кл - моментальна ліквідність балансу;
А1 - найбільше ліквідні активи (кошти і їхні еквіваленти - стр. 230 + 240 активу балансу);
З - поточні зобов'язання (результат розділу IV пасиву балансу). [11]
На основі даних балансу ТОВ "Спектр" найбільш ліквідні активи на 01.11.2001 р. становлять 113300 грн., а поточні зобов'язання - 212500 грн.
Отже, для ТОВ "Спектр" відповідно до формули 2.6
113300
Кл= = 0,533.
212500
Даний коефіцієнт позитивно характеризує перспективи платіжних можливостей за умови мобілізації засобів ТВО "Спектр" з розрахунку з дебіторами. Він показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство може погасити за рахунок ліквідних активів.
Коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів розраховується за формулою 2.7:
Квід = (Вз+ Дзс):Кпс, (2.7)
де Квід - коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів;
Вз- власні засоби (результат поділу І пасиву балансу);
Дзс - довгострокові залучені засоби (результат поділу III пасиву балансу);
Кпс- - короткострокові залучені засоби (результат поділу IV пасиву балансу).
Для ТОВ "Спектр" власні засоби, на основі даних балансу, складають на 01.11.2001 р. 879700 грн., довгострокових залучених засобів підприємство,
немає, короткострокові залучені засоби - 212500 грн.
Виходячи з даних балансу та застосовуючи формулу 2.7 розрахуємо коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів ТОВ "Спектр".
879700
Квід = --- = 4,140.
212500
Коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів дає уявлення про структуру засобів підприємства.
Згідно показників розрахованих на основі фінансових документів ТОВ "Спектр" розраховуємо коефіцієнт Кф, який дає більш повну інформації) про фінансовий стан клієнта за допомогою формули 2.5
40+15+10+10+10
Кф = ----------= 0,85
100
На основі підрахованого коефіцієнта суми можливих надходжень в неділю (Кп), коефіцієнта зниження надходжень (Кс), коефіцієнта фінансового стану та статусу (Кф) ТОВ"Спектр" розраховуємо ліміт кредитування згідно формули 2.3: Л = 294570,17 *1 *0,85 = 250384,64 грн.
Підприємство ТОВ "Спектр" хоче отримати бланковий овердрафт тобто
овердрафт забезпечений тільки непокритою порукою керівника підприємства -
позичальника.
Згідно "Положення про овердрафтне кредитування КВ "Ощадбанку " бланковий ліміт по овердрафту повинен складати не більше ніж 50% від ліміту по овердрафту розрахованого на основі Методики. Крім того сума бланкового овердрафту не повинна перевищувати розмір власних оборотних засобів підприємства. Для цього розрахуємо розмір власних оборотних засобів ТОВ "Спектр" на 01.11.2001 р. за формулою 2.8:
ВЗ=ВК-НА, (2.8)
де ВЗ - власні - оборотні засоби;
ВН - власний капітал (стр. 380 графа 4 Балансу)
НА - необоротні активи (стр. 080 графа 4 Балансу) [11]
Для ТОВ "Спектр" ВЗ = 879700 - 274300 = 605400 грн. Ліміт по бланковому овердрафту для ТОВ "Спектр-"

 
 

Цікаве

Загрузка...