WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

1,01,98 по 1,03,99, збільшився майже в чотири рази, або на 6247 тис.грн. з 2031 тис.грн. до 8278 тис.грн. Причому слід відмітити той факт, що по ГОУ сума простроченої заборгованості по кредитах становила на 1,03,99 0 тис.грн., а по Києву та Київській області обсяг заборгованості по прострочених та сумнівних кредитах наданих фізичним особам збільшився тільки на 9,3% і становила 685 тис.грн. , тобто ріст простроченої заборгованості в даному регіоні йде темпами значно нижчими, чим приріст самого обсягу кредитів. Отже це ще раз підтверджує те, що є перспективи для розвитку споживчого кредитування в Україні, а саме в Ощадбанку тільки для цього необхідно прикласти зусилля не тільки самих банківських установ, а й держави у вигляді певних пільг, як для самих банків, так і для окремих верств населення. Потрібне започаткування спеціальних програм з метою покращення соціального стану певних категорій населення на державному рівні із застосуванням механізмів споживчого кредитування.
Проаналізувавши ситуацію з споживчого кредитування як в Україні в цілому, так і в Ощадному банку України зокрема , слід зазначити, що незважаючи на всі проблеми, досягнуто досить помітний прогрес у розвитку як житлового кредитування, так і споживчого кредитування в цілому. Інтерес банків до цих операцій пояснюється, по-перше, існуючим вже сьогодні реальним платоспроможним попитом як на житлові позички, так і на інші види споживчого кредитування і, по-друге, передбаченням у майбутньому величезного ринку для іпотечних кредитів і усвідомленням того, що саме сьогодні можна зайняти на ньому гарну позицію. Що ж стосовно перспектив розвитку споживчого кредитування то, на мою думку, саме в розвитку житлового кредитування Ощадний банк України знайде чималий потенціал для свого розвитку. Але для цього потрібні цілеспрямовані зусилля не тільки зі сторони банку, а й зі сторони держави. як у наданні певних пільг банкам, що займаються споживчим кредитування, так і в наданні субсидій певним категоріям населення для придбання житла у розстрочку, створенні відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим операціям, створення Республіканського агентства, яка б займалося безпосередньо іпотечним кредитуванням і т.ін.
На основі проведеного аналізу і надання оцінки операціям з споживчого кредитування Ощадного банку України надано наступні пропозиції по вдосконаленню даних операцій:
" створення Республіканського агентства, яке б займалося безпосередньо іпотечним кредитуванням;
" створення відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим операціям;
" надання субсидій певним категоріям населення для придбання житла у розстрочку;
" створення власної бази даних по виданим кредитам;
" створення відділу, який би на основі даних власної бази займався аналізом кредитів та позичальників;
" підключення до інформаційної бази по позичальникам на міжбанківському рівні;
" розробити внутрібанківське положення в Ощадбанку по іпотечному кредитуванню;
При написанні положення про іпотечне кредитування слід врахувати деякі специфічні моменти:
* Предметом іпотеки може бути тільки майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено та на яке може бути звернено стягнення;
* неподільне майно не підлягає передачі в іпотеку частинами;
* застава майнових прав щодо нерухомого майна здійснюється за правилами іпотеки;
* договір про іпотеку має бути нотаріально посвідченим;
* для запобігання проблемам , що можуть виникнути при зверненні стягнення на житловий будинок чи квартиру, щодо якого встановлена іпотека, з наступним виселенням власника та членів його сім`ї , кредитування таких осіб допускається лише за умови наявності у них іншого житла.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-Х11 від 20.03.91 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. -1991. -№ 25.
2. Про заставу: Закон України від 2.10.92 р. №2654 - 12 //Відомості Верховної Ради України 1997 №47
3. "Про кредитування" Положення НБУ №246 від 28.09.95 www.liga.kiev.ua
4. "Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників" Постанова НБУ №323затверджене від 29.09.97 www.liga.kiev.ua
5. "Про кредитний моніторинг" Положення Ощадбанку України протокол №8 від 2.03.99
6. "Про порядок визнання і списання безнадійної заборгованості за кредитами" Положення Ощадбанку протокол №8 від 2.03.99
7. "Про споживче кредитування громадян України" Положення Ощадбанку протокол №8 від 2.03.99
8. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит / Учебное пособие. - М.: Институт международного права и экономики, 1996.- 136 с.
9. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привличения и учет / серия "Международный банковский бизнес".- М.:Изд. АО " Консалтбанкир", 1995.-88с.
10. Анализ деятельности коммерческих банков / Под общей ред. С.И. Кушок ,- М.: АОзТ "Вече" составлено АО "Московское финансовое объединение", 1994.- 400 с.
11. Андреев А.А., Морозов А.Г. Пластиковые карточки. Руководство для пользователей. -М.: Концерн "Банковский деловой центр", 1998.- 99 с.
12. Андреев А.А. Пластиковые карты 2-е изд. переработанное и дополненное, -М.: Концерн "Банковский деловой центр", 1998.- 312 с.
13. Анкасов А.И. Активные операции коммерческих банков / серия "Международный банковский бизнес". - М.: Издательство АО "Консалтбанкир", 1994.- 80 с.
14. Антонов Н.Г. Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки .- М.: АО "Финстатинформ", 1995.- 269 с.
15. Артеменко В.Г. Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие ,- М.: Издательство "ДИС", НГАЭиУ, 1997.- 128 с.
16. Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А.М. - К.: "Слід", 1993.- 328 с.
17. Банковская система России . Настольная книга банкира. Кредитный процесс коммерческого банка. - М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания "ДеКА", 1995.- 112 с.
18. Банковский кредит и способы его обеспечения / Под ред. А.А. Безуглова , М.: "Интерпол - Москва" , 1994.- 80 с.
19. Банковский портфель - I / Книга банкира , Книга клиента, Книга инвестора - М.: СОМИНТЕК ,1994. - 752 с.
20. Банковский портфель - III / Книга менеджера по кредитам, Книга менеджера по трастовым операциям и фондам, Книга менеджера по расчетам, Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. редактор Ю. Коробов и др. - М.: СОМИНТЕК ,1995. - 752 с. ( Портфель делового человека )
21. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.1 теория и концепции / под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития , 1997.- 548 с.
22. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.2 политика и стратегия/ под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития , 1997.- 648 с.
23. Банковское дело под редакцией О.И. Лаврушина - М.: "Росто", 1992. - 429с.
24. Банковское дело / Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика , 1996. - 480 с.
25. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности

 
 

Цікаве

Загрузка...