WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські ресурси - Курсова робота

Банківські ресурси - Курсова робота

грошової одиниці, яка спостерігалася до 1995 року, обумовила швидке зростання (до 42%) у цей період питомої ваги депозитів у вільно конвертованій валюті.
Починаючи з 1995 року валютних курс гривні коливався значно повільніше, а темпи інфляції знизилися, що спричинило наприкінці 1997 року відповідне зниження питомої ваги валютних вкладів у загальній сумі залучених коштів (до 26%).
У серпні 1998 р. міжнародна валютно-фінансова криза поширилася на Україну, що призвело до зниження валютного курсу національної грошової одиниці. Саме цим пояснюється відповідне значення у даний час (до 41%) питомої ваги валютних депозитів. Адже сума валютних вкладів у комерційних банках України обліковується зо поточним валютним курсом НБУ.
Загальна сума залучених коштів у нац. валюті зросла протягом 1992-1997 років, досягнувши наприкінці 1997 р. зростання 4778 млн. грн. (таб. №2). Однак до кінця жовтня 1998 р. відбулося незначне (3,8%) зниження цього показника.
ТАБЛИЦЯ № 2.
Структура залучених коштів КБ у нац. валюті.
Залучені кошти Сума в млн. грн. Питома вага (%)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 01-10 1998 1992 1993 1994 1995 1996 1997 01-10 1998
Строкові 3 24 334 671 1331 1819 1760 17 14 24 24 35 38 38
До запитання 15 151 1067 2123 2437 2959 2838 83 86 76 76 65 62 62
Разом 18 175 1401 2794 3768 4778 4598 100 100 100 100 100 100 100
Питома вага строкових депозитів у загальній сумі залучених коштів у нац. валюті протягом 1992-1997 років коливалася в межах 14-24%. Це відповідає значним темпам інфляції в цій період і наявності інфляційних очікувань з боку юридичних та фізичних осіб, що не сприяє зростанню строкових депозитів. Проте у 1996-1998 рр. Політика НБУ, спрямована на підтримку валютного курсу національної грошової одиниці, сформована ще у 1995 році, почала діяти. Одним із позитивних результатів цієї політики стало зростання питомої ваги страхових депозитів у національній валюти до рівня 38%.
Ціна залучених строкових депозитів у іноземній валюті традиційно в 2-3 рази менша, ніж ціна строкових депозитів у нац. валюті, що пояснюється як недостатнім рівнем розвитку валютного кредитування, так і впливом фактора ризику будь-яких кредитних і депозитних операцій у іноземній валюті. Саме тому комерційні банки і їх клієнти-юридичні особи надають перевагу не строковим депозитам, а вкладам до запитання в іноземній валюті.
Динаміка залучення строкових депозитів і вкладів до запитання в іноземній валюті (що обліковується у гривневому еквіваленті) характеризується відносно незначною амплітудою коливань у валютному еквіваленті протягом 1995-1998 років (таб. №3),
ТАБЛИЦЯ №3
Структура залучених коштів комерційних банків у іноземній валюті за строками повернення
.
Залучені кошти Сума в млн. грн. Питома вага (у %)
1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998 1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998
Строкові 605 804 833 1361 38 47 50 43
До запитання 973 914 839 1804 62 53 50 57
Разом 1578 1718 1672 3165 100 100 100 100
так і питомої ваги строкових депозитів у загальній сумі залучених коштів у іноземній валюті, яка коливається протягом цього періоду в межах від 38 до 50%.
Аналіз структури залучених коштів комерційних банків у розрізі форм власності вкладників (таб. 4) дає змогу зауважити зростання питомої ваги вкладів підприємств із приватною формою власності і фізичних осіб - із 15% наприкінці 1995 року до 44% наприкінці жовтня 1998 року. Ця тенденція пов'язана з розвитком ринкових відносин узагалі і процесом приватизації зокрема. Ринок депозитів фізичних осіб у цей період також розвивався досить швидкими темпами.
Із цих же причин із кінця 1995 року питома вага вкладів державних підприємств знизилася з 31 до 17%.
Стосовно зменшення протягом 1997-1998 років залишків на рахунках підприємств колективної форми власності з 56 до 38% , то на цей процес вплинули, принаймні 2 основних негативних чинники:
1. криза платежів, яка призвела до неспачі обігових коштів, переважно у великих колективних підприємств;
2. бартеризація торгівельних зв"язків, яка саме протягом 1997-1998 років досягла свого максимуму.
Ці негативні фактори значною мірою вплинули на поглиблення бюджетної кризи у зазначений період.
Розгляд структури залучених коштів комерційних банків у розрізі секторів економіки до яких належать вкладники (таб. №5), виявляє:
- швидкі темпи зростання у 1995-1998 роках не лише абсолютних сум, а й питомої ваги вкладів домашніх господарств і підприємств, які їх обслуговують, на фоні відповідного зниження питомої ваги залишків на рахунках підприємств нефінансового сектору;
- стрімке збільшення залишків на рахунках підприємств фінансового (небанківського) сектора економіки у 1998 році.
ТАБЛИЦЯ № 4. Структура залучених коштів КБ за формами власності.
Форма власності Сума в млн. грн. Питома вага (у %)
1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998 1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998
Приватна 642 1289 2400 3404 15 23 37 44
Колективна 2361 3085 3167 2953 54 56 49 38
Державна 1367 1112 883 1293 31 20 14 17
Разом 4370 5486 6450 7763 100 100 100 100
ТАБЛИЦЯ №5 Структура залучених коштів КБ за секторами економіки.
Сектор Сума в млн. грн. Питома вага (у %)
1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998 1995 1996 1997 Січень-жовтень 1998
Фінансовий (небанківський) 17 7 6 199 0 0 0 3
Нефінансовий 3557 3949 3858 4304 81 72 60 55
Домашні господарства 797 1530 2586 3259 19 28 40 45
Разом 4371 5486 6450 7762 100 100 100 100
Одже, структура і динаміка зростання залучених коштів комерційних банків України протягом 1992-1998 років у цілому відображає позитивні й негативні тенденції, властивні, перехідній моделі економіки.
Треба також зазначити, що в основному комерційні банки мають у розпорядженні короткострокові ресурси. Через те банки обмежені у своїх можливостях здійснювати довгострокові інвестиції і переважно надають кредити для поповнення оборотних коштів.
Банківська система власних грошей не має. Їх специфіка у тому, що вона перетворює капітал економіки, юридичних осіб у банківські ресурси, тобто гроші роблять тільки із грошей. Якщо необхідних грошей немає, то ті, що з'являються з нічого, - порожнє, руйнівні гроші - може продуктувати лише НБУ, але багатішим
від того український народ не стане. Багатство його залежить від успішної роботи економіки.
Одже, підбиваючи підсумки, доцільно зазначити, що першочергова орієнтація комерційних банків на сучасному етапі полягає у формуванні фінансових ресурсів для довгострокових інвестицій в економіку шляхом народжування грошової частини власного капіталу та залучення довгострокових депозитів від населення і суб'єктів господарювання.
Ось чому створення сприятливого середовища, в якому КБ мали б змогу, з одного боку, мобілізувати банківські ресурси, а, з другого, здійснювати інвестиції, має стати головною метою банківських реформ.
?
4. Запозичені кошти комерційного банку.
Запозичений банківський капітал включає позички та позики. Слід чітко уявляти відмінності між цими поняттями. Позички - це кошти, які комерційні банки купують один у одного або

 
 

Цікаве

Загрузка...