WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види кредитів комерційних банків - Курсова робота

Види кредитів комерційних банків - Курсова робота

1
КРЕДИТИ НАДАНІ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ
Період Усьго У тому числі за видами
валют кредитів
національній іноземній короткострокових довгострокових
Залишки заборгованості на кінець періоду, млн грн
1996 5452 4102 1350 4845 607
1997 72 95 5195 2100 6522 773
1998
І квартал 7343 5001 2342 6351 992
ІІ квартал 7634 5104 2530 6575 1059
ІІІ квартал 9182 4985 4197 7669 1513
жовтень 8891 4761 4130 7406 1485
листопад 8891 4847 4043 7335 1556
Темпи зростання до попереднього періоду, %
1998
І квартал 101 96 112 97 128
ІІ квартал 104 102 108 104 107
ІІІ квартал 120 98 166 117 143
жовтень 97 96 98 97 98
листопад 100 102 98 99 105
Питома вага в загальному обсязі, %
1996 100 75,2 24,8 88,9 11,1
1997 100 71,2 28,8 89,4 10,6
1998
І квартал 100 68,1 31,9 86,5 13,5
ІІ квартал 100 66,9 33,1 86,1 13,9
ІІІ квартал 100 54,3 45,7 83,5 16,5
жовтень 100 53,5 46,5 83,3 16,7
листопад 100 54,5 45,5 82,5 17,5
Додаток № 2
КРЕДИТИ НАДАНІ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ НА 01.12.1998 РОКУ
(за галузями)
(залишки заборгованості, млн грн)
У тому числі за видами Питома вага в загальному
Галузі усьго валют кредитів обсязі, %
націонал. інозем. короткострокових довгострокових
усьго нац. іноз. усього нац. іноз. короткострокові довгострокові
Усього 8891 4847 4043 7335 4230 3105 1556 618 938 82,5 17,5
з них:
1.Кредити надані юридичним особам 8438 4424 4014 7097 4020 3076 1341 403 938 84,1 15,9
Промисловість 3535 1566 1969 3042 1473 1570 493 94 399 86,1 13,9
С/Г 331 217 114 243 187 55 89 30 59 73,3 26,7
Транспорт 244 89 155 163 71 92 81 18 63 67,0 33,0
Будівництво 192 141 51 145 102 42 47 39 8 75,5 24,5
Торгівля та громадське харчування 2627 1575 1052 2292 1444 848 335 132 203 87,2 12,8
Житлово-комунальнегосподарство 26 18 8 23 17 7 3 1 1 90,1 9,9
Наука і наукове обслуговування 67 26 42 35 22 12 33 3 29 51,5 48,5
2. Кредити надані фізичним особам 453 423 30 238 209 29 215 214 1 52,5 47,5
Додаток № 3
КРЕДИТИ НАДАНІ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ НА 01.12.1998 РОКУ
(за видами кредитів)
(азлишкі заборгованості, млн грн)
У тому числі у валюті Із загальної суми Питома вага видів
Види кредитів Усього нац. іноз юридичним особам фізичним особам кредиту у
усього нац. іноз. усьго нац. іноз. загальному обсязі, %
Усього 8891 4847 4043 8438 4424 4014 453 424 30 100
Овердрафт 50 45 5 48 45 4 1,78 0,41 1,37 0,6
За операціями репо 6 6 --- 6 6 --- --- --- --- 0,1
За врахованими векселями 302 302 --- 302 302 --- --- --- --- 3,4
За факторинговими операціями 22 22 --- 22 22 --- --- --- --- 0,3
За внутрішніми торгівельними операціями 1167 1050 117 1167 1050 117 --- --- --- 13,1
Кредити за експортно-імпортними операціями 2701 114 2587 2701 114 2587
--- --- 30,4
Інші кредити в поточну діяльність 3711 2969 742 3359 2644 715 352 325 27 41,7
Інші кредити в інвестеційну діяльність 931 339 592 831 240 591 100 98 1 10,5
Додаток № 4
СТРУКТУРА КРЕДИТІВ, НАДАНИХ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЗА ЦІЛЬВИМИ ВКЛАДЕННЯМИ НА 01.12.1998 РОКУ.
Перелік використаної літератури.
1. Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Закони України, ред. кол. Опришко В.Ф. та ін., т. 1, К., 1996.
2. Закон України "Про заставу", Відомості Верховної Ради України, №47, 24 листопада 1992 р.
3. Указ Президента України від 16 серпня 1995 року №751 "Про внесення змін до Указу Президента України від 16 березня 1995 року №227 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств".
4. Положення Нацiонального банку України "Про порядок здiйснення консорцiумного кредитування", затверджено постановою Правлiння НБУ №37 вiд 21 лютого 1996 р.
5. Положення Національного банку України "Про кредитування", затверджено постановою Правління Національного банку України №246, 23 вересня 1995 р.
6. Положення "Про порядок формування i використання резерву на можливi втрати за позиками комерцiйних банкiв, затверджено постановою Правлiння НБУ №20 вiд 31 січня 1996 року.
7. Постановление Национального банка Украины №88 от 4 апреля 1997 года "О дальнейшей деятельности акционерно-коммерческого банка "Украина" //Бизнес, №88 от 13 мая 1997 г.
8. Iнструкцiя №10 "Про порядок регулювання та аналiз дiяльностi комерцiйних банкiв", затверджено постановою Правлiння НБУ №343 вiд 30 грудня 1996 року.
9. Положення "Про списання безнадiйної заборгованостi з балансу установ банку "Україна", затверджено постановою Правлiння банку "Україна" вiд 27 серпня 1996 року.
10. Порядок контролю виконання позичальниками умов кредитних договорiв, затверджено Рiшенням кредитного комiтету банку "Україна" 17 жовтня 1996 року.
11. Рекомендацiї по короткостроковому i довгостроковому кредитуванню, банк "Україна", управлiння короткострокових кредитних вкладень, 1994.
12. Адибеков М.Г., Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет, Москва, издательство АО "Консалтбанкир", 1995.
13. Банковские операции, часть 1, под ред. О.И.Лаврушина, М., "ИНФРА-М", 1995.
14. Банковский портфель, кн. 1, отв.ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин, В.И.Солдаткин, М., "Соминтэк", 1994.
15. Банковский портфель, кн. 3, отв. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин, В,И,Солдаткин, М., "Соминтэк", 1994.
16. Банковское дело, под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., М., "Финансы и статистика", 1995.
17. Банковское дело, под ред. Лаврушина О.И., М., 1992.
18. Грошi i кредит, пiд ред. М.I.Савлука, К., "Либiдь", 1992.
19. Ермаков С.Л., Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков, М., Компания "Алес", 1995.
20. Основы банковского дела. Под ред. А.Н.Мороза, К.. "Либра", 1994.
21. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р., Коммерческие банки, М., совместное советско-американское предприятие "Космополис", 1991.
22. Усоскин В.М., Современный коммерческий банк. Управление и операции, М., ИПЦ "Вазар-ферро", 1994.
23. Савлук М.I., Роль банкiвської системи в реформуваннi економiки України //Фiнанси України, №6, 1996 р.
24. Банкiвська справа, №1, 1997 р.
25. Зовнішня торгівля, 1998, № 2-3
26. Вісник НБУ 1998, № 11
27. Фінанси України № 10, 1998
28. Фiнанси України, №2, 1997 р.
29. Вiсник НБУ, №10, 1998 р.
30. Банкiвська справа, №1, 1996 р.
31. Вісник НБУ № 9, 1998
32. Банківська справа, № 4, 1998
33. Вiсник НБУ, №1, 1998 р.
34. Фінанси України № 12, 1998 р.
35. Бюлетень НБУ №11, 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...