WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках - Контрольна робота

Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках - Контрольна робота

амортизації основних засобів, що передбачені податковим законодавством України.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватись у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50% йог вартості, що амортизується, а решта - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)внаслідок невідповідності критеріям визнання їх активом. Можливе також 100%-ве нарахування амортизації вже в першому місяці використання об'єкта.
Метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів банк вибирає самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації нематеріальних активів за застосування відповідних методів нарахування здійснюється згідно з розрахунком амортизації основних засобів.
У разі зміни методу амортизації нарахування здійснюється згідно з новим методом, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому відбулися зміни.
Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:
- якщо є безвідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;
- якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації наявного активного ринку та очікується, що цей ринок функціонуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.
Нарахування амортизації проводиться щомісяця.
Місячна сума амортизації за застосування методів зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Щодо амортизації треба звернути особливу увагу на таке:
- По-перше, усі матеріальні та нематеріальні активи довгострокового користування, крім землі, мають обмежений строк експлуатації, а тому їхню вартість необхідно розподіляти на витрати протягом усього часу їх експлуатації. Основними причинами обмеженості строку служби активі є фізичний і моральний знос.
- По-друге, у бухгалтерському обліку термін "амортизація" треба розглядати не як фізичний знос або зменшення ринкової вартості об'єкта протягом строку їх корисного функціонування, а як відображення поступового списання вартості основних засобів на витрати.
- По-третє, амортизація є не процесом оцінки вартості, а процесом її розподілу.
На розмір амортизації активу впливають такі фактори:
- Первісна вартість;
- Ліквідаційна вартість;
- Вартість, що амортизується;
- Строк корисної служби.
Визначаючи строк корисної служби активів, необхідно врахувати:
1. досвід роботи з відповідними активами;
2. сучасний стан активів;
3. питання ремонту та догляду за активами;
4. сучасні тенденції в галузі техніки.
Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів визначається банком самостійно.
Визначаючи метод амортизації, слід урахувати інтенсивність використання активу залежно від його конкретного застосування.
Суть прямолінійного методу полягає в тому, що витратами поточного періоду визнається завжди однакова частина ціни придбання активів (за відрахування певної ліквідаційної вартості) протягом усього визначеного строку їх корисного використання.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань (АВ) визначається за формулою:
АВ= ЦП-ЛВ
N
де ЦП - ціна придбання активу; ЛВ - визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці строку корисного використання, N - визначений строк корисного використання, місяців.
Витрати на ліквідацію можуть іноді дорівнювати очікуваній ліквідаційній вартості. Тому для багатьох активів, які є об'єктами нарахування амортизації, ліквідаційну вартість зовсім не визначають. Визначена чиста ліквідаційна вартість - це не обов'язково вартість брухту чи того, що залишиться від активу на час завершення строку його корисного використання та списання. Ліквідаційна вартість - це вартість для іншого потенційного покупця на дату, коли власнику знадобиться його продати.
Розглянемо порядок нарахування амортизації автомобіля із застосуванням прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного та виробничого методів на підставі таких даних.
Первісна вартість автомобіля 10 000 грн.
Ліквідаційна вартість 3 000 грн.
Вартість, що амортизується 7 000 грн.
Визначений строк корисного використання 5 років
Загальний обсяг робіт, який банк передбачає виконати з використанням автомобіля 200 000 т-км
Фактичний місячний обсяг робіт у першому році використання:
1-й місяць - 3 000 т-км;
2-й місяць - 5 000 т-км;
3-й місяць - 5 000 т-км;
4-й місяць - 10 000 т-км;
5-й місяць - 2 000 т-км і т.д.
1. Нарахування амортизації за прямолінійним методом.
Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об'єкта основних засобів.
Обчислюємо річну суму амортизації:
РСА = 7 000 : 5 = 1 400 грн.
Обчислюємо місячну суму амортизації:
МСА = РСА : 12 = 1 400 : 12 = 116,67 грн.
2. Нарахування амортизації за методом зменшення залишкової вартості.
За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у %) обчислюється як різниця між одиницею та результатом добутку кореня n- ступеня (де n - кількість корисного використання об'єкта) з частки від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.
Обчислюємо річну норму амортизації:
РНА = (1 - n ЛВ : ПВ) * 100% = = (1 - n 3 000 : 10 000) * 100% = 21%
Цей метод передбачає нарахування амортизації від первісної, а потім від залишкової вартості, яка розраховується щороку.
Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками:
Рік Залишкова вартість Річна сума амортизації
1-й 10 000 2 100
2-й 7 900 1 659
3-й 6 241 1 310,61
4-й 4 930,39 1 035,38
5-й 3 895 817,95
Усього нарахована амортизації за 5 років 6 922,94
Складаємо таблицю щомісячного нарахування амортизації в перший рік використання автомобіля (у наступні роки нарахування амортизації здійснюється аналогічно, виходячи із суми річних амортизаційних нарахувань):
Місяць Залишкова вартість Місячна сума амортизації
1-й 2 100 175
2-й 1 925 175
3-й 1 750 175
4-й 1 575 175
5-й 1

 
 

Цікаве

Загрузка...