WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські ресурси - Курсова робота

Банківські ресурси - Курсова робота

заходами.
Радикальне зниження суми залишків централізованих кредитів НБУ комерційним банкам, починаючи з першого кварталу 1998 р. було непрямим підтвердженням сформованої значно раніше стратегії НБУ, спрямованої на вирішення макроекономічних негараздів переважно неемісійними шляхами.
Залишки наданих міжбанківських кредитів комерційних банків у національній валюті стабільно зростали протягом 1992-1997 рр., що пояснюється як відповідним збільшенням грошової маси ( темпи якого почали знижуватися з 1995 р.), так і ставленням та зростанням банківської системи України.
Досягнувши наприкінці 1997 р. рівня 3,67 млрд, грн., обсяг міжбанківського ринку в національній валюті коливався у наступні 8 місяців 1998 р. в інтервалі від 3,56 до 3,90 млрд. грн. Позитивними і негативними чинниками цих коливань були:
- збереження протягом зазначеного вище періоду відносної стабільності рівня грошової маси в обігу;
- зменшення у портфелі комерційних банків обсягу наданих кредитів суб'єктам господарювання у національній валюті до рівня 5,104 млрд. грн. (за станом на 01.07.1998 р.), що зумовило зниження попиту на міжбанківському ринку саме на ресурси для кредитування реального сектора економіки;
- відволікання кредитних ресурсів комерційних банків у національній валюті на фінансування дефіциту державного бюджету (купівля ОВДП), що спостерігалося до серпня 1998 р.;
- виникнення окремих негативних тенденцій у банківській системі (серпень 1998 р.), пов'язаних із проблемами ліквідності й невиконання норм обов'язкового резервування деякими комерційними банками. Це, в свою чергу, обумовило перші ознаки недовіри між окремими банками, що негативно вплинуло на розвиток межбанківського ринку.
Надані кредити в національній валюті на міжбанківському ринку України.
Показники Залишки заборгованості на кінець періоду, млн грн
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Липень 1998 Серпень 1998
1 кв 2 кв
Централізовані русурсі НБУ (рефінансування) 2 112 105 349 474 824 528 513 508 430
Кредитні ресурсі комерційних бан-ків (разом із філіями) 4 328 1913 1988 2564 3668 3895 3556 3690 3707
Усього 6 440 2018 2338 3038 4492 4423 4069 4198 4137
У ситуації, що склалася, НБУ вживає цілком адекватних заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану комерційних банків.
Суттєво змінено порядок резервування залучених коштів. Починаючи з 07.09.1998 р. середнього розміру комерційних банк повинен резервувати лише на кореспондентському рахунку 16,5 млн. грн. (16,5% залучених коштів). Залишки в касах у розрахунок резерву більше не вносяться.
Серед останніх заходів в цьому напрямі слід виділити Постанову Правління №412 від 02.10.1998 р. "Про невідкладені заходи щодо стабілізації діяльності комерційних банків". Якою, зокрема передбачається:
1. проведення докапіталізації банків шляхом залучення додаткових коштів акціонерів, а також - за рахунок реорганізації банків через злиття або приєднання;
2. обов'язкове формування до 01.01.1999 р. резервів на покриття кредитних ризиків у повному обсязі;
3. відхилення звернень окремих банків щодо встановлення для них індивідуальних економічних нормативів;
4. відхилення ліцензій на проведення окремих операцій і встановлення режиму фінансового оздоровлення для банків.
Зазначені заходи держави, впроваджувані НБУ, мають створити передумови для оздоровлення банківської системи в цілому у стабілізації ринку міжбанківських кредитів зокрема.
Інформація щодо середньої процентної ставки за кредитами НБУ, наданими комерційним банкам у 1998 р.
Відсотки
Показники 1998 р. У тому числі за жовтень
Середня процентна ставка за кредитами НБУ, всього у тому числі за:
- аукціонними кредитами
- ламбардними кредитами
- оперціями РЕПО
- іншими інструментами 53,4 82,0
----- -----
54,3 ----
54,0 82,0
50,4 82,0
Інформація щодо механізмів та обсягів рефінансування НБУ комерційних банків
у 1998 р.
Відсотки
Показники 1998 р.
У тому числі за жовтень
Випущено в обіг платіжних засобів для рефінансування комерційних банків, усього в тому числі через:
- кредитні аукціони
- ламбардне кредитування
- оперції РЕПО
- інші механізми 100 100
------ ------
23,1 ------
59,5 67,7
17,4 32,3
5. Страхування вкладів на Україні та зарубіжний досвід.
Важливе значення для стимулювання внесків має гарантування банком цілості переданих йому коштів. Цього можна досягнути шляхом страхування депозитів. В України поки що система страхування депозитів не створена, але діє механізм, що певною мірою регулює основні моменти цієї проблеми.
Так, згідно з положенням НБУ " Про порядок формування банківською системою України обов'язкових резервів", резервування коштів, залучених від фізичних осіб має здійснюватися КБ шляхом викладання 17% залучених коштів в державні ЦП. Цей захід спрямований на забезпечення гарантії захисту вкладів населення у разі погіршення фінансового стану КБ, а також постає одним із шляхів сприяння активізації залучення коштів від фізичних осіб.
Порядок формування обов'язкових резервів встановлюється з метою забезпечення ефективного регулювання грошово-кредитним ринкам і обсягом грошової маси, запобігання втрати відповідної ліквідності комерційних банків та встановленням невідкладних зобов'язань щодо здійснення своєчасних розрахунків за дорученнями юридичних і фізичних осіб.
Обов'язкові мінімальні резерви - це один із активних інструментів за допомогою якого НБУ визнає потребу, здійснює регулювання грошової маси в обігу та страхування вкладів юридичних та фізичних осіб. Обов'язкові резерви гарантують КБ забезпечувати своєчасні платежі за вимогами клієнтів.
НБУ встановлює для КБ нормативи з формування ними обов'язкових резервів. КБ несе певну відповідальність за дотримання порядку формування обов'язкових резервів. Обов'язковому резервуванню підлягають усі кошти юридичних та фізичних осіб, залучені КБ як в національній так і в іноземній валюті.
Визначна сума коштів обов'язкових резервів повинна знаходитися на кореспондентському рахунку КБ та в касі банку. Рішення про зміни норм обов'язкових резервів приймає Правління НБУ (додаток №14).
КБ вкладають суму коштів обов'язкового резервування у державні ЦП і передають їх на зберігання у НБУ.
Створення резерву у вигляді ЦП вигідно для КБ тому, що від має гарантований дохід від придбання ЦП. Повернення внесків громадян, розміщених на банківських рахунках - є однією з важливих форм забезпечення стабільності банківської системи.
З огляду на це можна навести приклад, як здійснюється страхування депозитів в західних країнах, зокрема на прикладі Канади.
Фінансовий ринок Канади - високорозвинутий і добре структурований. Він склався під впливом кредитних систем США і Великобританії. Систему захистів депозитів цього ринку загалом представляють Канадська корпорація страхування депозитів ККСД (Canada Deposit Insurance Corporation),

 
 

Цікаве

Загрузка...