WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

виважені критерії економічної оцінки фінансової діяльності
позичальників на підставі аналізу їх балансів та звітів про фінансові результати
в динаміці тощо. Методика проведення оцінки фінансового стану
позичальника, яка розроблена банком є невід'ємним додатком до
внутрішньобанківського положення банку про кредитування. [9]
Положенням Ощадбанку розроблена і використовується на практиці для аналізу фінансового стану позичальників така система обов'язкових коефіцієнтів: 1) коефіцієнт загальної ліквідності, 2)коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності, 3) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів, 4) коефіцієнт маневреності власних коштів. В КВ АППБ "Аваль" при визначенні кредитоспроможності позичальників розраховують такі економічні показники: 1) коефіцієнт поточної ліквідності, 2) коефіцієнт абсолютної ліквідності, 3) коефіцієнт фінансової незалежності, 4)коефіцієнт маневреності,5) рентабельність продаж, 6) рентабельність активів, 7) рентабельність капіталів, 8) знос основних засобів, 9) доля простроченої дебіторської заборгованості, 10) доля простроченої кредиторської заборгованості.
В КВ АППБ "Аваль" розроблено спеціалізовану систему коефіцієнтів,
на якій пропонується зупинитись більш детально, як на прикладі оцінки
кредитоспроможності позичальників, оскільки вона, на думку а втора,
є більш повною і довершеною, в порівнянні з іншими.
Зазначену методику розглянемо на прикладі кредитування позичальника ТОВ "Макро."
Спочатку пропонується розглянути зібрану інформацію про пози чаль-
ника якого будемо аналізувати. Отже, 18 жовтня 1998 року створене
підприємство "Макро," яке зареєстроване Коломийським міськвиконкомом
№6531, код ЄДРПОУ 29321300.
Підприємство займається промисловим виробництвом риби, оптовою та роз-
дрібною торгівлею продуктами харчування. ТОВ "Макро" має перспективи розвит-
ку, є важливим для філії банку з різних поглядів: перспектива доходів від кредиту-
вання, розрахунково-касового обслуговування, значні обороти, та залишки на роз-
рахунковому рахунку. Клієнт користувався позикою в сумі 300 тис. грн в філії
"Укрінбанку яка на день звернення в КВ АППБ "Аваль" погашення достроково.
16 квітня 2002 року відкрита відновлювальна кредитна лінія на поповнення оборотних коштів в сумі 500 тис.грн. строком на 12 місяців. Оборотність кредитних коштів за травень - 45,92 дня, за червень - 28,99 дня, за липень - 32,49 дня.
Основним напрямком діяльності товариства є виробництво рибної продукції, переробка і консервування риби, виробництво страв з риби. Підприємство працює з 1996 року, розташоване в межах міста на земельній ділянці 0,49 га, забезпечене зручними під'їздними автомобільними шляхами. Виробничі площі 1580 кв.м., виробнича потужність складає 480 т. рибної продукції та 24 млн.шт фізичних банок на рік. Виробничі потужності складаються з консервного цеху, проектною потужністю 1430 тис.шт. умовних банок в місяць (2 млн.шт. - фізичних банок), цеху переобробки - 1 черга потужністю 240 т на рік, - цех рибообробки - 2 черга потужністю 240 т на рік. За 2001 рік виготовлено 1461,8 тис.шт. консервів 10 видів. Підприємство постійно нарощує асортимент продукції. На 2002 рік планується випускати 13 видів консервів кількістю 12527 тис.шт. Це риба морська та річкова в томатному соусі, в олії, в східному соусі. Продукція має відповідні сертифікати. Продукція підприємства неодноразово відмічалася дипломами і грамотами за високу якість. Постійно проводиться робота над вдосконаленням якості, асортименту продукції, розширенням мережі постачальників та урізноманітненню асортименту сировини з врахуванням попиту споживачів. Організація збуту продукції проводиться з врахуванням конкретних побажань покупців. Торгові агенти виконують широкий спектр робіт - від прийняття заказів до його доставки. Проводиться гнучка цінова політика, яка дозволяє розширити коло споживачів.
Керівництво підприємства звернулось 15 серпня 2002 року в банк з проханням збільшення відновлюваної кредитної лінії з 500 тис.грн. до 1000 тис.грн. для поповнення обігових коштів для забезпечення виробничого процесу: придбання сировини, тари, оплати послуг пов'язаних з переробкою риби та видачі нового кредиту в сумі 1500 тис.грн. Термін кредитування по кредитній лінії - в межах діючої кредитної лінії до 16 квітня 2003 року, по позичці планується погашення щомісячно рівними частинами.
Керівником підприємства наданий в кредитний відділ філії банку пакет
необхідних документів для прийняття рішення про можливість кредитування.
Варто зауважити, що перед аналізом фінансового с тану позичальника в
кредитному відділі КВ АППБ "Аваль" здійснюється аналіз і групування даних
балансу позичальника та звіту про фінансові результати за декілька попередніх дат (Додаток А). Обов'язковою є й модифікація звітності клієнта з визначенням питомої ваги на останню звітнудату. Мофікований звіт про фінансові результати і джерела їх використання ТОВ "Макро"(Додаток Б) дає змогу зробити висновок, що обсяги продажу за перший квартал поточного року досягли рівня першого півріччя минулого року. Досягнуто позитивний фінансовий результат на останню звітну дату. Також аналізується у динаміці чистий об'єм продажу, операційний прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток або збиток (Додаток Б). Проведений аналіз показав, що щоквартальні обсяги виробництва змінювалися в залежності від термінів промислового вилову риби, в цілому спостерігається зростання обсягів продажу.
Аналітичний баланс ТОВ "Макро" було теж проаналізовано в динаміці (Додаток Б). Аналіз балансу показав, що підприємство нарощувало основні засоби шляхом будівництва заводу, обігові кошти мали тенденцію до росту в зв'язку з збільшенням обсягів виробництва. Підприємство протягом року також мало збитки, що пояснюється використанням обігових коштів на покриття витрат по будівництву заводу, короткострокові зобов'язання перед кредиторами мали тенденцію до збільшення, що також пояснюється вказаною причиною.
При проведенні аналізу фінансової звітності позичальника аналітичний баланс підприємства теж було трансформовано і проаналізовано (Додаток Б).
З аналізу балансу було зроблено висновок, що основний та оборотний
капітал ТОВ "Макро" щоквартально зростав в залежності від проведення будівельних робіт та спостерігалось нарощення виробничих потужностей. Крім того, за рахунок розширення виробництва підприємство в першому півріччі спрацювало прибутково.
Також був проведений аналіз звіту про рух фондів (Додаток Б) показав, що за півріччя оборотний капітал зріс, рахунки кредиторів знизились ріст фіксованих фондів відбувся по статтях капвкладень, довгосрокові пасиви станом на 01 липня 2002 року підприємство має дефіцит фіксованих коштів, оборотного капіталу.
Після такого аналізу фінансової звітності позичальника здійснюється розрахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...