WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

метрів по 50 (п'ятдесят) квадратних метрів кожне та підсобне приміщення площею 10 (десять) квадратних метрів; на другому поверсі вказаний будинок має 1 (одну) трикімнатну квартиру загальною площею 240 (двісті сорок) квадратних метрів, з них 2 (дві) кімнати по 70 (сімдесят) квадратних метрів кожна, 1 (одна) кімната 30 (тридцять) квадратних метрів, кухня 10 (десять) квадратних метрів, хол 30 (тридцять) квадратних метрів, коридор 15 (п'ятнадцять ) квадратних метрів.
Інвентаризаційна оцінка будинку становить___________________гривень.
*Балансова ціна становить______________гривень , (додати для юридичних осіб)
Сторони цього Договору оцінюють майно у ___________________гривень.
Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________
(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:
опис майна;
оцінка майна;
місцезнаходження майна;
невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.
3. Майно є власністю Заставодавця згідно з ____________________________
__________________________________________________________________
(вказуються документи, що засвідчують право власності
на Майно, що передається у заставу)
ПРИКЛАД:
Будинок є власністю Заставодавця згідно з договором купівлі-продажу і актом передачі будинку, що зареєстрований у __________________________________
міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером ____________________ .
Якщо предметом іпотеки є також земельна ділянка, то правопостановчими документами є відповідні рішення та акти (договір оренди) на володіння землею, які видаються відповідними Радами народних депутатів. Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України "Про заставу" при іпотеці будівлі та споруди предметом застави разом з нею стає також право на користування земельною ділянкою, на якій розташовані вказані об'єкти. У цих випадках при зверненні стягнення на предмет застави набувач будівлі, споруди має право на одержання земельної ділянки відповідно до законодавства України.
Тому при складанні пункту про предмет іпотеки слід описати у ньому відповідним чином і земельну ділянку.
*При вирішенні питання про забезпечення кредиту заставою Майна (особливо нерухомого) юридичних осіб, крім вивчення відповідних документів і приєднання їх до кредитної справи слід , зробити відповідну юридичну експертизу (отримати консультації) про правомочність відповідного підприємства (установи) передавати у заставу відповідне
майно.
4. Заставодавець заявляє, що:
4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.
4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України на майно може бути звернене стягнення.
4.3. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.
4.4. До Заставодавця не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Майна. Предмет застави не є суб'єктом судового спору.
4.5. До цього часу Майно нікому не продано, не подаровано (не здано в оренду), під забороною (арештом) не перебуває.
4.6. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.
4.7. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.
4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.
* ПРИКЛАД (для юридичних осіб):
Майно перебуває у спільній власності і передано в заставу за згодою всіх співвласників - цьому разі кожний із співвласників вказуєтьсяпри підписанні цього Договору.
5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця.
СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ
6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі______________________________ ______________________________________________________________,
(сума цифрами та літерами )
проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від "_____" _____________199__р., сплачені.
7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов'язання за цим кредитним договором, що забезпечені заставою відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.
8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава зберігається у початковому обсязі.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9. Заставодержатель має право:
9.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця ( * для юридичних осіб можна додати: або третьої особи, у якої знаходиться Майно) перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження заставленого майна.
9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження майна.
9.3. Придбавати заставлене Майно у власність.
9.4. Звернути стягнення на майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави.
9.5. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави у випадку не виконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199_р.
Реалізація предмета застави здійснюється в порядку , встановленому Законом України "Про заставу" .
9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави.
9.7. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.
10. Заставодавець має право:
10.1. Володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення.
10.2. Лише при наявності письмової згоди Заставодержателя передавати майно в оренду.
11. Заставодавець зобов'язаний:
11.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п.2 та 3 цього Договору , не пізніше ______________ з часу, коли ці зміни сталися.
11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в такий термін: _____________________________________. ( * Залежно від предмета іпотеки та його цільового призначення і використання ці заходи встановлюються умовами Договору. Наприклад, встановлення засобів пожежної безпеки, забезпечення цілодобової охорони Майна,

 
 

Цікаве

Загрузка...