WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва - Реферат

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва - Реферат

капітальних вкладеннь в лізингову операцію в розглядаємому році:
?t=1/(1+і)? (2.1)
і - розрахунковий розмір ставки дисконту
n - поточний рік, по якому роблять коректировку
Таким чином, закінченому виляді реальна сума лізингового платежу за весь період дії лізингового договору буде:
Т
Пл=?(Аt+Лпрt)Иt?t (2.2)
t=0
Пл - обща сума лізингового платежу, грн.
Аt - річна сума амортизованих відрахувань на повне відтворення об єкту, грн.
Лпрt - річна величина лізингового відсотку, грн.
Иt - індекс інфляції в році t
Т - період дії лізингового договору
Інтегральний економічний ефект лізингодавача від реалізації
конкретної лізингвої операції визначається:
Т
Эл=П л - ?(Реt+РТt+Нt - Вt)?t (2.3)
t=1
П л - обща сума лізингових платежів за період дії лізингового договору приведена к першому року лізингу
Реt - єдиночасові витрати лізингодавача в році t, грн.
РТt - поточні витрати лізингодавача в році t, грн.
Нt - податки виплачувані лізингодавачем в році t, грню
Вt - виручка від реалізації майна ,повертаєма лізингодавачу в році t, грн.
Ефективність лізингової операції для лізингодавача можна визначити шляхом зіставлення общої суми, виплачуваноє по лізиноговій угоді, з ціною придбання майна в кредит чи ні. Вираховується це за формулою:
Т
Сл=П л+? (ПДВt - Нлt)?t (2.4)
t=1
Пдвt - сума ПДВ, нараховуєма лізингоодерхувачем в t році, грн.
Нлt - налогові пільги лізингоодержувача в році t, грн.
Використання на практиці предложених методичних підходів при визначенні ефективності лізингу позволе правильно визначати ефективність лізингу, як методу інвестування.
2.2. Проблеми лізингових відносин.
В міжнародній практиці в правовому відношенні лізинг отримав оформлення 10 років тому в Оттаві. В ній прийняли участь 44 держави включаючи Росію та Україну. Прогнозуючи, що до кінця століття, доля лізингу в обсязі світового експорту - імпорту тільки в машинотехнічній продукції досягає 20%. Так, наприклад, в Японії щорічний приріст обся-у лізингових платежів складає 25-40%, а річний обсяг лізингових договорів Китаю перевищує 1 млрд. дол. До 25% загального обсягу інвестицій в США, Японії та інших країн фінансується на умовах лізингу; в розвивающихся країнах темпи росту операцій по лізингу досягають 50% і більше.
Жорстка економічна криза, в якій перебуває Україна, посилення фіскальної функції податків, штучна стабілізація гривні, призводить до зменшення фінансових ресурсів підприємств і зниження палатоспроможності населення. Усвою чергу це не тілбки не допомагає розвитку власного виробництва, навпаки - ще більше руйнує його.
Без реальних інвестицій у новітні технології наші вітчизняні підприємства не зможуть вийти з економічної скрути. Пошук інвестиційних джерел за кордоном покищо не дає бажаного результату. Непевненність у стабільності політики держави, висока корумпованність усіх рівнів влади, та інші чинники стоять на заваді припливу реальних коштів в Україну.
Але якщо сподіватися тільки на іноземні інвестиції, то проблеми оновлення виробничого апарату і виходу з кризи ніколи не буде розв язано Відомо, що інвестиційні потреби України оцінюються в 50 міль ярдів доларів. Необхідно шукати і внутришні джерела. Ця проблема може бути розв язана внедрінняи нової форми фінансових відно-ин - лізингу. Справді, основні фонди на наших підприємствах спрацьовані, на них практично неможливо виготовляти якісну і конкурентноздатну продукцію. Так, по групі великих машинобудівних підприємств спрацювання основних фондів становить 40-55%, а по найважливішій для виробництва третій групі - робочі й силові машини та обладнання - ще більше: 64-87%. Ці підприємства збиткові та малорентабельні і через це вони неможуть оновити основні виробничі фонди.
Спрацювання основних засобів обумовлено острою нехваткою засобів і мізерно малими розмірами отриманих підприємствами прибутками. Аналіз показує,що останній етап сучасного оновлення основних засобів підприємств міського господарства був здійснений 10 років тому. В результаті на початок 1997 року знос його основних засобів складає около 80%.
Так, спрацювання основних засобів на підприємствах є реальною причиною того, що підприємства позбавлені можливостей нарощування своїх виробничих потужностей, тобто для вирішення цієї проблеми необхідно переходити на систему лізингових відносин.
Про необхідність активізації процесу відтворення основних фондів свідчать статистичні дані. На підприємствах галузей народного господарства України від 60-80% обладнання фізично зношене чи морально устаріле, 40% основних засобів функціонує більше 20 років, ще 40%-від 10-20 років. Аналіз тенденцій структурних перетворень економіки свідчить, що без всебічно обгрунтованих інвестицій у пріоритетні галузі народного господарства не обійтись. Для модернізації неефективних виробництв, за різними оцінками, потрібно від 170-300 млрд. доларів.
Так, у 1997 році на замовлення та під гарантію уряду України західною компанією було надано 300 комбайнів на умовах фінансового лізингу.
При цьому вона зробила розрахунки мінімального строку дії договорів виходячи з того, що амортизація 60% вартості комбайнів досягається протягом 5 років при застосуванні прискореної амортизації. Договір фінансового лізингу був укладений 1.12.97 р. Отже, очикувалось, що 1грудня 2002 року 300 комбайнів буде викуплено за залишковою вартістю як такі, що були у фінансовому лізингу. Але при затвердженні бюджету на 1998р. Верховна Рада прийняла коефіцієнт амортизації 0,6. Це означає, що тепер 60% вартості комбайнів амортизується протягом 7,8 р. (замість 5). Одже, всі договори, укладені на 5 років як договори по фінансовому лізингу не відповідають вимозі закону - строк дії їх коротший, ніж строк, за який амортизується 60% вартості об?єкта лізингу. Це дає право податковій інспекції вважати такі договори недійсними та незаконними. Виникає питання:як бути в цій ситуації?. Лізингодавець стверджує, що він не може очикувати повного викупу комбайнів додатково 2,8 років, бо це йому фінансово вкрай не вигідно і відмовляється від продовження терміну дії договору. Текст діючого закону не передбачає ніякихрішень, тому можна стверджувати, що ситуація не врегульована законом та некерована.
Таким чином, враховуючи нестабільність у визначенні строків амортизації, не можна брати строки за основу для визначення виду договорів фінансового чи оперативного лізингу. Тому пропонується обрати більш стабільну та економічно обгрунтовану ознаку і виходити з того, яка сторона договору несе ризики втрати об?єкта лізингу протягом дії договору. Така практика поширена в розвинутих країнах і визначається Конвенцією про міжнародний фінансовий лізинг. Також необхідно надати лізингоотримувачу право вирішувати, чи бажає він придбати об?єкт фінансового лізингу по залишковій вартості після закінчення дії угоди. Така пропозиція базується на тому, що в момент закінчення строку ринкова ціна об?єкту лізингу може змінитися настільки, що ??залишкова вартість?? буде більшою ніж ринкова нового

 
 

Цікаве

Загрузка...