WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

високому рівні. Свідченням тому є аналогічні отримані результати з використанням інших методик провідних західних банків, які вдосконалювали свої методики протягом декількох десятиліть. Про це також свідчать нещодавні результати перевірки німецькими банкірами пакету кредитних документів, які було прийнято в банку. За підсумками яких методичну базу з кредитування було оцінено, як таку, яка написана на високому європейському рівні.
Таблиця 2.13
Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника

п/п Назва показника Ваго-мість Розрахун-кове значення показника Значення показника з урахуванням вагомості
(гр.4*гр3)
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт платоспромо-жності позичальника (Кпп) 8 1,61 12,88
2 Коефіцієнт платоспромо-жності сім'ї (Кпс) 7 1,61 11,27
3 Вік позичальника (ВП) 1 2 2
4 Наявність власної неру- хомості (ВН) 1 2 2
5 Наявність постійної
роботи (ПР) 1 2 2
6 Безперервний стаж роботи (БС) 1 1 1
7 Погашення кредитів у минулому (ПМ) 1 1 1
Таблиця 2.14
Визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника

п/п Назва показника Теоретич. значення Вагомість показника Розрахунк значення показника Розрахунок значення
з урахув. Вагомості
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт платоспромо-жності позичальника Кпп Не менше 2,0 8 1,61 12,88
2 Коефіцієнт платоспромо-жності сім'ї Кпс Не менше 2,0 7 1,61 11,27
3 Коефіцієнт забезпечення
Кз Не менше 1,5 10 2,12 21,2
4 Наявність власної неру- хомості ВН 1 3 1 3
5 Наявність постійної
роботи ПР 2 1 2 2
Всього 50,35
Таблиця 2.15
Оцінка кредитоспроможності за російською методикою
№ Показник Значення
1 середньомісячний доход за останні шість місяців, мінус всі обов'язкові платежі (Дч) (грн.) 577,85
2 коефіцієнт, який змінюється в залежності від значення Дч (К) 0,3
3 термін кредитування в місяцях (Т) 12
4 Платоспроможність (Р=Дч*К*Т) (грн.) 2080,26
Таблиця 2.16
Аналіз кредитоспроможності позичальника з використанням моделі Дюрана
(бали)
№ Показник Оцінка
1 Вік 0,11
2 Термін проживання в даній місцевості 0,42
3 Стать 0
4 Професія 0,16
5 Робота в галузі 0
6 Зайнятість 0,472
7 Наявність рахунку в банку 0,4
8 Володіння нерухомістю 0,35
9 Сумарний бал 1,912
Висновок. В кінці проведення аналізу можна сказати, що в цілому процес кредитування фізичних осіб в Ощадбанку України відповідає не тільки стандартам і нормативам встановленими НБУ та українським законодавством, а й навіть заслуговує високої оцінки зі сторони світової банківської еліти. Свідченням цього також є результати дослідження проведені мною в цій частині. Коли брали до розгляду дані конкретного позичальника і аналізували їх різними методами та методиками різних банків, в тому числі й західних, на предмет кредитоспроможності, тобто можливості надання кредиту цьому конкретному позичальнику. І в результаті аналізу по всім методикам були отримані однакові результати. Тобто методика аналізу кредитоспроможності фізичної особи -позичальника, розроблена спеціалістами відділу методології Ощадбанку України не гірша за ті, які використовують провідні банки світу. Результати мого дослідження також підтверджують результати перевірки спеціалістів німецького ощадного банку, ціллю яких було перевірити стан методологічного забезпечення кредитної діяльності Ощадбанку України.
Проаналізувавши дані кредитного портфелю, я можу зробити висновок, що незважаючи на дуже скрутне становище в країні, а саме несприятливу економічну так і політичну ситуацію як в країні так і в банківській системі, кредитування фізичних осіб все ж таки проводиться, хоча й не рівномірно по всіх регіонах. Так найбільшими темпами розвивається споживче кредитування в центральних районах держави, а саме це ГОУ в якому з 1,01,98 по 1,03,99 (див. табл. 2.10) обсяг кредитів виданих фізичним особам збільшився більше, ніж в шість раз з 516 тис.грн. до 3190 тис.грн. та м. Київ та Київська область, де соціальний рівень доходів населення на порядок вищий, ніж по всій Україні в цілому, обсяг виданих кредитів фізичним особам за звітний період, з 1,01,98 по 1,03,99, збільшився майже в чотири рази, або на 6247 тис.грн. з 2031 тис.грн. до 8278 тис.грн. Причому слід відмітити той факт, що по ГОУ сума простроченої заборгованості по прострочених та сумнівних кредитах становила на 1,03,99 0 тис.грн., а по Києву та Київській області обсяг заборгованості по прострочених та сумнівних кредитах наданих фізичним особам збільшився тільки на 9,3% (див. табл. 2.12) і становила 685 тис.грн. , тобто ріст простроченої заборгованості в даному регіоні йде темпами значно нижчими, чим приріст самого обсягу кредитів. Отже це ще раз підтверджує те, що є перспективи для розвитку споживчого кредитування в Україні, тільки для цього прикласти зусилля не тільки самих банківських установ, а й збоку держави у вигляді певних пільг, як для самих банків так і для окремих верств населення. Потрібне започаткуванняспеціальних програм з метою покращення соціального стану певних категорій населення на державному рівні із застосуванням механізмів споживчого кредитування.
РОЗДІЛ 3
3. Проблеми і перспективи розвитку ринку споживчого кредитування на Україні
3.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування на Україні
Оцінюючи теперішній стан споживчого кредитування в нашій країні слід його порівнювати не тільки з станом споживчого кредитування не тільки у високо розвинутих західних країнах та перераховувати те чого у нас не має, але й потрібно вказати те, що з'явилося в Україні за останні роки в сфері споживчого кредитування. Так на даний час ми маємо можливість придбати сучасні автомобілі декількох провідних компаній світу. Таку можливість надають спеціалізовані лізингові компанії, які займаються продажем автомобілів у розстрочку, з відстрочкою передачі права власності, які працюють переважно з автотранспортом, одною з таких є лізингова компанія "Хамса - лізинг", автосалон компанії "DAEWO MOTOR" та інші компанії, які дають можливість громадянам придбати автомобіль не маючи відразу повної суми необхідної для купівлі того чи іншого автомобіля, а сплативши тільки частину вартості автомобіля громадянин може отримати у своє користування автомобіль вже зараз. Починає розвиватися також житлове кредитування, так нещодавно на державному рівні була прийнята програма направлена на підтримку молодих сімей. Тільки в м. Києві було прокредитовано більше 120 молодих сімей на загальну суму більше 5 млн.грн. під 12% річних терміном на 10 років. Виконання цієї програми проходило через АКБ "АРКАДА", тобто АКБ "АРКАДА" виконував роль посередника і на себе майже ніякого ризику не приймав. Кредитування відбувалося за слідуючою схемою: спочатку цей банк кредитував на термін до 1 року забудовника, потім ці квартири розподілялися серед фізичних осіб позичальників, причому обов'язковою умовою було те, що позичальник повинен відразу був сплатити не менше 50% від вартості

 
 

Цікаве

Загрузка...