WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва - Реферат

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва - Реферат

впроваджуватися в Україні шляхом договорів з українськими лізинговими компаніями, які потім самі могли б виступати по лізингованих об'єктах лізингодавцями.
Така схема була поширена на початковому етапі розвитку лізингу в сусідніх країнах, наприклад, у Білорусі. І це правильна схема, оскільки лізингові компанії, що виникають на пострадянській території, нечисленні, малопотужні й не володіють достатньою мірою технікою лізингування. Вітчизняним лізинговим компаніям також потрібна операція сублізингу, оскільки при відсутності замовлень лізингоодержувач змушений сам вдаватися до сублізингу.
Впровадження лізингу завжди супроводжується багатьма труднощами. Однак без упровадження лізингових схем український споживач може залишитися взагалі без можливості придбати нову техніку - транпортну, сільськогосподарську чи будь-яку іншу.
Тепер спробуємо перерахувати лише деякі виграшні для української економіки проекти, які можна було б здійснити за допомогою лізингу.
По-перше, лізинг виступає як комерційний кредит, тобто кредит в натуральній формі, що дає можливість купувати сучасніше устаткування та технології, а також нарощувати збут виготовленої продукції і ставати ефективним важелем маркетингу для виробників.
Потім, лізинг допоміг би здійснити необхідну структурну перебудову економіки України в бік енергозбереження, як це відбулося з економікою США після енергетичної кризи 1974-1975 рр.
Україна могла б брати в лізинг казеїнові, олійножирові, маргаринові, шкіропереробні та інші заводи під гарантії уряду. В Україні такою справою вже зайнялися приватні фірми, які пропонують казеїнові заводи на так званих компенсаційних умовах (угодах).
Ще потрібно зазначити, що за спостереженнями спеціалістів, фінансовий лізинг в Україні недієздатний. Ефективніший і перспективніший оперативний лізинг.
На думку більшості фахівців, сьогодні розвиток лізингових економічних взаємовідносин у нас блокується ще й відсутністю чіткої узгодженості в діях різних відомств і служб у плані регулювання цього процесу: різні законодавчі акти передбачають різні моменти лізингу, митна служба має при цьому свої інтереси, податкова - свої і т.д. Без досягнення такої узгодженості перспективи широкого розвитку лізингу в Україні досить сумнівні.
Висновки
Україна стала на шлях глибоких соціально - економічних перетворень, неодмінною умовою успішного здійснення яких є розвиток виробничої сфери. Усім відомо, що нині виробничо - технічна база нашої держави перебуває в стадії занепаду: процес заміни застарілих та зношених машин та обладнання, по суті припинено.
Безперечно, що в Україні ще не скоро буде створено політичні, економічні й організаційні умови, які могли б залучити ефективні іноземні інвестиції в потрібних обсягах та формах. Внутришні ж накопичення переважної більшості діючих підприємств різних форм власності, доведених до глибокого кризового стану, мізерні й продовжують з року в рік зменшуватися. Довгострокове кредитування виробництва комерційними банками є високоризиковим і майже припинилося.
Тому необхідно використовувати альтернативні методи фінансування витрат на оновлення матеріальної бази і модифікацію виробництва. Однією з таких альтернатив може стати лізинг - ефективний інструмент оновлення основних фондів без значних одноразових витрат капіталу.
Активне впровадження лізингових операцій на підприємствах України може стати потужним імпульсом технічного розвитку, переобладнання виробництва і структурної перебудови економіки.
Незважаючи на економічні переваги впровадження лізингу, в Україні він не дуже поширений. Можна назвати багато факторів, що стримують його розвиток, але головним з них є відсутність нормативно - правової бази, яка б досконало регулювала б лізингову діяльність. Закону України ??Про лізинг??, прийнятого Верховною Радою у грудні 1997 року, недостатньо для стимулювання розвитку лізингового бізнесу.
Список використаной літератури
1. Банківська справа, ж, №4 1999р. стор 19-20
2. Бизнесс Информ, ж, №2 1998г. стр. 75,83-84
3. Бизнесс Информ, ж, №11-12 1999г. стр. 70-74
4. Вісник НБУ, ж, червень, №6 1999р. стор 62
5. Закон Украины "О лизинге" от 16 декабря 1997 года // Резюме вновь принятых законодательных и нормативных актов по предпринимательской деятельности на Украине.- 19 - 25 января 1998 года. - № 4 (218) .
6. Лизинг и коммерческий кредит. - М.: Ист. - Сервис, 1993. -100 с.
7. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции банков /Под ред. ГрязновойА., Молчанова А. и др. - М.: ДеКА, 1995. - С. 18-56.
8. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року // Закон України. - Т. 3. - К.,1998. - С. 144-151
9. Про оподаткування прибутку піприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97- ВР
10. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А. - К.: Либра, 1994. - С. 208.
11. Урядовий Кур'єр, ж, №4-5 1998р. стор.4-7
12. Белов А. Финансовый лизинг и его возможности // Внешняя торговля. - 1990. - №1
13. Васильев Н.М. Лизинг:организация, нормативно-правовая основа, развитие. - М.: 1997
14. Внукова Н. Новые возможности лизинга в Украине //Укр. деловые новости. - 1996. - № 23.
15. Горемыкин В.А. Лизинг: практическое учебно-справочное пособие. - М.: 1997
16. Губина И. Лизинг надо узаконить и обеспечить ему государственную поддержку //Україна Вивіпезв. -1996.-№№ 34- 36.- С. 7.
17. Данилова Л.І. Лізинг як фактор інвестиційного розвитку // Фінанси України. - 1998. - №11 Ковбасюк М., Дерен М. Облік операцій, пов'язаних з орендою майна //Бухгалт. облік і аудит. - 1994. -№4.-С.
18. Кравченко И. Лизинг в капиталистических странах // Мировая экономика и международные отношения. - 1986. - №12
19. Лещенко М.И. Лизинговый "бум" уже запланирован // ИТО. - 1996. - №2
20. Ляшенко В., Барановский А., Толмачева А. Методические рекомендации по развитию лизинга как формы финансовой поддержки малого бизнеса. - Донецк.: ЦЭП АН Украины,1993. - С. 35.
21. Мішенко В.І., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г. Основи лізингу. - К.: Знання, 1997. - 136с.
22. Николенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. "Основи економічної теорії", Підручник: У 2 кн.Кн 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві, К: Либідь, 1998р., 272с., стор.37-40
23. Осипов Ю.М. Основы предпринимательского дела.- М. 1992. - С.179
24. Пересада А.А., "Основы инвестиционной деятельности", Киев: Либра, 1996г 1.-330с.
25. Прилуцкий Л. Лизинг: Правовые основы лизинг. деятельности в Российской Федерации. - М.: Ось-89, 1996. - 126 с.
26. Рейзвіх Е.П. "Інвестиційна діяльність", Посібник. Кіровоград, КІСМ, 1997р., 165с., стор.100-103
27. Смирнов А. Лизинговые операции. - М.: Консалт-банкир, 1995. -136 с.
28. Шевчук В.А., Рогожин П.С., "Основи інвестиційної діяльності" Київ: Генеза, 1997р., 384с., стор.330-334
29. Шпиттлер Х.И. Практический лизинг. - М. 1991. - С.7.
30. Дані Міністерства економіки на 1.01.98.
31. Brigham E., Gapenski L. Financial Management: Theory and Practice. - Chikago; New York; Dryden Press; 1988. - 421 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...