WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

змінюється під впливом кон`юнктури. На Україні в практиці банківського кредитування поліси страхування життя в якості забезпечення кредитів, що видаються фізичним особам не використовуються з причини низького розвитку, можна, навіть, сказати, - відсутності, системи страхування життя.
Особливе місце серед інших видів застави посідає застава цінних паперів. Справа в тому, що в умовахринкової економіки більшість підприємств володіють значною кількістю цінних паперів, як державних, так і корпоративних, які можуть бути успішно використані в якості забезпечення при отриманні ними позичок.
Цінні папери в якості заставленого майна мають має цілий ряд переваг перед іншими видами майна. По-перше, до цих переваг можна віднести легкість у встановленні точної вартості цінних паперів, легкість у перевірці права власності позичальника на цінні папери, що пропонуються в якості забезпечення кредиту.
По-друге, цінні папери легко реалізувати шляхом продажу на фондовій біржі. Особливі переваги мають цінні папери на пред'явника, оскільки вони є обіговими інструментами, титул яких передається звичайним врученням та кредитор отримує досконалий правовий титул, не дивлячись на будь-які дефекти титулу заставодавця або навіть відсутності у нього титулу. До всього цього, цей вид застави не потребує зайвих формальностей, тобто цінні папери можуть бути продані без звертання до заставодавця або до суду.
І все ж застава цінних паперів, як і будь-який інший вид застави має свій ряд недоліків. Зокрема, серед таких можна відзначити коливання ринкової вартості (вимушений продаж заставлених цінних паперів на ринку в період спаду нашкодила б клієнту банку, а в найгіршому випадку - виручені кошти були б недостатні для погашення заборгованості по кредиту). Іноді емітентами випускаються частково забезпечені акції, які теж можуть пропонуватися в якості забезпечення кредиту. Коли компанія вимагає виплати залишку, що належить по таким акціям, оплата не вноситься, акції анулюються. Якщо ж банк прийняв такі акції в забезпечення, можливо йому доведеться внести плату за свого клієнта, щоб утримати забезпечення.
Значним недоліком є також те, що в якості забезпечення можуть пропонуватися акції, що незареєстровані на фондовій біржі. Такі акції важко оцінити та реалізувати. Може виявитися, що по статуту компанії акції спочатку пропонуються для купівлі існуючим акціонерам, котрі в певній мірі можуть фіксувати їх продажну вартість, в результаті чого істинна вартість акцій може бути не реалізована, а застава таких акція є не більше, ніж свідоцтво про достаток клієнта.
І останнє - в забезпечення кредиту можуть пропонуватися акції приватних компаній. Крім складностей з їх оцінкою з тої причини, що вони здібельшого не зареєстровані на біржі, на їх вартість часто впливає статут компанії, якщо вони даються у забезпечення. Статут може взагалі забороняти їх використання в якості забезпечення або володіння ними іншою зареєстрованою компанією, тобто компанією, призначеною для цієї мети банком, - в цьому випадку можлива тільки застава в рамках права справедливості - та (або) обмежувати право їх передачі, тим самим впливаючи на їх реалізуємість.
Якщо ми згадали такий термін як застава цінних паперів на правах справедливості, то має сенс зазначити, що застава цінних паперів може здійснюватися у двох формах: на правах справедливості та на принципах юридичного права. При заставі на принципах юридичного права клієнт передає свої цінні папери банку та підписує меморандум про депозит акцій для оформлення звичайних умов їх передачі на зберігання банку. Дивіденди, які поступають від акцій, повинні бути перераховані на рахунок клієнта. Одночасно банк повинен юридично оформити документи про те, що він становиться абсолютним власником цінних паперів на строк дії застави. Після закінченні дії строку застави і при відсутності претензій до позичальника, банк переоформлює заставні документи на ім`я клієнта та видає йому новий сертифікат, згідно з яким він знову становиться власником цінних паперів. У випадку, коли позичальник не в змозі погасити позику, банк-кредитор може продати цінні папери на фондовій біржі як їх законний власник. Виручена сума від реалізації заставного права направляється на погашення кредиту, а залишок коштів - на рахунок позичальника.
Для оформлення застави цінних паперів на принципах права справедливості клієнт висилає банку тільки сертифікат акцій, заповнює та підписує меморандум про депозит, однак без посилання на зворотну передачу цінних паперів після закінчення строку застави. Таким чином, застава на принципах права справедливості не потребує праці та часу на переоформлення заставних паперів на банк та знову на клієнта. Припинення строку дії застави на принципах права справедливості здійснюється шляхом повернення клієнту сертифікату та анулювання меморандуму про депозити. Однак таке заставне право банку пов`язане з певним ризиком.
Розглядаючи заставу як один із способів забезпечення повернення кредиту, слід відмити, що таку гарантію породжує перш за все юридично закріплена майнова відповідальність позичальника перед кредитором. Тим самим створюється правова захищеність інтересів кредитора. Економічну гарантію повернення кредиту при заставі забезпечують конкретні матеріальні цінності та майнові права, що є предметом застави, а також загальне майно позичальника, а іноді й третіх осіб. Наприклад, при заставі векселя банк віддає перевагу переводним векселям, по яких існує солідарна відповідальність осіб, що проставили передаточні написи. Гарантією повернення кредиту під заставу цінних паперів є, зокрема, фінансова стійкість організації, що випустила їх.
Таким чином, ефективність заставного права визначається не тільки правовою захищеністю інтересів кредитора, якістю предметів застави, вірністю проведеної оцінки цих предметів, а особливо при видачі іпотечного кредиту (під заставу нерухомості, про яку було згадано вище), але й загальним фінансовим станом кредитора. Інакше кажучи, застава майна позичальника не виключає прийняття до уваги його особистої кредитоспроможності.
Як вже відзначалось, в зарубіжній банківській практиці здійснюється оцінка якості застави як форми забезпечення кредиту за такими критеріями як відношення вартості заставленого майна і суми кредиту, ліквідність заставленого майна, можливість банку здійснювати контроль за заставленим майном. У відповідності з цими критеріями виділяють п`ять груп застав, що характеризують різну надійність (таблиця 1).
Таблиця 1. Критерії оцінки якості заставного механізму
Рейтинг надійності Співвідношення вартості заставленого майна та суми позики Ліквідність предметів застави Можливість здійснювати контроль за предметом застави Приклади
А (високий) Більше або дорівнює 100% Легко реалізуються Повністю під контролем банку Грошовий депозит в банку
В Менше 100% Ціна може коливатися та можуть виникнути труднощі Повністю

 
 

Цікаве

Загрузка...