WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

відкрито рахунок позичальника __________________________________________________________________
(з якого місяця, року )
6. Хто (приватна особа, підприємство, організація, установа) може за Вашим проханням підтвердити Ваш фінансовий стан та надати відповідні рекомендації щодо Вашої платоспроможності ____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Відомості про близьких родичів ____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. На які цілі Ви одержуєте кредит ____________________________________
9. Строк кредиту __________________________________________________
10. Спосіб погашення кредиту_______________________________________ _______________________________________________________________
(готівкою, шляхом списання сум внеску з рахунку по вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту)
11. Забезпечення кредиту __________________________________________
(закладом, заставою)
12. Перелік нерухомого майна, яке є у вашій власності і вільне від інших зобов'язань _______________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Чи маєте Ви на даний час заборгованість за кредитом? Якщо є , то вказати:
а) установу банку, де Ви маєте заборгованість _________________________________________________________________
б) суму боргу ___________________________________________________
в) строк дії Договору _____________________________________________
г) дату повного погашення боргу __________________________________
Дата ______________________ ____________________________________
(підпис позичальника)
_________________________
(підпис кредитного працівника, який прийняв анкету).
(Дата)
Додаток 2.7
ОБГРУНТУВАННЯ ВИДАЧІ КРЕДИТУ
Прізвище, ім'я та по батькові Позичальника ____________________________
__________________________________________________________________
Доходи від заробітної плати _________________________________________
Доходи від заощаджень та цінних паперів _______________________________
Інші доходи _______________________________________________________

п/п ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ
РОЗДІЛ 1
ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СЛУЖБИ
Доходи та витрати позичальника (сім'ї)

п/п Доходи Пози-чаль-ник
Інший член сім'ї
Витрати Пози-чальник Інший член сім'ї
1 2 3 4 5 6 7
1 Заробітна плата Прибутковий податок
2 Доходи від заощадженьта цінних паперів Аліменти
3 Інші доходи (зазначити конкретно) Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках
4 Платежі за товари, придбані в розстрочку
5 Комунальні платежі
6 Щомісячні платежі по страхуванню
7 Інші витрати
(плата за навчання, дит.садок та ін.)
8 Разом доходів Разом
витрат
9* Всього доходів (ряд.8 графа 3+4) Всього витрат
(ряд.8 графа 6+7)
1. Чи має позичальник стабільний прибуток? (Довідка про заробітну плату, інші документи, що підтверджують доходи)
2. З якого часу працює на даному підприємстві?
3. З якого часу є клієнтом
Ощадного банку?
4. Коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп розраховується як відношення сукупного середньомісячного доходу (МД) до суми середньомісячних витрат (МВ) та місячних платежів по кредиту та відсотках (МПП):
МД
Кпп = --------,
МПП + МВ
де МПП - місячні платежі по позичці , включаючи відсотки (в розрахунок береться позичка, яку передбачає одержати позичальник).
Теоретичне значення коефіцієнта платоспроможності Кпп - не менше 1.3
5. Коефіцієнт платоспроможності сім'ї Кпс обчислюється з відношення сукупного місячного доходу сім'ї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по позичці :
МДС
Кпс = -------------------,
МВС + МПП
де МДС - місячний дохід сім'ї;
МВС - місячні витрати сім'ї .
Теоретичне значення Кпс повинно бути не менше 1,5
7. Наявність всіх необхідних документів для одержання кредиту.
8 Реальність розрахунку позичальника по обгрунтуванню фінансових можливостей погашення боргу і сплати процентів за кредитом:
-реальне;
-частково реальне;
-нереальне.
9. Ліквідність заставленого майна позичальника або майнового поручителя:
-високоліквідне;
-ліквідне;
-неліквідне.
10. Кредитна історія позичальника, наявність(випадків)кредитної заборгованості по раніше отриманих кредитах та взаємопоручительств.
ВИСНОВОК
Дата
Підпис
РОЗДІЛ 2
ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ
1. Правова оцінка кредитної
угоди, на підставі якої
надається кредит
2. Правова оцінка забезпечення:
-договір застави з позичальником
-договір застави з майновим поручителем
3. Наявність застрахованого майна , яке є заставою, його правовий статус
ВИСНОВОК:
Дата
Підпис
РОЗДІЛ 3
ОБГРУНТУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
1. Чи відповідають дійсності дані, що наведені в анкеті позичальника
2. Надійність забезпечення
кредиту
3. Чи є реальним цільове призначення кредиту ?
ВИСНОВОК
Дата
Підпис
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КРЕДИТУ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата________________________
Підпис начальника
кредитної служби_________________________
Додаток 2.8
Штамп
підприємства, установи,
організації Довідка дійсна протягом
" " ________________199 р. 15 днів
N_____________
Д О В І Д К А
для одержання кредиту в установі
Ощадного банку
____________________________________________________________
( найменування району, міста )
Видана гр.__________________________________________________
( прізвище, ім'я та по батькові )
Що він (вона) постійно працює з "______"__________________199_р. на посаді ___________________________________________________
одержує пенсію довічно або строком до "___"_______________199_р.
____________________________________________________________(повне найменування підприємства, установи, організації органу, що призначив пенсію, і його поштова адреса)
і його (її) середньомісячний заробіток (пенсія) за останніх три місяці становить____________________________________________гривень.
(цифрами і літерами)
Зі вказаного заробітку (пенсії) робляться щомісячні утримання за виконавчими листами та іншими документами у розмірі

 
 

Цікаве

Загрузка...