WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

стану позичальника -фізичної особи", необхідна наступна інформація:
довідка з місця роботи про стаж роботи;
довідка з місця роботи про розмір заробітної плати та утримань з неї (у тому числі за товари придбані в розстрочку, та інші стягнення);
приватний підприємець подає декларацію про доходи, що завірена податковою інспекцією;
документи, що підтверджують прибутки по вкладам та цінним паперам;
інші документи, що підтверджують інші доходи та витрати позичальника та його сім'Ї (довідка з місця постійної роботи чоловіка (дружини) із зазначенням отримуваного доходу (середньомісячного заробітку) і розміру відрахувань з нього;
розрахункові документи, що підтверджують витрати по утриманню дітей в дошкільних установах, плату за навчання.
Схема інформаційних задач комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи" наведена на малюнку 4.4.
Алгоритм розрахунків табличних показників, що характеризують фінансовий стан позичальника - фізичної особи представлений в таблиці 4.2.
Крім розрахункових методів дослідження в роботі використовують і графічні методи, які ілюструють і доповнюють традиційні табличні форми відображення інформації.
Характеристика комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи".
Таблиця 4.1.
№ Назва задачі Методи розв'язання Аналітичні показники
1. Загальна характеристика клієнта Сформувати загальне уявлення про потенційного клієнта Доходи, витрати
2. Соціальний та сімейний стан Визначити вік, кількість років перебування у шлюбі, кількість дітей, з метою вирішення ймовірності погашення позики, Кількість років, в тому числі одружений, кількість дітей
3. Наявність нерухомості Визначити здатність клієнта забезпечити позику заставою на відповідному рівні Власна нерухомість та інші предмети застави
4. Професійні здібності позичальника Дослідити рівень кваліфікації та професійний стаж в тому числі безперервний Стабільність позичальника - фізичної особи
5. Аналіз попередніх відносин позичальника з банком Оцінити фінансову порядність та пунктуальність при попередніх випадках користування позиками, своєчасність сплати відсотків та основного боргу Кредитна історія, інформація незалежних кредитних агентств та бюро, інших банків
6. Загальні показники платоспроможності Визначити співвідношення величини сумарних доходів до сумарних витрат Довгострокові кредити банку, довгострокові позичкові кошти, сума джерел формування доходів та витрат
7. Коефіцієнт платоспроможності Визначити фінансовий стан клієнта, його незалежність від позикових коштів Власні фінансові, загальні фінансові джерела
8. Коефіцієнт плато- спроможності сім'ї Визначити залежність позичальника разом з сім'єю від позичкових коштів Доходи та витрати сім'ї
9. Коефіцієнт забезпечення суди Дослідження забезпечення кредиту заставою Власна нерухомість, наявність депозитного рахунку в банку
10 Аналіз фінансової стабільності Оцінити здатність і ймовірність повернення клієнтом взятих в борг коштів Коефіцієнт маневреності, коефіцієнт покриття
2 Характеристика проекту, що кредитується Дослідження проекту, що кредитується Об'єкт кредитування, строк, суб'єкт кредитування, розмір кредиту, забезпечення
13 Наявність забезпечення Дослідження предмету забезпечення на випадок, якщо клієнт не зможе погасити кредит Вартість заставного майна сума процентів
14 Оцінка класу позичальника Визначення результату кредитоздатності клієнта і рішення про видачу або не видачу позики Рейтингова оцінка
Алгоритм обчислення показників, що характеризують фінансовий стан позичальника.
Таблиця 4.2.
№ Назва показника Алгоритм розрахунків Умовні позначення
Показники платоспроможності
1.
Платоспромож-ність позичальника МДП
Кпп=
МПП+МВ МДП - місячний доход позичальника
МПП - місячні витрати по позичці (у розрахунок приймається позичка, яку планує одержати позичальник).
МВ - місячні витрати
2. Коефіцієнт платоспромож-
ності Р=Дч*К*Т Т - термін позики (в місяцях)
Дч - середньомісячний доход за останні шість місяців, мінус всі обов'язкові платежі (Дч)
К - коефіцієнт, який змінюється в залежності від значення Дч
3.
Платоспромож-
ність сім'ї МДС
Кпс=
МПП+МВС МДС - місячний доход сім'ї
МВС - місячні витрати сім'ї
МПП - місячні витрати по позичці (у розрахунок приймається позичка, яку планує одержати позичальник).
Показники платоспроможності
4.
Коефіцієнт забезпеченості ВР
Кз=
СК ВР - вартість застави
СК - сума кредиту
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування комерційного банку на прикладі Державного спеціалізованого Ощадного банку України приводить нас до ряду висновків.
Загалом банківська система України вже має законодавчу основу для свого функціонування на кредитних ринках. До основних нормативних документів, на яких базується банківська кредитна діяльність відносяться: Закон "Про банки і банківську діяльність", Положення Національного банку "Про кредитування, "Положення про порядок ліцензування банків в Україні" затверджене Постановою Правління Національного банку України, інструкції Національного банку України та інші нормативні акти.
Але аналіз освітленості проблеми саме споживчого кредитування в комерційному банку свідчить про відсутність систематизованої інформації в літературних та періодичних виданнях, ця проблематика розглядається лише в загальному контексті кредитування. Слід відзначити, що такий підхід є не зовсім коректним, оскільки споживче кредитування має свої особливості. В даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених та досвід окремих банків по обраному питанню. Дослідження даної теми проводилося за наступними напрямками:
це механізм кредитування;
ситуація на кредитних ринках;
основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні;
особливості здійснення споживчого кредитування в Ощадбанку;
Аналіз операцій по споживчому кредитуванню Ощадного банку України проводився відповідно до вищенаведених напрямків.
Отже в кінці першого розділу можна підсумувати, що не дивлячись на те, що за кордоном обсяг кредитних операцій по споживчому кредитуванню складає одну третину від загального обсягу наданих кредитів, споживче кредитування в Україні ще не набуло великого розповсюдження серед банків, але є вже декілька банків які почали займатися кредитування населення. Що ж стосується самого споживчого кредиту, то існує декілька специфічних рис. По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надають суб`єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості ( Наприклад. Акцій,

 
 

Цікаве

Загрузка...