WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Заставодавець
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
( підпис ) ( підпис )
М. п. * М.п. (для юридичної особи)
Заставодержатель Заставодавець
Додаток N 2.5
(Складається, якщо Заставодавець - юридична особа (тільки як майновий поручитель) або фізична особа (позичальник або майновий поручитель) надає у заклад будь-яке рухоме майно, крім транспортних засобів)
ДОГОВІР
ПРО ЗАКЛАД (ТВЕРДУ ЗАСТАВУ) № ________
(зразок)
м.____________ "___ "______________199___р.
_________________________________________________________________
(найменування відділення Ощадного банку)
( в подальшому - "Заставодержатель") в особі __________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________, який діє на підставі
Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і
(для фізичних осіб: _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)( в подальшому - " заставодержатель")
який проживає за адресою_________________________________________ _________________________________________________________________),
* (для юридичних осіб: _________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи) (в подальшому "Заставодавець")
в особі _________________________________________, який діє на підставі
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
______________________,) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Цей договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов'язаний Заставодержателю до "____"_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ______________________________________________________________________гривень, до "____"___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
ПРИКЛАД (у разі, якщо Заставодавець - майновий поручитель):
Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та________________________________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов'язаний Заставодержателю
до "___"________________199__р. повернути кредит у розмірі __________________________________ гривень, до "____"__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
2. Предметом закладу є належне Заставодавцю на праві власності __________________________________________________________________(в подальшому - Майно), що передається Заставодавцем у володіння Заставодержателю.
(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, що передається у заставу і фактично передається Заставодержателю. Без зазначення цих умов договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).
* Балансова ціна становить________________________ гривень. (додати для юридичних осіб)
Сторони цього Договору оцінюють Майно у_______________________ __________________________________ гривень.
Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________
(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:
опис майна;
оцінка майна;
місцезнаходження майна;
невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.
3. * (Для юридичних осіб; для фізичних - якщо є можливість) . Предмет закладу є власністю Заставодавця згідно з _____________________________
_________________________________________________________________.
(вказуються документи, що підтверджують право власності на заставлене майно) .
4. Заставодавець заявляє, що:
4.1. * Предмет закладу є його власністю (для фізичних осіб).
4.2. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.
4.3. На підставах, передбачених законодавчими актами України на Майно може бути звернене стягнення.
4.4. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.
4.5. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.
4.6. До Заставодавця не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Майна.
4.7. Майно не є суб'єктом судового спору.
4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.
5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні Заставодержателя) за адресою_____________________________________
_________________________________________________________________
СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ (ЗАКЛАДОМ)
6. Зобов'язання, що забезпечено закладом, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі___________________________________ __________________________________________________________,
(сума цифрами та літерами)
проценти за користування ним та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від "____ " _____________199__р., сплачені.
7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов'язання за цим кредитним договором , що забезпечені закладом відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.
8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем заклад зберігається у початковому обсязі.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9. Заставодержатель має право:
9.1. Придбавати закладене Майно у власність.
9.2. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів

 
 

Цікаве

Загрузка...