WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

а тільки як загальносімейні.
Тому при оцінці фінансового стану позичальника використовується коефіцієнт платоспроможності сім'ї (Кпс). За сім'ю приймається тільки дві особи - чоловік та дружина. Цей показник враховується при наявності поручительства одного з них.
При такому підході один із членів сім'ї буде позичальником, а другий - його поручителем. Обидва вони несуть солідарну відповідальність за своєчасне і повне повернення кредиту та сплати відсотків.
Коефіцієнт платоспроможності сім'ї (Кпс)
Коефіцієнт платоспроможності сім'ї обчислюється із співвідношення місячного доходу сім'ї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по позичці.
МДС
Кпс = (2.2)
МВС + МПП
де МДС - місячний дохід сім'ї;
МВС - місячні витрати сім'ї;
МПП - місячні витрати по позичці (у розрахунок приймається позичка, яку планує одержати позичальник).
Теоретичне значення Кпс повинно бути не менше 1,5
У разі, якщо позичальник не має сім'ї або відсутнє поручительство члена сім'ї, коефіцієнт Кпс не визначається. При оцінці фінансового стану позичальника Кпп множиться на 2.
Вік позичальника (ВП)
ВП може набувати таких значень:
ВП = 2 - якщо вік клієнта від 25 до 50 років;
ВП = 1 - якщо вік клієнта менше 25 років або більше 50 років.
Наявність власної нерухомості ВН
ВН може набувати таких значень:
ВН = 2 - при наявності власної нерухомості;
ВН = 1 - нерухомість знаходиться у власності іншого члена сім'ї;
ВН = 0 - не має власної нерухомості.
Наявність постійної роботи ПР
ПР може набувати таких значень:
ПР = 2 - при стажі роботи на постійному місці понад 3 роки;
ПР = 1 - при стажі роботи на постійному місці від 1 до 3 років;
ПР = 0 - при стажі роботи менше 1 року.
Безперервний стаж роботи (БС)
БС може набувати таких значень:
БС = 2 - при безперервному стажі роботи понад 10 років;
БС = 1 - при стажі роботи на постійному місці від 5 до 10 років;
БС = 0 - при стажі роботи менше 5 року.
Погашення кредитів у минулому (ПМ)
ПМ може набувати таких значень:
ПМ = 2 - при погашенні кредитів без проблем;
ПМ = 1 - при погашенні кредитів після відстрочки або позичальник не користувався кредитами у минулому;
ПМ = 0 - при простроченому кредиті або якщо позичальник ухиляється від відповідальності.
Для визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника необхідно:
- розраховані за викладеною методикою показники занести до таблиці зображену в додатку 2.19;
- значення кожного показника помножити на вагоме значення;
- знайти суму всіх значень.
Після визначення узагальненого показника визначається клас позичальника за рейтинговою шкалою додатку 2.20.
Проаналізуємо кредитну заявку конкретного клієнта Сидоренка Віктора Івановича, первинні дані про якого наведені нижче в табл. 2.11. Даний позичальник подав заяву на отримання кредиту на купівлю музичного центру в розмірі 1960 грн. терміном на 1 рік. На даний момент в банку рівень відсоткової ставки по таким кредитам знаходиться на рівні 50% річних. В якості застави клієнт надає свій валютний депозит. Оскільки 90% депозиту даного позичальника складають $ 1350 або 5292
Таблиця 2.11
Первинні дані позичальника - фізичної особи Сидоренка Віктора Івановича
№ Показник Значення
1 Вік позичальника (роки) 31
2 Стаж роботи (роки) 8
3 Безперервний стаж роботи (роки) 8
4 Розмір заробітної плати (грн.) 900
5 Комунальні та квартирні витрати ( грн.) 156
6 Плата за користування автомайданчиком (грн.) 60
7 Плата за користування супутниковим телебаченням (грн.) 10
8 Депозитний рахунок в Ощадбанку ($) 1500
9 Річна ставка по депозиту у валюті (%) 16
10 Сімейний стан неодружений дітей не має
11 Наявність кредитної історії відсутня
12 Стаж роботи на постійному місці ( роки) 8
13 Наявність власної нерухомості 2-х кімнатна квартира
грн. ( за курсом НБУ $1=3,92грн.), тобто можна зробити висновок, що даний кредит буде забезпечений заставою в достатній кількості. Далі використовуючи рейтингову оцінку класу позичальника визначимо чи
Таблиця 2.12
Доходи та витрати позичальника (сім'ї)

п/п Доходи Пози-чаль-ник
Інший член сім'ї
(поручи-тель) Витрати Пози-чальник Інший член сім'ї (пору-читель)
1 2 3 4 5 6 7
1 Заробітна плата 900 Прибутковий податок 165,55
2 Доходи від заощаджень та цінних паперів 78,4 Аліменти
3 Інші доходи (зазначити конкретно) Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках
4 Платежі за товари, придбані в розстрочку
5 Комунальні платежі 156
6 Щомісячні платежі по страхуванню
7 Інші витрати
(плата за навчання, дит.садок та ін.) 79
8 Разом доходів 978,4 Разом
витрат 400,55
9* Всього доходів (ряд.8 кол.3+4) 978,4 Всього витрат
(ряд.8 кол 6+7) 400,55
*) використовується при визначенні Кпс
можна даному позичальнику надати кредит чи ні. Для цього заповнимо таблиці (див. додаток 2.18 та 2.19).
В результаті рейтингової оцінки позичальник, Сидоренко Віктор Іванович бал рівний 32,15, тобто він потрапив вкатегорію позичальників класу А, тобто ми маємо справу з фізичною особою з дуже стійким фінансовим станом, якій можна дозволити у видачі кредиту. Для порівняння розрахуємо інтегрований показник кредитоспроможності який використовується АКБ "Україна" (він був описаний в першому розділі) див. табл. 2.13. Розрахункове значення інтегрованого показника становить 50,35 (див. табл. 2.14), що теж нашого позичальника відносить до позичальників класу А, але коефіцієнт платоспроможності позичальника в даному випадку у нас становить 1,61, а методика розрахунку інтегрованого показника вимагає щоб його значення було не меншим за 2.Аналізуючи ж кредитоспроможність позичальника за скоринг - формуляром, який використовується в німецькому банку він отримав 112 балів, це свідчить про те, що кредитний працівник приймає самостійно позитивне рішення про видачу кредиту. Використовуючи ж методику оцінки кредитоспроможності одного з російських банків отримаємо наступний результат (див. табл. 2.15). А оскільки сума кредиту даного позичальника становить 1960 грн., а розрахункова - 2080,26 грн., то даному позичальнику можна надати кредит згідно з умов його заявки. Для більшої повноти скористаємося методикою скоринг - аналізу стану позичальника фізичної особи за моделлю запропонованою Дюраном (див. розділ 1). Розрахунки наведені в таблиці 2.16.
Отже, як ми бачимо, даний позичальник за цією методикою отримав 1,912 бали, а оскільки всі позичальники, які отримали сумарний бал, який перевищує 1,25 відноситься до групи помірного ризику, тобто такими позичальникам можна надати кредит.
Отже використавши рейтингову методику оцінки, що використовується Ощадбанком, для оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи та рейтингові методики оцінки кредитоспроможності інших банків можна зробити висновок про те, методика оцінки кредитоспроможності в Ощадбанку України розроблена на

 
 

Цікаве

Загрузка...