WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

фізична особа з дуже стійким фінансовим станом;
КЛАС Б - фізична особа зі стійким фінансовим станом;
КЛАС В - фізична особа має ознаки фінансового напруження;
КЛАС Г - фізична особа підвищеного ризику;
КЛАС Д - фізична особа з незадовільним фінансовим станом.
Для визначення класу позичальника визначається інтегрований показник його фінансового стану, який розраховується на підставі наведених вище коефіцієнтів, їх вагомих значень та вагомих коефіцієнтів аналітичних груп. Тобто оцінка фінансового стану позичальника і віднесення його до відповідного класу надійності здійснюються після узагальнення визначених коефіцієнтів та розрахунку інтегрованого показника.
г) Наявність власної нерухомості ВН
ВН може набувати таких значень:
ВН = 1 при наявності власної нерухомості;
ВН = 0,5 - нерухомість знаходиться у власності іншого члена сім'ї;
ВН = 0 - не має власної нерухомості.
д) Наявність постійної роботи ПР
ПР може набувати таких значень:
ПР = 2 при стажі роботи на постійному місці понад 3 роки;
ПР = 1 при стажі роботи на постійному місці від 1 до 3 років;
ПР = 0 при стажі роботи менше 1 року.
Для визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника необхідно:
- розраховані за викладеною методикою показники занести до таблиці додатку 2.19;
- значення кожного показника помножити на вагоме значення;
- знайти суму всіх значень.
Після визначення інтегрованого показника визначається клас позичальника за рейтинговою шкалою таблиці додатку 2.20
Дана методика рейтингової оцінки кредитоспроможності фізичної особи - позичальника розроблена для умов нашого середовища і широко застосовується банками України.
Для оцінки надійності та фінансового стану майбутнього позичальника банк використовує всі доступні матеріали, як отриманні безпосередньо від клієнта, так і ті, що знаходяться в кредитному архіві або що надійшли із зовнішніх джерел ( від кредитних агентів, від ділових партнерів позичальника. Але особливо важливим є детальне вивчення фінансового стану та розрахунок коефіцієнтів, що використовуються в практиці кредитного аналізу. Існує багато розрахункових показників, причому кожен банк використовує свою методику їх розрахунку та оцінки.
Одним з можливих способів оцінки кредитоспроможності позичальника є так званий метод рейтингової оцінки кредитоспроможності позичальника, який дуже широко розповсюджений в західних банках. Але в останні часи його часто починають використовувати й українські банки. Тому має сенс розглянути більш детально даний метод оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи.
Рейтингова оцінка кредитоспроможності позичальника - це оцінка кредитного ризику надання короткострокових суд банка.
Методика рейтингової оцінки кредитоспроможності включає:
" розробку системи оціночних показників кредитоспроможності;
" визначення критеріальних границь оціночних показників;
" ранжування оціночних показників;
" оцінка сумарної кредитоспроможності.
При виборі показників оцінки кредитоспроможності виділяють традиційні коефіцієнти: ліквідності, прибутковості і т. ін. Поряд з цім пропонується використовувати ряд додаткових показників. Так в західних країнах, визначаючи кредитоспроможність клієнта, банк розглядає комплекс факторів. Інформація про позичальника займає інколи до 80% об`єму листа опитування. Питання ж обрані і сформульовані так, щоб не задіти гідність позичальника.
Крім того, існують методики застосування спеціальної шкали для виміру рейтингу позичальника по системі "кредит - скорингу", тобто нарахування балів клієнту в залежності від його рівня кредитоспроможності. Наприклад, "скоринг - формуляр" німецького банку складається з 12 показників, по кожному з яких клієнту нараховуються бали. Чим більше балів набере клієнт в сумі, тим вища його кредитоспроможність. Максимальний бал таблиці -20. Перші п`ять показників відносяться до фінансових можливостей клієнта.
Перший. Відсутність несприятливої інформації кредитно-довідкового бюро - 10 балів.
Другий. Здатність погасити заборгованість: до 60% - 0 балів, 61 - 80% - 10 балів, 81 - 100% - 20балів.
Третій. Наявність забезпечення : 0 - 25% - 1 бал; 26 -50% - 4 бали; 51 - 75% - 7 балів; 76 - 100% - 12 балів, більше 100% - 20 балів.
Четвертий. Наявність майна - нерухомість, цінні папери, вклади в банки - 10 балів.
П`ятий. Кредити, отримані в банку раніше: не отримував раніше кредити - 5 балів; своєчасно гасив раніше отримані кредити - 15 балів.
Шостий. Кваліфікація: нема кваліфікації - 0 балів; допоміжний персонал - 2 бали; спеціаліст - 7 балів; службовець - 9 балів; пенсіонер - 13 балів; керівний працівник - 13 балів.
Сьомий. Трудова діяльність у останнього наймача: до 1 року - 0 балів; до 2 років - 3 бали; до 3 років - 5 балів; до 5 років - 8 балів; більше 5 років - 12 балів; пенсіонер - 0 балів.
Восьмий. Сфера діяльності: держслужба - 10 балів; інші сфери - 6 балів; пенсіонери - 0 балів.
Дев`ятий. Вік: до 20 років - 0 балів; 25 років - 2 бали; 30 - 4 бали; 35 - 8 балів; 50 - 9 балів; 60 - 11 балів; більше 60 - 16 балів.
Десятий. Сімейний стан: неодружений - 8 балів; одружений - 14 балів; розлучений - 8 балів; вдовець - 8 балів.
Одинадцятий. Спосіб найму житла : не має житла - 0 балів; за наймом - 5 балів; власне - 10 балів.
Дванадцятий. Кількість утриманців : 0 - 10 балів; 1 - 7 балів; 2 - 5 балів; 3 - 2 бали; більше 3 - 0 балів.
Таким чином при набраній сумі в 81 бал співробітник банку приймає позитивне рішення про кредитування самостійно, від 61 до 80 балів - потрібна згода вищестоящої особи. Коли рейтинг сягає нижче 60 балів, то в видачі суди клієнту відмовляють.
Для порівняння можна навести також скоринг - формуляри інших банків, наприклад Ощадбанку Російської Федерації. Цим банком видаються кредити на будівництво в сумі, що не перевищує 60000 дол. та терміном до 10 років, та кредити на поточні потреби в сумі, що не перевищують 10000 дол. та терміном до трьох років. Платоспроможність позичальника в цьому банку визначають за слідуючою формулою:
Р = Дч * К * Т (1.4)
де, Р - платоспроможність;
Дч - середньомісячний доход за останні шість місяців, мінус всі обов'язковіплатежі;
К - коефіцієнт, який змінюється в залежності від значення Дч:
К = 0,3 при Дч до 500 дол.
К = 0,4 при Дч від 501 до 1000 дол.
К = 0,5 при Дч від 1001 від 2000 дол.
К = 0,6 при Дч від 2001 дол.
Т - термін кредитування в місяцях.
Для визначення платоспроможності позичальника - підприємця замість довідки з місця роботи використовують декларацію про доходи завірену податковою інспекцією. Якщо в процесі аналізу платоспроможності позичальника виявляються об'єктивні передумови незбереження рівня доходів на протязі обумовленого терміну кредиту (Наприклад, при нестійкому положенні організації в якій працює позичальник, наявність в сумі доходу разових не гарантованих виплат і. т.п.), то величина кредиту корегується в меншу

 
 

Цікаве

Загрузка...