WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські ресурси - Курсова робота

Банківські ресурси - Курсова робота

населення у своїй масі невеликі за розмірами, але досить чисельні й менш рухливі, ніж відповідні вклади юридичних осіб.
Четвертий етап - заключний етап у розробці депозитного меморандуму - розробка програми розвитку. За своїм змістом це комплекс дій із досягнення бажаної позицій банку на депозитному ринку та встановленої частки депозитів у залучених ресурсах. Умовно всі заходи можна класифікувати як заходи організаційного і технологічного характеру. При детальному розгляді програми можна виходити з того, що банк намагається поліпшити свою ресурсну позицію за рахунок збільшення частки депозитів:
Заходи організаційного характеру передбачають наявність відповідної матеріально-технологічної бази для забезпечення приймання депозитів, а саме:
- спеціальних приміщень;
- зручного місцезнаходження;
- гнучкого графіка роботи банку;
- спеціально підготовленого персоналу;
- рекламно-інформаційних проспектів, буклетів для клієнтів;
- сформованої інформаційно-аналітичної бази для оцінки конкурентної позиції банку на ринку депозитних послуг;
- ефективних засобів прогнозування ресурсів комерційного банку.
Але значною мірою ці організаційні заходи - досить дорогі й стосуються переважно депозитного обслуговування фізичних осіб.
Заходи технологічного характеру передбачають упровадження політики асортиментної гнучкості, системи управління якістю депозитних послуг, зваженої цінової політики та ефективних методів стимулювання збуту.
У теорії та практиці банківської діяльності України як меморандум депозитної політики не існує, тому, на погляд кандидатів економічної науки Порєчкіна Л.С. і Шульги Н.А., комерційним банком України слід розробити меморандуми депозитної політики банку за схемою 2.
Схема 2. Взаємодія складових депозитної політики комерційного банку.
?
Меморандум депозитної політики складається з семи самостійних розділів, тісно пов'язаних між собою.
Перший розділ "Мета і завдання депозитної політики" передбачає визначення мети і завдань банку. Метою депозитної політики банку є досягнення максимального прибутку банком при всебічному й комплексному задоволенні потреб клієнтів. Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі стратегічні завдання:
- встановлення оптимальних пропозицій між обсягом депозитів та іншим видами залучених банком ресурсів;
- визначення політики банку щодо завоювання конкурентних позицій на певних сегментах депозитного ринку.
Стратегічні завдання розробляються на 2-3 роки. У розрізі цих завдань банки можуть вирішувати ряд поточних завдань, до яких належить:
- розширення спектра депозитних послуг та їх диверсифікація за різними ознаками (сумою, термінами тощо);
- збільшення (зменшення) обсягу депозитних послуг;
- вибір цільових клієнтів і розробка пакета різних послуг, що реалізується клієнтами із премією (знижкою);
- проведення активної рекламної кампанії з метою залучення нових клієнтів.
Другий розділ "Асортимент депозитних послуг" передбачає наведення переліку депозитних продуктів для корпоративних та фізичних осіб.
У третьому розділі "Цільове призначення депозитного продукту та його переваги для банку і клієнтів" констатується, на яких цільових клієнтів орієнтований той чи інший депозитний продукт, у чому полягають його позитивні сторони для банку та його клієнтів.
У четвертому розділі "Цінова політика" розкриваються принципи цінової політики й методологічні підходи щодо встановлення ціни на депозитний продукт, а також тип стратегії, яку підтримує банк на депозитному ринку (агресивна, помірно агресивна, зважена, пасивна).
П'ятий розділ "Канали, методи збуту продукту і засоби його стимулювання" передбачає визначення збутової політики щодо депозитних продуктів, можливості спільного їх збуту з іншими ринковими інститутами ті методів мотивації потенціальних клієнтів.
У шостому розділі "Організаційно-управлінські заходи" мають бути висвітлені заходи з додаткового залучення персоналу, підвищення його кваліфікації, можливого створення спеціального підрозділу в банку або структурної реорганізації наявних підрозділів, які б займалися відповідним видом діяльності, встановлення сучасного обладнання.
У сьомому розділі "Прибутковість" мають бути відображені доходи й витрати на депозитне обслуговування в розрізі окремих депозитних продуктів, цільових клієнтів та за підрозділами банку, що надають депозитні послуги.
Відповідно до меморандуму депозитної політики банкам рекомендується розробляти каталог депозитних операцій, які містять детальний опис депозитних вкладів і зразки відповідно оформлених юридичних документів.
Аналіз структури і динаміки зростання протягом 1992- 1998 років залучених коштів комерційних банків дає підстави виділити такі головні тенденції розвитку цього сектора ринку кредитних ресурсів:
- значні темпи зростання обсягів залучених коштів у національної валюті протягом майже всього розглянутого періоду;
- зростання до початку 1995 р. питомої ваги, залучених коштів у іноземній валюті порівняно з національною, зниження цього показника у 1995-1997 рр. і відновлення зростання у 1998 р., що відповідає динаміці валютного курсу гривні;
- стабільне зростання питомої ваги строкових депозитів у нац. валюті, починаючи з 1993 р.
- незначна амплітуда коливань строкових депозитів і вкладів до запитання в іноземній валюті протягом усього розглянутого періоду;
- зростання питомої ваги вкладів фізичних осіб і підприємствприватної форми власності на фоні відповідного зниження залишків на рахунках державних і колективних підприємств;
- зростання питомої ваги депозитів домашніх господарств і підприємств, що їх обслуговують, у структурі залучених коштів за секторами економіки.
Загальна сума залучених комерційними банками коштів підприємств, організацій та фізичних осіб у національній та іноземній валютах стабільно зростала протягом усього розглянутого періоду (таб. №1), досягнувши наприкінці жовтня 1998 р. значення 7763 млн. гривень.
ТАБЛИЦЯ № 1.
Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення у комерційних банках України.
Вид валюти Сума в млн. грн. Структура у %
1992 1993 1994 1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998
У нац. валюті 18 175 1401 2794 3768 4778 4598 90 64 58 64 69 74 59
У вільноконвер-тованої валюті 2 99 1021 1577 1718 1672 3165 10 36 42 36 31 26 41
Разом 20 274 2422 4371 5486 6450 7763 100 100 100 100 100 100 100
Проте зростання обсягу залучених коштів у національній та іноземній валютах відбувалося залежно від різних чинників із різною швидкістю. Якщо залишки на рахунках у нац. валюті коливалися переважно під впливом коливань обсягу грошової маси, то на залишки на рахунках в іноземній валюті впливало принаймні кілька чинників: поточний баланс міжекспортером та імпортером, коливання валютного курсу гривні, наявність та відсутність обов'язкового продажу валютної виручки.
Питома вага залучених коштів у іноземній валюті в загальній сумі залучених коштів коливалася передусім під впливом поточного валютного курсу гривні. Нестабільність національної

 
 

Цікаве

Загрузка...