WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

________процентів.
Табельний номер чи номер пенсійної книжки.
Керівник___________________________________
М.п.
Гол. бухгалтер _________ ____________________
Зворотний бік довідки
Довідка видається адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем роботи ( встановлення пенсії) одержувача позички в одному примірнику і надається останнім в установу Ощадного банку України.
Підприємства, установи і організації можуть одноразово видавати лише по одній довідці про заробіток (пенсію).
Друга довідка може бути видана лише після погашення кредиту, виданого за першою довідкою. Для одержання другої довідки працівник (пенсіонер) повинен пред'явити попередній кредитний договір з відміткою установи Ощадного банку про повне погашення позички.
Довідки не видаються особам, що підлягають звільненню з різних причин.
Прізвища керівника підприємства, установи, організації і головного бухгалтера вказуються повністю.
Довідка заповнюється одним кольором чорнила , або кульковою ручкою . Виправлення не допускаються.
Керівники і головні бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за подання недостовірної інформації щодо доходів працівника.
Додаток 2.9
К А Р Т К А З А С Т А В И (ЗАКЛАДУ) N_________
(установа банку)
до Договору застави _________________________
(N, дата)
позичковий рахунок N_______________________
№ п/п Відмітки про приход об"єкта (бух. запис) Наймену- вання об`єкта Модель,.тип, марка Рік виго-тов-лення Оціноч-на вар-тість Відмітки про вибуття об`єк та (бух. запис)
дата номер дата номер
Картку заповнив "____"______________199_ р.
Керуючий відділенням банку _________________
Головний бухгалтер _________________________
Додаток 2.10
З А Я В А
індивідуального позичальника на видачу кредиту
"______"______________199_ р.
Від ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові позичальника)
Адреса____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Найменування установи банку _______________________________________
В рахунок дозволеного кредиту на____________________________________
(призначення кредиту)
прошу видати мені _________________________________________________
(готівкою, чеком, перерахуванням)
___________________________________________________________гривень.
(сума цифрами і літерами)
Позичальник_______________________
(підпис)
Додаток 2.11
Розпорядження операційному управлінню (відділу)
"____"___________199__року
В рахунок дозволеного кредиту видати __________________________________________________________________
(готівкою, чеком, перерахуванням з зазначенням реквізитів одержувача коштів)
_______________________________________________________________грн
(сума цифрами та літерами )
-
Керівник установи банку (підпис)
Головний бухгалтер (підпис)
Кредитний працівник (підпис)
"_____"______________ 199_ р.
Додаток 2.12
З А Я В А
Прошу з належної мені суми заробітної плати (пенсії) утримувати і перераховувати суми внесків у погашення кредиту та сплати процентів за користування ним, одержаного мною в установі Ощадного банку N _________________________________________________________________
(району, міста)
на __________________________________________ , в сумах і строки,
(призначення кредиту)
вказані установою Ощадного банку України в супровідному листі на адресу __________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації чи органу, що призначив заробітну плату (пенсію)
_________________________
(підпис)
"____"_____________199 р.
Додаток 2.13
С У П Р О В І Д Н И Й Л И С Т
При цьому направляється заява громадянина (громадянки)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) отримав (ла) в ___________________________________Ощадного
(назва установи)
банку України N ______________________ кредит на__________________
_________________________________________________________________ (призначення кредиту )
на суму____________________________________________________гривень,
( цифрами і літерами )
про утримання із заробітної плати внесків, починаючи з "___" _______199 р. включно, щомісячно в сумі _______________________ гривень у погашення заборгованості за кредитом та процентів за користування ним.
Утримання суми внесків у погашення кредиту та процентів за користування ним просимо перераховувати на кореспондентський рахунок N _______ установи Ощадного банку України N________в_______________________________
_______________________________________________________з позначкою:
(найменування і місцезнаходження)
"В погашення заборгованості гр. ___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
за кредитом та процентів , особовий рахунок N ____________________ "
Керівник установи _________________
Ощадного банку України (підпис)
Гол. бухгалтер __________________
(підпис)
Додаток 2.14
А К Т
передачі майна у заклад
"_____"____________ 199_р. м. ________________
Громадянин (громадянка )___________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
(* (для майнового поручителя-юридичної особи) Ми, що нижче підписалися, представник (в подальшому - Заставодавець), __________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи і т.п.)
в особі _____________________________________________________________ )
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, і представник (в подальшому - Заставодержатель),__________________________________________________________________
(найменування установи банку)
в особі ___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з другої сторони, склали цей акт про те, що згідно з укладеним договором про заставу від "__"______199_р. N ________ та оціночним описом заставодавець передає, а заставодержатель приймає у заклад наступне майно:
п/п Найменува-ння майна Одиниця виміру Кількість Характерис-тика
(опис) Примітка
1 2 3 4 5 6
1
2
3
за оціночною вартістю

 
 

Цікаве

Загрузка...