WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках - Контрольна робота

Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках - Контрольна робота

400 175
і т.д.
Усього нарахована амортизації за рік 2 100
Місячна сума амортизації у перший рік використання становить 175грн.
МСА = РСА : 12 = 2 100 : 12 =175
Аналогічно розраховується місячна сума амортизації в наступні роки: 2 рік - 138,25грн., 3 рік - 109,22грн., 4 рік - 86,28грн., 5 рік - 68,16грн.
3. Нарахування амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості.
За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об'єкта, іподвоюється.
Обчислюємо річну норму амортизації:
РНА = 2 * (100% : П) = 2 * (100% : 5) = 40%
Метод передбачає нарахування амортизації від первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, а потім від залишкової вартості, яка розраховується щороку.
Первісна вартість на час початку нарахування амортизації становить 10 000грн.
Обчислюємо:
a) сума амортизації за п'ять років = ПВ - ЛВ = 10 000 - 3 000 = 7 000;
b) річна сума амортизації першого року нарахувань = 10 000 : 5 * 2 = 4 000 грн.;
c) річна сума амортизації другого року нарахувань = 6 000 : 5 * 2 = 2 400 грн.;
d) річна сума амортизації третього року нарахувань = 3 600 : 5 * 2 = 1 440 грн.;
Сума нарахування амортизації за 5 років становить 7 000 грн., за перші два роки уже нараховано 6 400 грн., отже на третій рік амортизації буде нараховано 600грн. і протягом четвертого і п'ятого років амортизація не нараховується.
Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками із застосуванням ліквідаційної вартості:
Рік Залишкова вартість Річна сума амортизації
1-й 10 000 4 000
2-й 6 000 2 400
3-й 3 600 600
4-й 3 000
5-й 3 000
Усього нарахована амортизації за 5 років 7 000
Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками без відрахування ліквідаційної вартості:
Рік Залишкова вартість Річна сума амортизації
1-й 10 000 4 000
2-й 6 000 2 400
3-й 3 600 1 440
4-й 2 160 864
5-й 1 296 518
Усього нарахована амортизації за 5 років 9 822
Складаємо таблицю щомісячного нарахування амортизації в перший рік використання автомобіля:
Місяць Залишкова вартість Місячна сума амортизації
1-й 4 000 333,33
2-й 3 666,67 333,33
3-й 3 333,34 333,33
4-й 3 000,01 333,33
5-й 2 666,68 333,33
і т.д.
Усього нарахована амортизації за рік 4 000
4. Нарахування амортизації за кумулятивним методом.
За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на визначену суму років його корисного використання.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується для кожного року окремо:
Кк = П зал / П сум,
де П зал - кількість років, які залишаються до кінця терміну корисного використання об"єкта амортизації;
П сум - сума кількості років корисного використання об"єкта амортизації.
Розраховуємо П сум = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Розраховуємо Кк за роками:
1-й рік - 5/15
2-й рік - 4/15
3-й рік - 3/15
4-й рік - 2/15
5-й рік - 1/15
Обчислюємо річну суму амортизації (РСА) відповідно до розрахованого кумулятивного коефіцієнта: вартість, що амортизується * кумулятивний коефіцієнт = 7 000 * 5/15 (перший рік) = 2 333,33.
Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками:
Рік Залишкова вартість Річна сума амортизації
1-й 7 000 2 333,33
2-й 7 000 1 866,67
3-й 7 000 1 400,00
4-й 7 000 933,33
5-й 7 000 466,67
Усього нарахована амортизації за 5 років 7 000,00
Обчислюємо місячну суму амортизації за роками з урахуванням річної суми амортизації:
1-й рік - 194,44 грн. (2 333,33 : 12 = 194,44);
2-й рік - 155,55 грн.;
3-й рік - 116,67 грн.;
4-й рік - 77,78 грн.;
5-й рік - 38,89 грн.
5. Нарахування амортизації за виробничим методом.
За цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.
Обчислюємо виробничу ставку амортизації:
ВСА (виробнича ставка амортизації) = АВ (вартість, що амортизується) : ЗО (загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виконати із використанням автомобіля) = 7 000 грн.: 200 000 т-км = 0,035.
МСА (місячна сума амортизації) = ФМОР (фактичний місячний обсяг робіт) * ВСА (виробнича ставка амортизації).
Складаємо таблицю щомісячного нарахування амортизації у перший рік використання автомобіля (у наступні роки нарахування амортизації здійснюється аналогічно, виходячи із фактичного місячного обсягу робіт):
Місяць Фактичний місячний обсяг робіт Виробнича ставка амортизації Місячна сума амортизації
1-й 3 000 0,035 105
2-й 5 000 0,035 175
3-й - 0,035 -
4-й 10 000 0,035 350
5-й 2 000 0,035 70
і т.д.
Розгляньмо на прикладі ситуацію, коли банк змінює строк корисного використання.
Банк придбав автомобіль за 19 000 грн. Строк корисного використання автомобіля - 6 років. Ліквідаційна вартість автомобіля - 1 000 грн. Розраховуємо річну суму амортизаційних відрахувань:
(19 000 - 1 000) : 6 = 3 000 грн.
Через два роки експлуатації дійшли висновку, що строк корисного використання автомобіля зменшився з 6 до 4 років.
Розраховуємо нову річну суму амортизації, виходячи із його залишкової вартості 19 000 - 6 000 = 13 000 та скоригованого строку корисного використання - 4 роки (за два попередні роки амортизацію вже було нараховано):
{(19 000 - 1 000) - (3 000 * 2)} : 2 = 6 000 грн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К.: КНЕУ, 2001. - 636с.
2. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 11.12.2000 № 475 / Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - Вип. 1.
3. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - М.: Дело, 1998. - 432с.
4. Кочетков В.М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. Пособие. - К.:МАУП, 1998. - 72с.

 
 

Цікаве

Загрузка...