WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

законодавстві або ж їх недосконалістю. Слід зазначити, що у зв`язку з процесами реформування в сфері права володіння на землю у вітчизняному законодавстві ця ситуація повинна змінитися, зважаючи на істотні переваги землі в якості заставленого майна перед іншими майновими цінностями, про що було зазначено вище.
Що ж, будемо сподіватися, що у зв`язку з розпочатими новим урядом України процесами реформування в сфері економічних та правових відносин, ситуація із використанням банками різних способів забезпечення кредитів зміниться на кращу, та в банків буде менше проблем із реалізацією свого права на забезпечення, а також стане можливим використання більш різноманітних інструментів забезпечення в практиці кредитування, а перш за все в сфері кредитування малого та середнього підприємництва. Вітчизнянібанки вже не будуть обмежуватися лише класичним способом - заставою майнових цінностей та прав, а охоче перейдуть на інші способи, такі як страхування, порука, застава цінних паперів, страхових полісів, дорожніх документів, цесію тощо, що зараз не дуже поширені в вітчизняній практиці банківського кредитування.
м. Київ
15.01.2000 р. _______________________________
(особистий підпис)
Список використаної літератури.
1. Закон України №2654-ХІІ від 02.10.1992 р. Про заставу (із змінами та доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.
2. Положення НБУ від 28.09.1995 р. Про кредитування (із змінами та доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.
3. Банковский портфель - 3 (под ред. Коробова Ю.) - М.: Соминтэк, 1995.
4. Банковское дело (под ред. проф. Колесникова В.И., Кролевецкой Л.П.). - М.: Финансы и кредит, 1995.
5. Банковское дело (под ред. проф. Лаврушина О.И.). - М.: Финансы и статистика, 1998.
6. Валравен И.К. Управление рисками коммерческого банка. - Вашингтон, 1993.
7. Вступ до банківської справи (під ред. проф. Савлука М.І.). - К.: Лібра, 1998.
8. Дохлые бабки // Бизнес, 22 ноября 1999 г..
9. Заржицький О., Левченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов'язань. // Право України, 1996, №7.
10. Клапків М.С. Кредитно-страховий альянс. - Тернопіль: Збруч, 1995.
11. Котовенко И.И. Безопасность кредитной деятельности банка. - К.: Демократична Україна, 1997.
12. Кредитование (под ред. Гольцбера М.). - К.: Торгівельно-видавниче бюро ВНУ, 1994.
13. Кудряцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования. - М.: Высшая школа, 1998.
14. Маркова О.Н., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н., Коммерческие банки и их операции. - М.: ЮНИТИ, 1995.
15. Ольшанский А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт). - М.: Российская Деловая Литература, 1997.
16. Основы банковского дела (под ред. проф. Мороза А.Н.). - К.: Либра, 1994.
17. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА, 1996.
18. Попова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: Бек, 1996.
19. Сусіденко В. Практичні поради щодо використання принципів банківського кредитування в умовах перехідної економіки. // Економіка України, 1998, №7.
20. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: ИПЦ "Вазар-Форро", 1994.
Додаток №1
ДОГОВІР ЗАСТАВИ №_______
м. ________________ "____" ________ р.
_________________________________________________, далі по тексту Заставодержатель, в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________________, з однієї сторони та _______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, далі по тексту Заставодавець, в особі _________________________________________________, що діє на підставі _____________________________,
уклали цей договір про нижчезазначене:
Предмет договору.
1. Даний договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з Кредитного договору №____ від "___" ________ р., укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем та додаткових угоди по ньому по оплаті в обумовлені строки і розмірі кредиту в сумі ___________ грн. (_____________________________________________ гривень) та відсотків за його користування, а також неустойки у розмірі та у випадках, передбачених кредитним договором №____ від "___" ________ р. та цим договором та сум, сплачених Заставодержателем при реалізації предмету застави.
2. Предметом застави є _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________, далі по тексту Майно.
Сторони оцінюють Майно у _______________ грн. (_____________________________________ ____________________________________________гривень).
3. Майно є власністю Заставодавця на підставі _________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Заставодавець засвідчує, що:
4.1. на підставах, передбачених законодавчими актами України, на Майно може бути звернене стягнення;
4.2. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань (в тому числі від зобов`язань за договорами застави), крім тих, що передбачені цим договором. Майно не передане в оренду третій особі.
4.3. до Майна не пред`явлені і не будуть пред`явлені майнові позови, пов`язані із його вилученням.
5. В разі, коли в момент настання терміну виконання зобов`язань по кредитному договору №___ від "___" ________ р., воно не виконане повністю, Заставодержатель має право одержати задоволення вимоги з вартості Майна на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами, повідомивши Заставодавця про спосіб та умови реалізації. Таке повідомлення автоматично стає невід`ємною частиною даного договору і погодження не потребує.
Права та обов`язки сторін
6. Заставодержатель має право:
6.1. без будь-яких обмежень зі сторони Заставодавця (або третьої особи, у якої знаходиться майно) перевірити документально або фактично наявність, розмір, стан і умови зберігання Майна.
6.2. вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження Майна, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування майна.
6.3. вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предмет застави, яке загрожує втратою або пошкодженням останнього. Якщо предмет застави втрачено не з вини Заставодержателя і Заставодавець його не відновив або за згодою Заставодержателем не замінено на інше майно такої ж вартості, Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання забезпеченого даною заставою зобов`язання.
7. Заставодавець зобов`язаний:
7.1. для укладання Договору, як його невід`ємну частину, передати Заставодержателя

 
 

Цікаве

Загрузка...