WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування банками України - Реферат

Механізм кредитування банками України - Реферат

найбільш поширеними є наступні методи кредитування:
Разовий кредит є одним з найдавніших методів надання позики. Згідно цього методу кредитні кошти зараховуються на спеціальний позичковий рахунок, а потім списуються на поточний рахунок позичальника або на рахунок його контрагента (постачальника, підрядчика тощо). Погашення кредиту відбувається з поточного рахунку позичальника (якщо позичальник - юридична особа) або в касу банку (позичальник фізична особа), шляхом перерахування коштів на позичковий рахунок. Таке погашення відбувається одноразово або періодично, в залежності від умов кредитного договору.
Кредитна лінія - це юридично оформлене зобов'язання банку надати позичальнику протягом визначеного періоду кредит в межах погодженого ліміту.
За формою кредитна лінія - це письмова угода між банком і позичальником із зазначенням терміну та умов надання кредиту на перспективу.
Особливість кредитної лінії як форми фінансування полягає в тім, що вона не є безумовно обов'язковим контрактом. Банк може будь-коли анулювати угоду, якщо, наприклад, він визнає, що фінансовий стан клієнта істотно погіршав і є сумніви щодо його здатності виконати умови договору. Позичальник також має право частково або повністю відмовитись від користування кредитною лінією. Кредитна лінія, як правило, відкривається на термін до одного року.
Револьверний кредит - це позичка, що надається банком клієнту в межах встановленого ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і поновлюється в міру погашення раніше виданого кредиту.
Термін такої позики звичайно виходить за межі одного року. Повернувши частину боргу, позичальник може отримати нову позику в межах встановленого ліміту та терміну дії договору. Часто револьверний кредит може переглядатись щодо терміну його погашення
Контокорент - це метод кредитування за яким банк відкриває клієнту єдиний контокорентний рахунок (розрахунковий у такому разі закриває), за яким здійснюються всі розрахункові та кредитні операції: за дебетом відображаються виплати з доручення клієнта і отримання банківських позичок, а за кредитом - грошові. надходження на користь клієнта або його внески. Кредитове сальдо рахунка свідчить про наявність у клієнта власних коштів і означає. що він стосовно банку є кредитором. і навпаки: дебетове сальдо свідчить про залучення в оборот банківського кредиту.
Таким чином, за своєю суттю контокорентний кредит - це визначена банком кредитна лінія (ліміт}, з якої у разі потреби може скористатися клієнт. Ліміт кредитування для кожного позичальника встановлюється індивідуально та залежить від його фінансового стану, оборотних коштів, масштабів виробничо-комерційної діяльності та репутації.
Овердрафт - це метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого ліміту здійснює платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку; в результаті на рахунку позичальника виникає дебетове сальдо, яке відбиває суму його заборгованості банку. Такі кредити мають здебільшого короткостроковий характер, завдяки їм клієнти здійснюють поточні платежі, які тимчасово перевищують надходження коштів на розрахунковий рахунок.
Відповідно до кількості кредиторів, що беруть участь у проекті виділяють:
" надані одним банком;
" консорціальні кредити;
" паралельні.
Найбільш поширеними є позички, які надаються одним банком.
Консорціальні кредити надаються банковським концорціумом, в якому один з банків бере на себе роль менеджера проекту: збирає необхідну інформацію, проводить переговори, визначає участь окремих учасників в проекті, оформляє з клієнтом кредитний договір та проводить управління видачею та поверненням позички (кошти можуть акумулюватися на рахунку банку-менеджера, або списуватися з рахунку кожного окремого представника консорціуму). Банк-мненджер займається також розподілом процентів.
Паралельні позички обумовлюють участь в їх наданні декілько банків. Тут кредит одному позичальнику надають різні банки, але на однакових узгоджених умовах.
В додатку 1.1. наведена класифікація кредитів, яку пропонують російські фахівці. Якщо проаналізувати та порівняти наведені класифікації, то можна зробити висновок про їх розбіжність не тільки за об'ємом, а й за змістом. Це пояснюється тим, що Україна та Росія знаходяться в дещо різних умовах економічного розвитку. Наведені вище класифікації доповнюють одна одну та показують багатогранність кредитних відносин.
Додаток 1.
Таблиця 1.1.2
Класифікація кредитів.
Крітерії класифікації Види кредитів
1.Джерела залучення " Внутріші (в межах своєї країни)
" Зовнішні (міжнародні)
2.Статус кредитора " Офіціальний
" Неофіціальний(включаючи позички клієнтів та фізичних осіб)
" Змішані
" Міжнародні організації (МВФ, МБРР, ЄБРР та інші)
3. Форма надання " Готівково-грошова
" Переоформленн:
-реструктурізація;
-Надання нового кредита.
4. Валюта залучення " В валюті країни-кредитора
" В валюті країни-позичальника
" В валюті третьої країни
" В ЕКЮ та СДР
" Мультівалютні
5. Форма організації " Двосторонні
" Багатосторонні:
-синдиціровані;
-консорціальні.
6. Ступень забезпеченості повернення " Незабезпечені (міжбанковські)
" Забезпечені:
-матеріально забезиечені, зокрема ломбардні та іпотечні;
-бланкові (забезпечені банківським векселем).
7. Техніка надання " Ондією сумою
" Відкрита кредитна лінія
" Stand-by
" револьверний
" Контокорентні
" Овердрафтні
8. Строки користування " Короткострокові
" Середньострокові
" Довгострокові, зокрема інвестиційні
9. Напрямок вкладення коштів " На поточні потреби (формування обігового капіталу)
" Інвестиційні
10. Економічне призначення " Пов'язані:
-платіжні (під оплату платіжних документів, придбання цінних паперів,авансовані платежі,постфінансування);
- під формування товарно-матеріальних запасів, зокрема сізонних;
- під фінансування виробничих витрат;
- розрахункові (облік векселів);
- під фінансування інвестиційних витрат (збільшення фондів);
- споживчі;
" Проміжні ( під лізінг)
" Непов'язані (без визначення об'єкта кредитування в кредитному договорі)
11. Ступень концентрації об'єкта кредитування " Під однарозову потребу
" Під сукупність потреб (ситсематичний кредит на придбання товарів, придбання та переробку виробничих матеріалів)
" Під загальну потребу (систематичний кредит на загальну потребу клієнта в коштах без її розшифрування)
12. Вид процентної ставки " З фіксованою ставкою
" З плаваючою ставкою
" Зі смішаною ставкою
13. Форма погашення " Погашення однією сумою
" Погашення через рівні проміжки часу рівними частками
" Погашення нерівнимим частками
14. Юридична підпорядкованість кредитних операцій " Підпорядкування законадавству країни-кредитора
" Підпорядкування законадавству країни-позичальника
" Підпорядкування законадавству третьої країни

 
 

Цікаве

Загрузка...