WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки і банківська система - Курсова робота

Банки і банківська система - Курсова робота

системи, захист інтересів банківських кредиторів і вкладників. Він видають в порядку, передбаченому Законом про банки, ліцензії на скоїння банківських операцій, в тому числі в іноземній валюті.
За метою забезпечення фінансової прочности банку і захисту інтересів його клієнтів, НБУ визначає порядок формування з прибутку комерційних банків страхових і резервних фондів, призначених для покриття можливих збитків, встановлює для цих банків наступні економічні нормативи:
- Мінімальний розмір статутного капіталу;
- Граничне співвідношення між розміром власних засобів банка і сумою його активів;
- Показники ліквідності балансу;
- Розмір обов'язкових резервів, що містяться в НБУ;
- Максимальний ризик на одного позичальника;
- Максимальні розміри валютного, процентного і курсового ризиків.
За метою забеспечення экономічної тривалості функціонування банківської системи НБУ встановив також наступні економічні нормативи діяльності комерційних банків:
- Норматывы достатності капіталу комерційного банку;
- Нормативи ліквідності балансу комерційного банку;
- Мінімальний розмір обов'язкових резервів, що депонуються в НБУ;
- Максимальний розмір ризику на одного позичальника.
При цьому Нацбанк застосовує нормативи як директивного характеру, обов'язкові для виконання всіма комерційними банками, так і оціночні, що використаються для аналізу їхньої діяльності і фінансового стану.
Достатність капіталу комерційного банку визначається мінімально допустимим розміром статутного капіталу банка і граничним співвідношенням всього його капіталу і суми активів з урахуванням оцінки ризику.
Банки забов'язані підтримувать постійну відповідність між обсягами притягнення і розміщення ресурсів з урахуванням термінів кредитних операцій.
При недодержанні комерційним банком встановлених економічних нормативів і вимог ліквідності балансу НБУ має право:
- Збільшити розмір коштів банка, що депонуються в НБУ;
- Ставити питання перед фундаторами банка про проведення заходів по оздоровленню фінансового стану банка і в необхідних випадках його реорганізації або ліквідації.
Встановлені НБУ привила регулювання діяльності комерційних і кооперативних банків включають порядок формування комерційними банками фонду регулювання кредитних ресурсів банківської системи України. В цілях подальшого розвитку економічних засобів управління кредитною системою, підвищення ефективності використання кредитних ресурсів, концентрації їх на рішенні пріоритетних загальнодержавних програм і задач НБУ утворить цей фонд за рахунок частини привернутих банками ресурсів і депозитів.
Депонування засобів може бути здійснене частково або повністю в формі вкладень в облігації Державної внутрішньої позики України.
Розмір засобів, що підлягають депонуванню, банк розраховує, виходячи з залишків використаних коштів на 1 число кожного місяця.
НБУ може надавати короткострокові кредити комерційним і кооперативним банкам за рахунок наявних в його распорядженні кредитних ресурсів в межах встановленого ліміту кредитування. Рішення питання про надання кредиту принимется на основі аналізу фінансового стану комерційного банку, перспектив погашення кредиту, з урахуванням фактичного формування власних ресурсів і притягнення банком засобів на розрахункові, поточні, депозитні і інші рахунки підприємств, організацій і кооперативів та розміщення ресурсів.
Кредитування здійснюється на основі договорів, в яких передбачаються взаємні зобов'язання і економічна відповідальність сторін, термін і розміри позички, зобов'язання НБУ по вчасному наданню кредиту, порядок його видачі і погашення, процентна ставка, умови її зміни, зобов'язання комерційного банку по заставі і вчасному поверненню кредиту, зміст інформації, що представляється НБУ для перевірки забезпечення кредиту. В такому договорі можуть міститися і інші умови по угоді сторін.
В якості забезпечення кредитів можуть прийматися гарантії одержувачів, що розташуються відповідними грошовими і матеріальними ресурсами, вільними від застави. Процентні ставки по кредитам, що надаються комерційним, кооперативним банкам Національним Банком України, встановлюються Правлінням НБУ.
4. РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ.
Банківська система сьогодні - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків і товарного виробництва і звернення історичні шло паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва.
Комерційні Банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств, що отримали назва фінансових посередників. Вони привертають капітали, заощадження населення идругие грошові засоби, що вивільнюються в процесі господарської діяльності, і надають їхн в тимчасове користування іншим економічним агентам, що потребують додаткового капіталу. Банки створюють на нові вимоги і зобов'язання, що стають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове забов'язання - депозит, а видаючи позичку - нова вимога до позичальника. Цей процес створення нових зобов'язань складає суттєвість фінансового посередництва. Ця трансформація дозволяє подолати складнощі прямого контакту сберегателей і позичальників, возникающи із-за несовпадения необхідних сум ,що пропонуються і, їхніх термінів, прибутковості, і т.д.
Масштаби фінансового посередництва в сучасній економіці поистине величезні. Подання про це дасть статистика грошових потоків. В цій системі врахування господарство поділлене на ряд секторів: домашні господарства, ділові підприємства, державні учереждения, фінансові інститути, закордонний сектор.
Надлишок
коштів Пропозиція Попит Надлишок
коштів
Фіз.лиця
Ділові фірми
Держ.установи
Финансові інститути
Закорд. сектор Фіз.лиця
Ділові фірми
Держ.установи
Финансові інститути
Закорд. сектор
Финансова система
В країнах з розвиненою економікою сектор домашніх господарств є, як правило постачальником капіталу для інших секторів. Сектор ділових фірм в умовах нормальної економічної конъюнктуры зазнає дефіциту грошових засобів. Державний сектор звичайно дефіцитний, тому держава виступає позичальником на ринку ссудных капіталів. Закордонний сектор може мати як дефіцит, так і избыток засобів в залежності від стану платіжного балансу країни по поточним операціям і сальдо межстранового рухи капіталу.
5. ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.
Термін "Комерційний Банк" возник на ранніх етапах розвитку банківського діла, коли банки обслуговували здебільшого торгівлю ( commerce), товарообмінні операції і платежі. Основною клієнтурою були торговці. Банки кредитовали транспортирвку, зберігання і інші операції, зв'язані з товарообменом. З розвитком промислового виробництва виникли операціїпо короткостроковому кредитуванню виробничого циклу: позички на поповнення оборотного капіталу, створення запасів сировини і готових виробів,

 
 

Цікаве

Загрузка...