WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські ресурси - Курсова робота

Банківські ресурси - Курсова робота

що можлива мотивація клієнтів банку не вичерпується наведеною вище системою і є можливості вдосконалення структури залучених коштів.
Виходячи з зазначеного, можна вважати, що у фінансовій стратегії комерційного банку, спрямованій на мотивацію суб'єктів ринку і збереження коштів у банку, слід застосовувати комплексний підхід. Тобто банк має створювати конкурентно здатні умови залучення коштів не лише для клієнта, а й забезпечити максимально можливий перелік послуг для тих суб'єктів ринку, з якими клієнт здійснює операції в процесі своєї діяльності. Акумуляція коштів кредиторів на строкових рахунках, яка зменшує частку грошових ресурсів, сконцентрованих на рахунках "до запитання" сприяє поліпшенню показників ліквідності та через них - фінансової стійкості банку.
Одже потрібним є відповідне законодавче забезпечення нормального функціонування Фонду страхування вкладів населення, оскільки чинне законодавство не передбачає повернення вкладів клієнтам у разу банкрутства банку. Одним із інструментів зо застосовується для страхування вкладів клієнтів є використання обов'язкових резервних вимог. Ступень впливу цього виду монетарних інструментів на стан і розвиток ринку зазвичай розглядається як слабкий і не значний, а от такі непрямі монетарні інструменти, як наприклад, операції на відкритому ринку, аукціони рефінансування, валютні свопи, вважаються такими, що мають значний ступень впливу. Тому в багатьох західних країнах резервні вимоги розглядаються частіше як пасивний інструмент.
Вимоги максимальних резервів використовуються практично в усіх промислово-розвинутих країнах. Проте в застосуванні цього методу регулювання у різних країнах спостерігаються істотні відмінності, пов'язані з національними особливостями економіки кожної країни, наприклад, найвищий рівень спостерігається в Італії, Австралії (25%) та Іспанії (17%). В Японії, навпаки, норма мінімальних резервів за останні роки становила від 2,5 до 0, 125%. Банк Англії, що практично не використовує цього інструменту грошово-кредитної політики, встановлює норму на рівні 0,45% обсягу зобов'язань комерційних банків.
Слід зазначити, що чинне положення "Про порядок формування банківською системою України обов'язкових ресурсів" є, безумовно, прогресивним і відповідає меті банківського нагляду. Проте, розвиток банківської системи потребує вдосконалення й переоцінки системи економічних нормативів, що з часом приведе до подальшого зменшення резервних вимог узагалі.
Підсумовуючи сказане можна виділити важливе завдання комерційного банку - це підтримання постійного балансу між потребами в ресурсах і можливостями їх придбання в умовах, що забезпечують фінансову стійкість і задоволення інтересів партнерів та клієнтів. При цьому необхідним принципом є дотримання банком вимоги достатності ресурсів: обсяг мобілізованих на грошово-кредитному ринку засобів повинен бути не меншим, але й не більшим, ніж це потрібно для розміщення коштів у найприбутковіших операціях. Тому для кожного комерційного банку актуальною є розробка програми регулювання і розміщення ресурсів, визначення сфери найдоходніших вкладень коштів у кредити й інвестиційні проекти на певний період, аналіз виконання програм. При оцінці банківських операцій доцільно застосувати комплексний підхід, що враховує всю сукупність питань, які пов'язані з конкретною угодою і водночас відображають загальний стан ресурсного забезпечення банку.
Приклад №1
Статутний фонд комерційного банку складає 2020500 грн., резервний фонд повинен складати 25% від статутного, тобто 2020500*0,25=505125 грн.
За поточний рік банк отримав прибуток в сумі 1500000 грн. В резервний фонд банку повинно бути перераховано не менше 1500000*0,05=75000 грн.
Приклад №2
Станом на 01.03.99 р. комерційний банк встановив ставку за кредитом на рівні 50%, а за депозитом - 15% річних. В цій день до банку звернулося два клієнта з проханням одержати кредит. Сумакредитної заявки на 1 рік в обох клієнтів однакова - 1800 грн., а залишки коштів на депозитному рахунку різні: в одного клієнта 1200 грн., в іншого - 900 грн. Розрив між кредитом і депозитом відповідно 600 і 900 грн. Виходячи з ціх умов, перший клієнт сплатить банку за користування кредитом 300 грн. (50% 600 грн.), а другий 450 грн. (50%*900 грн.).
Приклад №3
Вкладник Кличков В.В внес депозит на рахунок в сумі 10000 грн., терміном на 3 роки із статутного доходу щомісяця, з розрахунку 22% річних. Місячний дохід клієнта буде становити:
(10000*22%*36 міс.)/(12*100%)=6600 за 3 роки
6600:3:12=183 щомісяця.
Приклад №4
Прийнятий вклад в сумі 700 тис.грн на строк 5 міс. Під 15% річних.
Умовами депозитного договору передбачено, що якщо вклад не вилучений з рахунку на протязі 1 року, дохід буде складати 18% річних, протягом 1,5 року то 21% річних, і 2 років -24% річних. Сплата процентів здійснюється щомісячно Доход вкладника щомісячно буде складати:
При 15% річних
(700*15%*5міс)/ (12*100%) = 44 тис. грн.
При 18% річних
(700*18%)/ 100% = 126 тис. грн.
При 21% річних
(700*21%*18міс)/ (12*100%) = 220,5 тис. грн.
При 24% річних
(700*24%*2 р.)/ 100% = 336 тис. грн.
Приклад №5
Запропонований обсяг кредитів на кредитному аукціоні 32 млн. грн.
В цьому випадку максимальна сума кредиту, яку може одержати 1 банк, становить 16 млн.грн.
Приклад №6
Комерційний банк "Ера" подав заявку на прийняття участі в кредитному аукціоні. Власні кошти банку - 7 млн.грн. У банку є заборгованість за минулим кредитним аукціоном в сумі 30 млн.грн. Заявка подана на суму 6 млн.грн.
П'ятикратний розмір власних коштів банку%
7000000*5= 35 млн.грн.
сума заборгованості з урахуванням суми заявки:
30 млн грн+60млн. грн.= 36 млн. грн. 36000000> 35000000
Комерційний банк "Ера" не може приймати участь в даному кредитному аукціоні.
Литература:
1. Андросов А.М., Финансовая отчетность банка; М.: Менатеп-Информ, 1995, с.459
2. Асхауер Г. , Научная книга; М.: 1996, с.640
3. Колесникова В.И. и Кравецкая Л.П., Финансы и статистика; М.:1995
4. Лаврушина Л.Н., Банковское дело; М.:1996
5. Мороз А.М., Банковская энциклопедия; К.: Либра,1993
6. Савлук М.І., Вступ до банківської справи; К.:1998
7. Закон України "Про банки і банківську діяльність"
8. Постанова правління НБУ від 30.12.1997 р. №469
9. Положення про порядок формування банківської системи України обов'язкових резервів .
10. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів.
11. Фінанси України, №1-98\ Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання, Адамік Б.П.
12. Фінанси України, №12-97\ Оптимізація обсягів і структури залучених і запозичених коштів для досягнення фінансової стійкості банку, Шиллер Р.І.
13. Вісник НБУ,№7-98\ Банківський капітал: Суть і значення, Довгань Ж.
14. Вісник НБУ,№9-98\ Страхування депозитів: Досвід Канади, Тиркало Р., Щибоволок З.
15. Вісник НБУ,№1-99\ Залучені кошти комерційних банків: Структура і динаміка зростання, Гладких Д.

 
 

Цікаве

Загрузка...