WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

не тільки зі сторони банків, а й зі сторони держави, як у наданні певних пільг банкам, що займаються споживчим кредитування, так і в наданні субсидій певним категоріям населення для придбання житла у розстрочку, створенні відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим операціям, створення Республіканського агентства, яка б займалося безпосередньо іпотечним кредитуванням і т.ін.
РОЗДІЛ 4
Комп'ютерна реалізація дипломного дослідження
4.1Автоматизація банківської системи Ощадбанку України
Комп'ютерізація банківської діяльності є показником світового рівня новітних інформаційних технологій.
Необхідність оперативного регулювання на кредитно - фінансові обставини зумовила значні зміни в банківській сфері. Банки України, повіривши в ідеї банківської інформації, очолили дослідницькі роботи з автоматизації банківської справи із використанням потенціалу наукових закладів, що мали досвід розробки та впровадження формалізованих комп'ютеризованих систем. Однак поряд із цими позитивними змінами в банківській сфері України, ще слабо розвинуте математичне й програмне забезпечення щодо прийняття банківських рішень із важливих операцій, а саме: кредитування, інвестування, лізингу, факторингу та інші. Не виняток становить і Ощадбанк України, хоча останнім часом він проводить грандіозну модернізацію робочих місць своїх працівників, як в плані технічного забезпечення, так і в плані програмного забезпечення. Відповідно до затвердженої Програми інтеграції інформаційних технологій та інженерної інфраструктури Ощадбанку України виконано значний обсяг робіт по інтеграції інформаційних технологій та інженерної інфраструктури банку, їх розвитку і забезпеченню якісного та надійного функціонування розгорнутих систем, мереж, засобів і обладнання.
З метою автоматизації процесів підготовки і прийняття управлінських рішень виконуються роботи по розвитку автоматизованої системи управління банком.
Підрозділами банку активізувалася робота по впровадженню системи "Клієнт-Банк" у 1998 році було проведено сертифікацію цього програмного забезпечення в НБУ. До системи вже підключено велику кількість клієнтів.
У банку створено власну багатофункціональну систему технічного захисту інформації. Завершено роботу із сертифікацією системи захисту банку в цілому у Державному комітеті України з питань державних секторів та технічного захисту інформації.
Вся робота управління автоматизації направлена на підвищення ефективності роботи банку в якості обслуговування клієнтів, розширення переліку послуг, що надаються банком. Схеми автоматизованих банківських продуктів показані на рис.4.1,4.2.
Ощадбанк України збирається стати учасником міжнародної платіжної системи SWIFT та інформаційно-ділингової системи Reuters. Банк проводить роботу по впровадженню технологій обслуговування пластикових карток. Так вже всі працівники банку мають власні кредитні або дебетові картки і заробітну плату отримують на пластикових картках.
Для оперативного контролю за нормативами відкритої валютної позиції, розроблена програма, яка на основі балансових звітів філій та головного офісу банку проводить розрахунок консолідованої валютної позиції по всім видам валют. Окрема програма дозволяє дилерам контролювати обсяг позиції по укладеним угодам, щоб не допустити порушення економічних нормативів, що може призвести до суворих санкцій з боку НБУ.
При виборі між вкладенням коштів у різні види фінансових активів важливо мати оперативну інформацію про стан ринків України, Росії та міжнародних, процентні ставки, ціни на фінансові інструменти, курси валют. Таку інформацію банк отримує в реальному часі через термінал інформаційної системи Reuters. Інформація про курси і ставки супроводжується потоком новин.
Оскільки ринки змінюються постійно, дуже важливо мати змогу швидко реагувати на зміни, укладаючи угоди в моменти найбільш сприятливої ситуації. Таку можливість надає система Reuters Dealing.
Для поточного управління ліквідністю використовується система Microsoft Excel. Таблиця, складена в ній дозволяє, вводячи протягом дня інформацію про грошові потоки спрогнозувати залишок на кореспондентських рахунках банку на кінець дня. В окремі області робочої таблиці вводяться заплановані платежі клієнтів а також платежі банку за укладеними угодами, сплата податків тощо і фактично проведені платежі; розраховується також відхилення планових і фактичних показників. Інформація для вирішення цієїзадачі надходить з усіх підрозділів банку і отримується за запитами з ОДБ.
Для формування звітів, що надсилаються в НБУ використовується програма Stat.
Клієнт
1
Банк
3
2
1 - Розпорядження клієнта на перерахування коштів
2 - Відправка банком платежу за розпорядженням одержувачу
3 - Повідомлення клієнта про здійснення платежу
Рис.4.1 Схема роботи програми "Клієнт - Банк"
Операційний день банку
Зовнішні проводки Внутрішні проводки
Формування платежів Відправка платежів Отримання коштів Балансові Позабалансові
Рис. 4.2 Схема операційного дня банку.
4.2 Комп'ютерна реалізація комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи"
1. Економічна характеристика комплексу задач.
Аналіз фінансового стану позичальника потребує накопичення систематизованої обробки великого обсягу інформації, пов'язаної з надходженням і використанням коштів позичальника. Значний обсяг цієї роботи має бути доручено засобам обчислювальної техніки, які оснащені необхідним програмним забезпеченням.
Комплекс задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи" доцільно включити до складу автоматизованого включити до складу автоматизованого робочого місця банківського менеджера.
АРМ - являє собою проблемно-орієнтований комплекс програмних, технічних і комунікаційних засобів інформаційного і методичного забезпечення користувача для вирішення його задач в режимі діалогу з ЕОМ.
Технічною основою АРМ являється персональний комп'ютер, який знаходиться безпосередньо на робочому місці працівника кредитного відділу і надає користувачу можливість вести обробку інформації в електронному режимі, підготовлювати і передавати інформаційні документи, підтримувати інформаційний зв'язок з іншими працівниками і системами.
В дипломній роботі пропонуються методичні підходи до створення АРМ маркетолога банку і виконана їх реалізація на прикладі комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника".
В таблиці 4.1 характеризується комплекс задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи".
Загальна схема комплексу задач і їх ієрархія наведена на малюнку 4.3.
Попередня оцінка
Рис. 4.3. Схема інформаційних зв'язків комплексу задач
2. Інформаційне забезпечення задач, що входять до комплексу.
Створення інформаційного забезпечення полягає в пошуках джерел отримання інформації.
Для розв'язання задач, які входять до комплексу задач "Аналіз фінансового

 
 

Цікаве

Загрузка...