WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

між Сторонами .
22. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.
23. З усіх питаннях, що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.
24.Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.
25. Витрати, пов'язані з укладенням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Заставодержатель Заставодавець
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
______________________________ ___________________________
( підпис ) ( підпис )
М. п. * М.п. (для юридичної особи)
Заставодержатель Заставодавець
Додаток 2.4
(Складається, якщо Заставодавець - юридична особа (тільки як майновий поручитель) або фізична особа (позичальник або майновий поручитель) надає у заставу (заклад) транспортні засоби)
ДОГОВІР
ЗАСТАВИ (ЗАКЛАДУ) ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № ________ (зразок)
м.____________ "_____ "______________199___р.
________________________________________________________________
(найменування відділення Ощадного банку)
( в подальшому - "Заставодержатель" ) в особі __________________________ ________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і
* (для фізичних осіб: _________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) (в подальшому - Заставодавець )
який проживає за адресою_______________________________________ _________________________________________________________________,)
* (для юридичних осіб: _________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи) ( в подальшому - "Заставодавець" )
в особі ________________________________, який діє на підставі ________
(прізвище, ім'я, по-батькові керівника)
________________________________________________________________ ),
з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов'язаний Заставодержателю до "____"_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ___________________________________________________________гривень, до"____"___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
ПРИКЛАД (у разі, якщо Заставодавець - майновий поручитель):
Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _____________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов'язаний Заставодержателю
до "___"________________199__р. повернути кредит у розмірі __________________________________ гривень до "____"__________________199__р., сплатити_________процентів річних за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
2. Предметом застави (закладу) є належний Заставодавцю на праві власності автотранспортний засіб _______________________________(в подальшому - Майно)
(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акту передачі Майна у заставу ).
* Балансова ціна становить_________________ гривень (додати для юридичних осіб)
Сторони цього Договору оцінюють майно у________________________ __________________________________ гривень.
Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________
(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:
опис майна;
оцінка майна;
місцезнаходження майна;
невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи Договором.
3. Предмет застави є власністю Заставодавця згідно з _________________________________________________________________
(вказуються документи, що підтверджують право власності на заставлене майно) .
4. Заставодавець заявляє, що:
4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.
4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України , на Майно може бути звернене стягнення.
4.3. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.
4.4. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.
4.5. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.
4.6. До Заставодавця не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Майна.
4.7. Майно не є суб'єктом судового спору.
4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.
5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця *(при закладі - у володінні (користуванні) Заставодержателя)) за адресою: ___________________________________ .
_________________________________________________________________
СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ (ЗАКЛАДОМ)
6. Зобов'язання, що забезпечено заставою (закладом), вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі _________________________________________________________________,
(сума цифрами та літерами )
проценти за користування ним та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору, вказаного в п.1 цього Договору, сплачені.
7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за

 
 

Цікаве

Загрузка...