WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Вексель - Курсова робота

Вексель - Курсова робота

перенесення справи щодо опротестованого векселя на розгляд у загальному порядку до прийняття відповідного рішення;
б) можливість забезпечення вексельного позову арештом майна відповідача (за постановою суду), якщо останній не може заперечити позивачеві по суті справи (стосовно підробки свого підпису, сплати вексельного боргу, своєї неспроможності укладати вексельні договори тощо);
в) попереднє виконання судового рішення, тобто не чекаючи, коли закінчиться термін можливого оскарження або можливого розгляду справи у касаційній інстанції;
г) розгляд вексельного позову в суді навіть за відсутності відповідача;
г) віднесення векселів до категорії документів, які мають переваги в конкурсному процесі (інакше кажучи, опротестовані векселі, а також векселі, щодо яких встановлено, що вони видані за валюту, товари, послуги, роботи, гроші тощо, належали б до документів, борги за якими погашаються в першу чергу порівняно з іншими зобов'язаннями боржника);
д) зменшення державного мита за вексельний позов до одного відсотка;
е) внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито щодо:
o зменшення державного мита за передачу векселів новому власнику (купівлю-продаж векселів) до розміру 0,01 відсотка від суми угоди;
o порядку оплати вексельного гербового збору.
Ці операції виконують переважно банківські установи, забезпечуючи їх якісне проведення і зниження фінансових та операційних ризиків клієнтів.
вого збору і переліку випадків, за яких він не сплачується.
Міністерство закордонних справ України разом із Міністерством юстиції та Державною комісією із цінних паперів І фондового ринку мали б зробити офіційний переклад Конвенцій №№ 358 - 360 (із додатками).
Від Національного банку України очікується:
1. Визначення установ, які мають розглядатися як вексельні розрахункові палати, подання відповідного законопроекту до Верховної Ради України.
2. Розробка нової редакції Положення про порядок проведення банківськими установами операцій із векселями.
3. Визначення порядку розрахунку звичайної процентної ставки відповідно до Закону України "Про вексельний обіг в Україні" і внесення доповнень до Положення про визначення звичайної процентної ставки за депозит, затвердженого постановою Правління НБУ №247 від 23.07.1997р.
Національний банк України разом із Державною комісією із цінних паперів і фондового ринку мали б розробити:
1. Положення про умови випуску, обігу і погашення фінансових векселів.
2.Порядок виготовлення, обліку і використання вексельного паперу (вексельних бланків).
3. Порядок передачі векселів за межі України та одержання їх з-поза меж України (в рамках торговельного і неторговельного оборотів).
Міністерству юстиції України слід внести зміни до порядку вчинення нотаріусами протестів векселів (дати визначення самого поняття протесту, передбачити його юридичні наслідки, види протесту, умови і правила, за якими здійснюються протести векселів), а також розпочати створення банку даних про осіб, проти яких учинені протести. Інформація з банку даних повинна регулярно передаватися у ДКЦПФ та НБУ для подальшого використання зацікавленими особами.
Таким чином, існує нагальна потреба, по-перше, приєднатися до Женівських вексельних конвенцій, по-друге, прийняти пакет нормативних актів з питань вексельного обігу в Україні, виходячи з положень Одноманітного закону, по-третє, сприяти розширенню та вдосконаленню інфраструктури вексельного обігу, по-четверте, спостити порядок стягнення вексельної заборгованості.
На нашу думку заходи по вирішенню проблем саме за такими напрямками дадуть змогу впорядкувати вексельний обіг, а отже й підвищити ефективність вексельного ринку, і , таким чином, вирішити значний обсяг питань, що стоять сьогодні перед національною економікою.
Висновки
Таким чином, вексель - це спецефічний інструмент, що має в своїй основі двояку природу. З одного боку, вексель є виконавчим документом, що регулює відносини з приводу нічим не обумовленного зобов'язання однієї особи заплатити певну суму, в певний час, у певному місті іншій особі. З іншого, універсальність векселю перетворила його на цінний папір найвищого класу, що за сучасних умов робить його одним з найліквідніших інструментів на фондовому ринку.
Така двояка природа обумовила спецефічні особливості обігу векселів. Адже, як виконавчий документ вексель повинен мати свою нормативну базу функціонування, проте, як цінний папер вексель попадає під усі існуючі вимоги до операцій із цінними паперами, що інколи суттєво заплутує ситуацію навколо векселю.
Тому, у першій главі ми намагались представити вексель таким, яким він був в процесі свого історичного розвидку: від договору купівлі з відстрочкою платежу, до того чим він став у системі Женевських конвенцій та ОВЗ, коли остаточно сформуваласясучасна суть векселю.
Друга глава нашої роботи була присвячена векселю та вексельному обігу таким, якими вони мають бути. Ми розглянули види векселів, їх типи, основні реквізити, що мають обов'язково бути присутніми у векселі, ми розглянули типовий приклад оформлення векселю. Досліджуючи обіг, ми спробували представити спрощену схему обороту простого та переказного векселя, та навели декілько прикладів такого обороту. Також було визначено основні операції з векселями, і , нарешті, було описано інфраструктуру вексельного обігу.
Заключна частина була присвячена тому яким є насправді вексель у сучасних умовах.. Було визначено національні особливості обігу, до яких можна віднести дуже швидкий темп росту ринку, виникнення відносин здебільшого не за класичних об'єктивних умов, дуже широка різноманітність використання векселя. Також пргоблеми, серед яких ми би виокремили хаотичну невпорядкованість національного законодавства, товарний характер векселю, досить слабко розвинену інфраструктуру, неможливість спрощенного судочинства у справах про відмову в оплаті векселю. У відповідності з цим було розроблено ряд заходів по впорядкуванню вексельного обігу конкретно для кожного з інститутів влади.
Таким чином, ми розглянули основні питання щодо вексельного обігу, проблем та перспектив його розвидку.
ЛІТЕРАТУРА:
1. А.В.Макеев "Вексель. Практическое пособие по применению." // М:1997
2. Ю.Н.Мороз " Вексельное дело " // Киев 1999.
3. Бізнес №15//98 " Секрети векселя".
4. Бізнес №15//98 "Вексель. Пропозиції практиків".
5. Вісник НБУ "Становлення вексельного обігу на Україні".
6. Постанова ВР України " Вексель в господарчому обороті України"
7. Ринок капіталу № 3//99 "Вексель : правове забеспечення, національні особливості, практика примінення".
8 Ринок капіталу № 7//99 "Націольні особливості вексельного обігу на Україні"
9. Ринок капіталу № 7//99 "Вексель на Україні".
10. Ринок капіталу № 7//99 "Державне регулювання вексельного обігу".
11. Ринок капіталу № 4//99 "Операції з векселем".
12. ЦП України №10 //99 "Вексельний обіг в Україні".
13. Фондовий ринрк №43//99 "Вексель - нові можливості".
14. Фондовий ринрк №7//99 "Вексель як дзеркало української економіки".
15. Фінансові ризики №3//99 " Деякі особливості обігу векселей".

 
 

Цікаве

Загрузка...